Jak to jest z tą podatnością?

Zaczęty przez Jakub, Wrzesień 24, 2015, 10:03

Poprzedni wątek - Następny wątek

malg

Cytat: vasa w Wrzesień 24, 2015, 10:20
Z podatnością to jest tak że część jest mechaniczna a część elektromechaniczna. Podatność statyczna (podawana od czasu do czasu z niewiadomych mi powodów) jest znacznie większa niż ta dynamiczna i wynika tylko i wyłącznie z podatności zawieszenia. Druga część to siła elektromechaniczna powodowana przez oddziaływanie pomiędzy cewką a magnesem. (to ta siła która macha membraną w głośniku) Ta składowa zależy zarówno od częstotliwości jak i ilości zwojów w cewce i pewnie jeszcze innych elementów. Niestety nie ma przelicznika pomiędzy podatnościami dynamicznymi mierzonymi dla różnych częstotliwości.

Cytat: vasa w Grudzień 11, 2017, 21:55
Trochę mi się teoria nie zgadza. Twój sposób podaje, wg mnie, zaniżone częstotliwości rezonansu. Ale może mi coś umyka to mnie poprawcie.
Podatność wkładki wynika z dwóch sił działających w niej; sprężystości gumowego zawieszenia oraz sił elektromotorycznych wynikających z ruchu cewki względem magnesu. Ta pierwsza składowa jest, mniej więcej, stała i odpowiada za podatność statyczną, podawaną czasami przez producentów. Ta druga zmienia się w zależności od częstości drgań. Stąd pochodzi różnica w parametrach europejskich (mierzonych przy częstości 10Hz i japońskich podawanych dla 100Hz)
Jeżeli zmierzymy rezonans na gładkim rowku to de facto jest to pomiar dla podatności statycznej bo nie występuje tam częstość prowadząca. Oczywiście pomijając te "śmieci" które widać na wykresie a które są znacznie mniejsze niż wzbudzone drganie rezonansowe.
Mylę się? ???


Może trzeba wreszcie wyjaśnić co to naprawdę jest ta podatność

1. Podatność to odwrotność sztywności.
    wiki:
     #1: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatno%C5%9B%C4%87_%28mechanika%29
           podatnosć - podatność ośrodka ciągłego lub układu mechanicznego mówi,
           jaka deformacja zostanie uzyskana pod działaniem jednostkowej siły. Jest to więc odwrotność sztywności.
            (prawda)
 
     #2: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztywno%C5%9B%C4%87
           Sztywność – siła konieczna do uzyskania jednostkowego przemieszczenia – odkształcenia. Odwrotność podatności.
            (nie prawda, bo to nie jest siła, sztywnosc powoduje przemieszczenie pod wpływem siły, powinna być zdefiniowana tak jak podatnosć i zaznaczone że jest jej odwrotnoscią)
     Dowód poniżej na wykresach

2. Sztywność (a więc i podatność) jest cechą fizykochemiczną materiału, układu, mechanizmu , systemu (w zalezności od tego czego dotyczy),
    (ponizej będę pisał tylko o materiale mając na myśli: materiał, układ, mechanizm, system, .... jakikolwiek, który tą cechę posiada)
3. jest immanentną cechą tegoż materiału, czyli nie zależną od czynników zewnętrznych
    bo przecież mimo że nie działa żadna siła to sztywnosć istnieje,
    i mimo że nie ma żadnego przemieszczenia sztywność tez istnieje
4. w mechanice nie zależy od sił, przemieszczeń, mas, ..... to one zależą od sztywnosci
     zgodnie z wiki mozemy napisać że układ przemieścił sie o "tyle i tyle" po przyłożeniu siły "takiej to a takiaj"
     i znowy zaznaczę że sztywonść nie zalezy od wielkości tej siły ani wilekości przemieszczenia tylko powoduje korelację pomiędzy nimi w/g wzoru
    ale nie mozemy napisac ze siła to sztywnosc(podatnosć) lub ze ją powoduje (czerwone zaznaczenie we wpisach Vasy)
5. zależy natomiast od wewnętrzenej struktury fizykochemicznej, geometrii, dokładności wykonania, jednorodnosci, ......
    (zielony koror we wpisie Vasy, chociaz nie o składową tu chodzi)
6. sztywność może być liniowa, gdy mamy do czynienia z materiałem liniowym (raczej rzadko)
    moze być nieliniowa (częściej), wyjaśnienie ponizej na wykresach
7. Sztywność jest cechą która determinuje ugiecie po przyłożeniu siły, zgodnie ze wzorem
            ugiecie(przemieszczenie) [m] = siła [N] / sztywość [N/m]
            ugiecie(przemieszczenie) [m] = siła [N] * podatnosć [m/N]
           
