Audiomaniacy

MUZYKA ♪ => fascynacje muzyczne => Wątek zaczęty przez: GregWatson w Września 06, 2014, 17:21

Tytuł: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Września 06, 2014, 17:21
Być może jest jakiś temat o koncertach ale jakoś nie przyuważyłem więc zakładam całkiem nowy.


Uwaga w sobotę wystąpią ponownie w Polsce, w Lublinie, tym razem zupełnie za darmo.
A kto? niedawni bohaterowie naszego konkursu, którzy zapewne mają wiele wspólnego z miastem Łodzią .............

..........................czyli węgierska grupa OMEGA.

http://muzyka.onet.pl/koncerty/omega-perla-wegierskiego-rocka/b4hpr


(http://ocdn.eu/images/pulscms/NjQ7MDQsZDYsMWVhLDkwMiw1MTE7MDYsMzIwLDFjMg__/22e8d602977dd011b6578f2ccf41aaa3.jpg)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Września 06, 2014, 17:29
Kate Bush – powrót po 35 latach.

http://muzyka.onet.pl/koncerty/kate-bush-powrot-po-35-latach/m6zcs

(http://ocdn.eu/images/pulscms/Nzg7MDQsMCxhMyw3NTEsNDFkOzA2LDMyMCwxYzI_/010aee558739c931324f2a03573dd99c.jpg)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Września 07, 2014, 15:53
Na Europejskim Festiwalu Smaku w Lublinie odbył się koncert legendarnej grupy Omega. Takiej sceny nigdy jeszcze w tym mieście nie było. Trzeba było zmieścić na niej zespół i 30 muzyków z orkiestry symfonicznej. Do tego ogromna ilość świateł, lasery oraz ściany diodowe, z których każda ważył pół tony. Trzeba było dodatkowo wzmocnić konstrukcję. Oczywiście, nie zabrakło największego przeboju grupy - "Dziewczyny o perłowych włosach". Sobotni koncert o godz. 19 rozpoczęła jednak Kayah & Transoriental Orchestra. Artystka pokazała w Lublinie swój nowy projekt w mocno klezmerskich i orientalnych klimatach.


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: jajacek1410 w Października 04, 2014, 22:42
Joe Bonamassa: Live from The Royal Albert Hall

Dzisiaj w TVP2 o 23.50.

Co prawda za Bonamassą nie przepadam i sobie odpuszczę, ale wiem, że niektórzy go lubią, dlatego daję wam info.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Października 20, 2014, 19:31
Deep Purple na jedynym koncercie w Polsce. Deep Pur­ple wy­stą­pi w Pol­sce. 25 paź­dzier­ni­ka 2015 roku ze­spół zagra w łódz­kiej Atlas Are­nie.

http://muzyka.onet.pl/koncerty/deep-purple-na-jedynym-koncercie-w-polsce/y96c2

(http://fr.montecarlosbm.com/wp-content/uploads/2013/04/DeepPurple.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: jajacek1410 w Października 28, 2014, 20:30
20.30 TVP Kultura. Carmen.
Kto tam jest miłośnikiem Carmen? Vasa ? puk,puk.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Października 28, 2014, 21:38
W tej chwili leci singiel z Carmen. To naprawdę jest piosenka o byku! Są napisy.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Października 30, 2014, 17:45
W dniach 21-23 listopada w wybranych kinach studyjnych odbędą się specjalne pokazy „Snu o Warszawie”, długo wyczekiwanej pierwszej filmowej biografii Czesława Niemena.

http://film.wp.pl/id,146482,title,Zwiastun-Snu-o-Warszawie-filmowej-biografii-Niemena,wiadomosc.html

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Grudnia 01, 2014, 15:58
Najtańsze karnety za 220 zł na wyczerpaniu.http://biletin.pl/pl/festiwal/bilety-na-castle-party-festival-2015-zamek-bolkow-bolkow-2015,2824.html
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Grudnia 02, 2014, 21:59
będzie się działo ;D

https://www.facebook.com/FestiwalFRiTytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Grudnia 05, 2014, 22:02
Warner Music Poland
Już 8 grudnia odbędzie się jedyny w Polsce koncert wspaniałej belgijskiej wokalistki Selah Sue