Na obrazkach wykresy co to jest sztywnosc i podatnosc liniowa i nieniniowa

W układzie liniowym sztywnosć jest stała i równa tangensowi kąta alfa a podatnosc tangensowi kata beta
W układzie nieliniowym sztywnosc nie jest stała i opisana jakaś krzywą (rysunek to przykład), więc można
na podstawie wykresu sztywnośći powiedzieć że:
   jeżeli do układu o sztywnosci danej krzywą (rys2) przyłożymy siłę F0 to układ przemieści sie o x0.

O sztwnosći statycznej i dynamicznej w następnym poście     
McGyver

Cytat: malg w Grudzień 13, 2017, 00:24czyli nie zależną od czynników zewnętrznych
No nie do końca się zgodzę. Zależy o jakich czynnikach zewnętrznych mówimy. Bo sztywność danego materiału może wzrosnąć/zmaleć gdy wzrośnie/obniży się jego temperatura.

malg

Sztywnosć statyczna
  to nadal cecha immanentna materiału która jest mierzona w warunkach statycznych
  czyli przekładany stałła siłe do układu i wgadnie ze sztywnosćią statyczną ten sie odkształca

Sztywnosć dynamiczna
  to nadal cecha immanentna, ale w różnych warunkach dynamicznych materiał różnie reaguje. Dynamikę opisujemy np w dziedzinie częstotliwości
  więc dla różnych wartości częstotliwości układ na różną sztywność, ale to nadal własność tego materiału jest za to odpowiedzialna
  a nie częstotliwosc z jaka oddziaływujemy na materiał.
  bo przecież jeżeli na materiał nie działa żadan siła dynamiczna (z jakąś częstotliwością to wykres sztywnosci z dziedzinie częstotliwości nadal
  obowiazuje, materiał ma tę sztywność pomimo braku siły, przeciez jej nie stracił, nie ma siły nie ma ugięcia ale sztywność jest.


Jeśłi opisujemy sztywność w dziedzinie częstotliwości to mozna napisać, ze sztywność statyczna to sztywność przy częstotliwości 0Hzmalg

Cytat: McGyver w Grudzień 13, 2017, 00:31
Cytat: malg w Grudzień 13, 2017, 00:24czyli nie zależną od czynników zewnętrznych
No nie do końca się zgodzę. Zależy o jakich czynnikach zewnętrznych mówimy. Bo sztywność danego materiału może wzrosnąć/zmaleć gdy wzrośnie/obniży się jego temperatura.
tak mój błąd powinienem dopisać czynników mechanicznych (siła, przemieszczenie, )
w wiki opis sztywności jako siły .....  jest błedem,
ale zgadzam się że temperatura moze wpływać na zmianę w układzie tak jak częstotliwość.
a własciwie powinno się mówić że sztywność zmienia się ze zmianą temperatury i/lub częstotliwości, a to jednak nie to samo
bo to nadal cecha immanentna materiału (układu.....)

McGyver

Cytat: vasa w Październik 17, 2017, 16:54Podatność dynamiczna zależy od twardości gumy i siły pola magnetycznego w którym porusza się cewka lub magnes. To pole odpowiada za opór elektromotoryczny. A ten, z kolei, różni się w zależności od częstotliwości.
Ba, żeby tylko od tego! Ten opór będzie zależał także od impedancji wejściowej preampa podłączonego do tej wkładki.

malg

i jeszcze o mierzeniu sztywności / podatności

Bardzo często zdarza się ze układ jest tak skomplikowany lub material nieznany,
że nie mozna wyliczyć teoretycznie sztywności i wtedy mierzy się ją na podstawie wzoru:
     sztywnosć [N/m] = sila [N] / ugiecie [m]
     podatnosc [m/N] = ugiecie [m] / siła [N]

dobierając sily i mierząc przemieszczenie uzyskujemy wykres sztywności czy to statycznej czy to dynamicznej
oczywiści jak zaznaczył McGywer bierze się tez pod uwagę temperaturę otoczenia, można tez ciśnienie otoczenia
pole magnetyczne, ... itd
ale to nadal cecha immanentna

Stąd pewnie te definicje na wiki :P

malg

Cytat: McGyver w Grudzień 13, 2017, 00:42
Cytat: vasa w Październik 17, 2017, 16:54Podatność dynamiczna zależy od twardości gumy i siły pola magnetycznego w którym porusza się cewka lub magnes. To pole odpowiada za opór elektromotoryczny. A ten, z kolei, różni się w zależności od częstotliwości.
Ba, żeby tylko od tego! Ten opór będzie zależał także od impedancji wejściowej preampa podłączonego do tej wkładki.

@vasa
No właśnie to jest błąd rozumowania,
podatność nie zalezy od tego co powyżej napisane,
to od niej - podatności - zależy jak wkładka się wychyli, jak się zachowa dla danej częstotliwości ,.... itd
@McGywer
również od tego będzie zależało zachowanie się wkładki a nie podatnosć

Podatność dla konkretnych warunków zewnętrznych (wszystkich tych wymienionych i nie wymienionych) będzie okreslona
i wpłynie na zachowania wkładki

vasa

Cytat: malg w Grudzień 13, 2017, 00:24Może trzeba wreszcie wyjaśnić co to naprawdę jest ta podatność
Malg. Piszesz jedynie o parametrach materiałowych i rozpatrujesz kwestie w domenie mechanicznej ale sztywność czegośtam to jest SUMARYCZNY opór przy przemieszczeniu. Jak popatrzysz na dane wkładek AT podane przeze mnie wyżej to okaże się że ten sumaryczny opór ulega zwielokrotnieniu przez oddziaływanie magnetyczne i to jest przyczyną trudności w określeniu rezonansu globalnego układu ramię/wkładka.
Cytat: McGyver w Grudzień 13, 2017, 00:42Ten opór będzie zależał także od impedancji wejściowej preampa podłączonego do tej wkładki.
To mi do głowy nie przyszło. Czy możesz jakoś łopatologicznie myśl rozwinąć i, ewentualnie, oszacować ten wpływ?
Zestaw pierwszy: Oracle Delphi+SME3009III+Transfiguration AXIA+Phono Borbely+Amplifon WT30+Tannoy Stirling+Nieistotne kable
Zestaw drugi: szukam plikodaja+Lyngdorf+elektrostaty Audiostatic z dedykowanym subem+ kable. Też nieistotne.

malg

#33
Cytat: vasa w Grudzień 13, 2017, 00:53
Cytat: malg w Grudzień 13, 2017, 00:24Może trzeba wreszcie wyjaśnić co to naprawdę jest ta podatność
Malg. Piszesz jedynie o parametrach materiałowych i rozpatrujesz kwestie w domenie mechanicznej ale sztywność czegośtam to jest SUMARYCZNY opór przy przemieszczeniu.

Nie, sztywność to cecha,
a opór to wynik wielu czynników, o których piszesz
nie myl tych pojęć
z tej własnie przyczyny piszesz to co powyżej

odpowiedz sobie na pytanie:
  czy sztywność / podatność znika jak znika siła, magnetyzm, .... itd
NIE, NIE ZNIKA bo jest cechą, jedną z wielu która wpływa na to co nazywasz oporem

malg

#34
Cytat: vasa w Grudzień 13, 2017, 00:53
Cytat: malg w Grudzień 13, 2017, 00:24Może trzeba wreszcie wyjaśnić co to naprawdę jest ta podatność
Jak popatrzysz na dane wkładek AT podane przeze mnie wyżej to okaże się że ten sumaryczny opór ulega zwielokrotnieniu przez oddziaływanie magnetyczne i to jest przyczyną trudności w określeniu rezonansu globalnego układu ramię/wkładka.