Autorka megahitu "This World" wystąpi w warszawskiej Proximie. Koncert będzie jedyną możliwością, aby kupić fizyczną EP-kę zatytułowaną "Alone". Wydawnictwo jest zapowiedzią nowego albumu Selah Sue, którego premiera odbędzie się 2 marca 2015. Składający się z czterech piosenek materiał jest już do kupienia w polskim iTunes. "Alone" znajduje się na pierwszym miejscu na liście najchętniej kupowanych wydawnictw.

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Grudnia 30, 2014, 08:10
Fani słynnego amerykańskiego zespołu czekali na ten moment od dawna, ale w końcu się udało - Lynyrd Skynyrd przyjedzie na koncert do Warszawy.
Choć grupa Lynyrd Skynyrd powstała już w połowie lat sześćdziesiątych, nadal aktywnie koncertuje i publikuje. Oczywiście w znacznie zmienionym składzie, ale wciąż w wysokiej formie. Muzycy prezentują swoje największe przeboje podczas występów na całym świecie. Teraz ta zasłużona amerykańska grupa przyjedzie do Polski - Lynyrd Skynyrd pojawi się 3 maja 2015 roku na stołecznym Torwarze.

Ceny biletów: - 320 zł - Golden Circle; - 240 zł - Płyta; - 320 zł, 260 zł, 220 zł, 190 zł - Siedzące. Do kupienia na: ticketpro.plTytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Stycznia 03, 2015, 15:38
A oto co nas czeka w tym roku - koncerty:

Ed Sheeran
13 lu­te­go - War­sza­wa, Tor­war
Ed She­eran to bry­tyj­ski wo­ka­li­sta i autor tek­stów. W War­sza­wie bę­dzie pro­mo­wał swój ostat­ni album "X", z któ­re­go po­cho­dzą hity takie jak "Don't", "Sing" czy "Thin­king Out Loud".


Skrillex
13 lu­te­go - Gdańsk, Cen­trum Stocz­nia Gdań­ska
Skril­lex to ame­ry­kań­ski DJ i pro­du­cent mu­zycz­ny, kie­dyś także wo­ka­li­sta. Jest jed­nym z naj­waż­niej­szych ar­ty­stów ga­tun­ku dub­step. W Pol­sce bę­dzie pro­mo­wał swój album "Re­cess" z 2014 roku.


Ennio Morricone
14 lu­te­go - Kra­ków, Kra­ków Arena
Ennio Mor­ri­co­ne to wło­ski kom­po­zy­tor i dy­ry­gent, autor mu­zy­ki do kil­ku­set fil­mów. Wśród jego dzieł zna­la­zły się utwo­ry mię­dzy in­ny­mid o "Lo­li­ty", "Mia­sta ra­do­ści" czy "Fran­tic".


The Black Keys
21 lu­te­go - War­sza­wa, Tor­war
The Black Keys to roc­ko­wy duet z Ohio, po­wsta­ły w 2001 roku. Grupa ma na kon­cie kilka mi­lio­nów sprze­da­nych płyt. Ze­spół bę­dzie pro­mo­wać swój ostat­ni krą­żek pod ty­tu­łem "Turn Blue", na który tra­fi­ły hity takie jak "Fever", "Turn Blue" czy "Bul­let in the Brain".


Queen + Adam Lambert
21 lu­te­go - Kra­ków, Kra­ków Arena
Queen to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych ze­spo­łów roc­ko­wych w hi­sto­rii, za­ło­żo­ny w 1970 roku w Lon­dy­nie. Obec­nie pod­czas wy­stę­pów na żywo le­gen­dar­ne­go Fred­die­go Mer­cu­ry'ego za­stę­pu­je Adam Lam­bert. Ostat­ni krą­żek Queen to "Made in He­aven" z 1995 roku.