a czy ja gdzieś napisałem, ze rezonans układu wkładka ramie jest tylko wynikiem podatności mechanicznej  ?
tu akurat masz rację na globalny rezonans wpływa wiele czynników:
oddziaływanie magnetyzmu, podatność mechaniczna, masa efektywna, to co pisał Mc Gywer
ale to nie zmienia faktu że podatność to cecha i istnieje beż tych wszystkich pozostałych czynników
a rezonans obliczany czy mierzony za pomocą płyty testowej  jest globalny

jeszcze jedna sprawa,
czy aby wiesz na pewno, ze producent wkładki podaje podatność
w/g Twojej definicji z tymi wszystkimi dodatkowymi czynnikami
czy mierzy ja po prostu mechanicznie ?
ja nie wiem, ale mogę przypuszczać że:
po pierwsze łatwiej jest zmierzyć mechanicznie
po drugie wkładka trafia do odbiorcy i producent nie wie w jakich warunkach będzie pracowała, więc skąd miałby te wszystkie czynniki określić 
i po trzecie, producent zakłada że podatność mechaniczna i masa efektywna ramienia to na tyle dobre przybliżenie
    że wystarczy do określenia rezonansu
vasa

Cytat: malg w Grudzień 13, 2017, 01:21a czy ja gdzieś napisałem, ze rezonans układu wkładka ramie jest tylko wynikiem podatności mechanicznej  ?
Nie, ale nic tam nie było z zakresu elektryczności więc dopytywałem.
Cytat: malg w Grudzień 13, 2017, 01:21tu akurat masz rację na globalny rezonans wpływa wiele czynników:
oddziaływanie magnetyzmu, podatność mechaniczna, masa efektywna, to co pisał Mc Gywer
Chociaż raz ;D
Cytat: malg w Grudzień 13, 2017, 01:21czy aby wiesz na pewno, ze producent wkładki podaje podatność
w/g Twojej definicji z tymi wszystkimi dodatkowymi czynnikami
czy mierzy ja po prostu mechanicznie ?
Podatność statyczną mechanicznie a dynamiczną na płycie wzorcowej tyle że nie patrzy na headshell a na wykresy elektryczne.
Cytat: malg w Grudzień 13, 2017, 01:21po drugie wkładka trafia do odbiorcy i producent nie wie w jakich warunakach bedzie pracowała, więc skad miałby te wszystkie czynniki określić 
i po trzecie, producent zakłada że podatność mechaniczna i masa efektywna ramienia to na tyle dobre przybliżenie
    że wystarczy do określenia rezonansu
Podatność mechaniczna raczej nie jest dobrym przybliżeniem. Popatrz na podatności statyczną i dynamiczną  dwóch wkładek AT
Cytat: vasa w Grudzień 11, 2017, 22:33AT OC9 III
-Dynamic compliance: 18.0 x 10-6cm/dyne (100Hz)
-Static compliance: 35 x 10-6cm/dyne
Audio-Technica VM520EB
-Dynamic Compliance: 8 x 10-6 cm/dyne (100 Hz)
-Static Compliance: 35 x 10-6 cm/dyne
Jak widać dla wkładki MC LO różnica jest dwukrotna a dla MM czterokrotna. Wydaje się to logiczne skoro MM-ka pompuje znacznie większy prąd.
Podatnosci dynamiczne są oczywiście podane wg standardu japońskiego, przy europejskim różnice byłyby mniejsze ale pewnie i tak dynamiczna dla MM-ki byłaby co najmniej dwa razy mniejsza niż statyczna.
Zestaw pierwszy: Oracle Delphi+SME3009III+Transfiguration AXIA+Phono Borbely+Amplifon WT30+Tannoy Stirling+Nieistotne kable
Zestaw drugi: szukam plikodaja+Lyngdorf+elektrostaty Audiostatic z dedykowanym subem+ kable. Też nieistotne.