Katy Perry
24 lu­te­go - Kra­ków, Kra­ków Arena
Katy perry to ame­ry­kań­ska pio­sen­kar­ka, która za­sły­nę­ła dzię­ki pio­sen­ce "I Kis­sed a Girl". Jej ostat­ni krą­żek to "Prism" z 2013 roku. Na al­bu­mie zna­la­zły się utwo­ry takie jak "Roar", "Dark Horse" czy "This Is How We Do".


Macy Gray
25 lu­te­go - War­sza­wa, Klub Sto­do­ła
Macy Gray to ame­ry­kań­ska pio­sen­kar­ka soul i R&B. Ar­tyst­ka bę­dzie pro­mo­wać w Pol­sce swój album "The Way" z 2014 roku.


Sting i Paul Simon
13 marca - Kra­ków. Kra­ków Arena
Sting i Paul Simon już w 2013 roku wpa­dli na po­mysł zor­ga­ni­zo­wa­nia wspól­nej trasy kon­cer­to­wej. Obaj są znani ze swo­jej wszech­stron­no­ści i uzna­nia wśród wielu po­ko­leń fanów. Ich kon­cert w Kra­ko­wie otwo­rzy eu­ro­pej­ską trasę kon­cer­to­wą 2015.


Bryan Adams
28 marca - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena
Bryan Adams to ka­na­dyj­ski pio­sen­karz i gi­ta­rzy­sta, znany przede wszyst­kim z pio­sen­ki "(Eve­ry­thing I Do) I Do It for You". W grud­niu 2014 roku wy­stą­pił w Kra­ko­wie, a w marcu bę­dzie pro­mo­wał w Gdań­sku/So­po­cie swój naj­now­szy krą­żek "Tracks of My Years".


30 Seconds To Mars
8 kwiet­nia - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena
30 Se­conds to Mars to za­ło­żo­ny w 1998 roku ze­spół, po­pu­lar­ny przede wszyst­kim dzię­ki wo­ka­li­ście, Ja­re­dzie Leto, zdo­byw­cy Osca­ra. Grupa po­now­nie za­wi­ta w Pol­sce, tym razem w celu pro­mo­cji krąż­ka "Love Lust Faith + Dre­ams" z 2013 roku, z hi­ta­mi ta­ki­mi jak "City of An­gels" czy "Up in the Air".


Robbie Williams
17 kwiet­nia - Kra­ków, Kra­ków Arena
Rob­bie Wil­liams to bry­tyj­ski wo­ka­li­sta, który swoją ka­rie­rę za­czy­nał jako czło­nek grupy Take That. Ar­ty­sta znany jest przede wszyst­kim z utwo­ru "An­gels". Jego ostat­ni krą­żek to "Swings Both Ways" z 2013 roku.


Anastacia
18 kwiet­nia - War­sza­wa, Klub Sto­do­ła
Ana­sta­cia to ame­ry­kań­ska wo­ka­list­ka, która do 2005 roku sprze­da­ła aż 20 mi­lio­nów płyt. W Pol­sce bę­dzie pro­mo­wa­ła swój album "Re­sur­rec­tion" z 2014 roku.


UB40
23 kwiet­nia - War­sza­wa, Klub Sto­do­ła
UB40 to bry­tyj­ski ze­spół reg­gae. Ostat­ni krą­żek grupy to "La­bo­ur of Love 4" z 2010 roku.


Scorpions
9 maja - Łódź, Atlas Arena
Scor­pions to har­droc­ko­wy ze­spół za­ło­żo­ny w Niem­czech w 1965 roku. Grupa sły­nie przede wszyst­kim z utwo­ru "Wind of Chan­ge". Mimo wielu za­pew­nień, że for­ma­cja koń­czy dzia­łal­ność, wy­ru­sza w ko­lej­ną trasę kon­cer­to­wą. Ostat­ni krą­żek Scor­pions to "Co­me­black" z 2011 roku.