McGyver

Cytat: vasa w Grudzień 13, 2017, 00:53łopatologicznie myśl rozwinąć
Łopatologicznie, jak gmerasz magnesem w pobliżu cewki (wkładka MM) to indukujesz w tej cewce prąd. Jak gmerasz cewką w pobliżu magnesu (wkładka MC) to też indukujesz w tej cewce prąd.
A teraz wyobraź sobie że masz małą prądnicę na korbkę. Kręcąc tą korbką de facto gmerasz cewką (cewkami) w pobliżu magnesu podobnie jak dzieje się to we wkładkach MC (dla uproszczenia komutator pominę milczeniem). I teraz, jak nic do tej prądnicy nie podłączysz, to korbką się kręci lekko, łatwo i przyjemnie, ale psu na budę. A jak podłączysz do prądnicy żarówę, to będzie trudniej kręcić, bo korbka stawia większy opór, ale przynajmniej coś z tego wynika bo żarówa świeci.  Żarówa symbolizuje tu impedancję wejściową preampa. Im większe obciążenie prądnicy (mocniejsza żarówa/niższa impedancja) tym większy opór stawia korbka i trudniej nią kręcić.


vasaCytat: McGyver w Grudzień 13, 2017, 01:39
Im większe obciążenie prądnicy (mocniejsza żarówa/niższa impedancja) tym większy opór stawia korbka i trudniej nią kręcić.

Ok. Kumam.
Bardzo sprawnie posługujesz się łopatologią.
[emoji3]

[emoji377]🥃

Zestaw pierwszy: Oracle Delphi+SME3009III+Transfiguration AXIA+Phono Borbely+Amplifon WT30+Tannoy Stirling+Nieistotne kable
Zestaw drugi: szukam plikodaja+Lyngdorf+elektrostaty Audiostatic z dedykowanym subem+ kable. Też nieistotne.

malg

Cytat: vasa w Grudzień 13, 2017, 01:37
Cytat: malg w Grudzień 13, 2017, 01:21po drugie wkładka trafia do odbiorcy i producent nie wie w jakich warunakach bedzie pracowała, więc skad miałby te wszystkie czynniki określić 
i po trzecie, producent zakłada że podatność mechaniczna i masa efektywna ramienia to na tyle dobre przybliżenie
    że wystarczy do określenia rezonansu
Podatność mechaniczna raczej nie jest dobrym przybliżeniem. Popatrz na podatności statyczną i dynamiczną  dwóch wkładek AT
Pisząc mechaniczna miałem na myśli dynamiczną, bo ją podaje producent w większości przypadków (ale rzeczywiście wyraziłem się nie precyzyjnie)
dynamiczna oczywiscie dla określonej częstotliwości 10 lub 100Hz
a dynamiczna to dobre przybliżenie - wszyscy spece od gramofonów się nią posługują

McGyver

#39
Cytat: vasa w Grudzień 13, 2017, 01:37Wydaje się to logiczne skoro MM-ka pompuje znacznie większy prąd.
Pompuje, ale nie prąd, lecz siłę elektromotoryczną którą mierzy się w voltach, dla uproszczenia przyjmijmy że to jest napięcie.
Prąd jaki popłynie (natężenie w amperach) zależy natomiast od obciążenia elektrycznego cewek wkładki, czyli od impedancji wejściowej preampa do niej podłączonego. I teraz, im niższa impedancja preampa, tym większy mechaniczny opór przed wychyleniem będzie stawiał cantilever z igłą.
Wynika stąd wniosek że impedancja wejściowa preampa nie pozostaje bez wpływu na rezonans ramienia z wkładką.

malg

Cytat: McGyver w Grudzień 13, 2017, 01:54
I teraz, im niższa impedancja preampa, tym większy mechaniczny opór przed wychyleniem będzie stawiał cantilever z igłą.
tu się zgubiłem, możesz to uszczegółowić, jak przeszedłeś z impedancji na wychylenie

bo im niższa impedancja, tym większy prąd płynie, .... i co dalej  ::)

McGyver

Cytat: malg w Grudzień 13, 2017, 01:58możesz to uszczegółowić, jak przeszedłeś z impedancji na wychylenie
Nie przeszedłem na wychylenie, lecz na opór stawiany przez cantilever przed wychyleniem (siłę potrzebną do wychylenia, w moim przykładzie z prądnicą zamieszczonym powyżej - siłę potrzebną do kręcenia korbką).
Cytat: malg w Grudzień 13, 2017, 01:58bo im niższa impedancja, tym większy prąd płynie, .... i co dalej 
Dalej, to jest to samo co w przykładzie z kręceniem korbką od prądnicy. Mechanizm zjawiska identyczny, tylko skala inna.

vasa

Cytat: malg w Grudzień 13, 2017, 01:50a dynamiczna to dobre przybliżenie - wszyscy spece od gramofonów się nią posługują
Owszem.
To teraz kolejna zagwozdka.
Na płycie mamy pełne spektrum częstotliwości akustycznej. Bardzo zmienne w czasie ale jednak ze znacznie wyższymi "częstościami prowadzącymi", plasującymi się generalnie w obrębie tonów średnich. To generalnie obniża podatność wkładki grającej muzykę czyli podnosi częstotliwość rezonansową.
Dlaczego jako ton prowadzący zaproponowano akurat 10 i 100Hz? I dlaczego za optymalną uznano częstotliwość 9Hz?
Jakie impulsy wzbudzające występują w okolicy 6Hz?
Cytat: McGyver w Grudzień 13, 2017, 01:54
Pompuje, ale nie prąd, lecz siłę elektromotoryczną którą mierzy się w voltach, dla uproszczenia przyjmijmy że to jest napięcie.
Prąd jaki popłynie (natężenie w amperach) zależy natomiast od obciążenia elektrycznego cewek wkładki, czyli od impedancji wejściowej preampa do niej podłączonego. I teraz, im niższa impedancja preampa, tym większy mechaniczny opór przed wychyleniem będzie stawiał cantilever z igłą.
Wynika stąd wniosek że impedancja wejściowa preampa nie pozostaje bez wpływu na rezonans ramienia z wkładką.
Racja.
Z drugiej strony każda wkładka ma jakoś tam zdefiniowaną impedancję preampa z którym ma pracować więc podczas pomiaru jej podatności dynamicznej ten parametr powinien być zachowany. Podobnie w realnym użytkowaniu. Chyba że podwojenie imp wejściowej dla wkładki MC da jakąś istotną różnicę.
Ciekawe czy program Feickerta by to wyłapał?
Zestaw pierwszy: Oracle Delphi+SME3009III+Transfiguration AXIA+Phono Borbely+Amplifon WT30+Tannoy Stirling+Nieistotne kable
Zestaw drugi: szukam plikodaja+Lyngdorf+elektrostaty Audiostatic z dedykowanym subem+ kable. Też nieistotne.

McGyver

Cytat: vasa w Grudzień 13, 2017, 02:11każda wkładka ma jakoś tam zdefiniowaną impedancję preampa
...czyli oporność i pojemność. I teraz, dla prądów zmiennych "oporność" kondensatora jest zależna od częstotliwości. Czyli mamy dalszy wzrost złożoności zagadnienia  :D

vasa

Cytat: McGyver w Grudzień 13, 2017, 02:21Czyli mamy dalszy wzrost złożoności zagadnienia 
Chyba sobie w końcu kupię tego Feickerta i będę mógł to pomierzyć dla swoich zabawek bo rozważania teoretyczne zapędziły mnie w kozi róg :)
Zestaw pierwszy: Oracle Delphi+SME3009III+Transfiguration AXIA+Phono Borbely+Amplifon WT30+Tannoy Stirling+Nieistotne kable
Zestaw drugi: szukam plikodaja+Lyngdorf+elektrostaty Audiostatic z dedykowanym subem+ kable. Też nieistotne.

McGyver

Cytat: vasa w Grudzień 13, 2017, 02:23rozważania teoretyczne zapędziły mnie w kozi róg
Złośliwie nadmienię, że nie zdążyliśmy jeszcze wziąć pod uwagę przesunięć fazy  :P

Michał

Ktoś kto jest potencjalnie zainteresowany analogiem,odwiedzi to Forum i zajrzy do tego wątku,z pewnością wybierze....pliki :(
Może zacznijcie tych czarnych placków słuchać a nie doktoryzować się z materiałoznawstwa?


Michał


christo

Cytat: Michał w Grudzień 13, 2017, 06:57Może zacznijcie tych czarnych placków słuchać a nie doktoryzować się z materiałoznawstwa?
No tak Michał - pewnie masz rację. Ale z drugiej strony chciałbyś wiedzieć czy jakaś wkładka pasuje do ramienia. A to niestety trzeba policzyć, zmierzyć. Opieranie się na danych producenta? Wielu nie podaje ich wcale. I co wtedy?
Victor QL-A70 (103R, Ortofon Rondo Blue), Ear834p clone by LH + trafa, 300B SET, ART Stiletto 6, Denon DVD-3910