Def Leppard
19 maja - War­sza­wa, Tor­war
Def Lep­pard to bry­tyj­ski ze­spół har­droc­ko­wy za­ło­żo­ny w 1977 roku. Ostat­ni krą­żek grupy to "Songs from the Spar­kle Lo­un­ge" z 2008 roku.


Slipknot
9 czerw­ca - Łódź, Atlas Arena (Im­pact Fe­sti­val)
Slipk­not to ame­ry­kań­ska grupa, która łączy ze sobą różne od­mia­ny me­ta­lu. Ich cecha cha­rak­te­ry­stycz­na to wy­stę­py w ma­skach, za­sła­nia­ją­cych twa­rze ze­spo­łu. Grupa bę­dzie pro­mo­wać w Pol­sce swój naj­now­szy album ".5: The Gray Chap­ter".


Muse
14 czerw­ca - War­sza­wa, Tor Wy­ści­gów Kon­nych Słu­że­wiec (Oran­ge War­saw Fe­sti­val)
Muse to roc­ko­wy ze­spół z An­glii za­ło­zo­ny w 1994 roku. W 2009 r. grupa otrzy­ma­ła na­gro­dę Gram­my za naj­lep­szy album. Ich ostat­ni krą­żek to "The 2nd Law" z 2012 roku.


Body Count
16 czerw­ca - War­sza­wa, Park So­wiń­skie­go (Rock in Sum­mer)
Body Count to ame­ry­kań­ski ze­spół two­rzą­cy mu­zy­kę z ga­tun­ku rap­co­re/cros­so­ver. Grupa bę­dzie pro­mo­wać w Pol­sce swój naj­now­szy krą­żek, "Man­slau­gh­ter" z 2014 roku.


Roxette
22 czerw­ca - War­sza­wa, Tor­war
Ro­xet­te to szwedz­ki duet two­rzą­cy mu­zy­kę pop-rock. "Współ­cze­sna ABBA" sły­nie mię­dzy in­ny­mi z utwo­ru "It Must Have Been Love". Ostat­ni krą­żek Ro­xet­te to "Tra­vel­ling" z 2012 roku.


Toto
23 i 24 czerw­ca - Wro­cław, Hala Or­bi­ta i War­sza­wa, Tor­war
Toto to ame­ry­kań­ski ze­spół z Los An­ge­les za­ło­żo­ny w 1976 roku. Grupa znana jest z hitów ta­kich jak "Afri­ca" i "Ro­san­na". Ich ostat­ni krą­żek to "Fal­ling in Be­twe­en" z 2006 roku.


Judas Priest
27 czerw­ca - Łódź, Atlas Arena
Judas Priest to bry­tyj­ska grupa z Bir­ming­ham za­lo­żo­na w 1969 roku. Ze­spół ma na kon­cie ponad 50 mi­lio­nów sprze­da­nych płyt. Jeden z naj­waż­niej­szych ze­spo­łów he­avy­me­ta­lo­wych bę­dzie pro­mo­wał w Pol­sce krą­żek "Re­de­emer of Souls" z 2014 roku.


ZZ Top
3 lipca - Do­li­na Char­lot­ty (Fe­sti­wal Le­gend Rocka)
ZZ Top to ame­ry­kań­skie trio roc­ko­we po­wsta­le w 1969 roku. W 2014 roku uka­za­ła się kom­pi­la­cja hitów grupy, "The Very Bad­dest of ZZ Top".


Kasabian
4 lipca - Gdy­nia, Lot­ni­sko Gdy­nia-Ko­sa­ko­wo (Open'er Fe­sti­val)
Ka­sa­bian to bry­tyj­ski ze­spół al­ter­na­tyw­ny za­ło­żo­ny w 1997 roku. Grupa od­nio­sła w 2014 roku wiele suk­ce­sów. For­ma­cja bę­dzie pro­mo­wa­ła w Pol­sce swój naj­now­szy krą­żek, "48:13".


Carlos Santana
4 lipca - Do­li­na Char­lot­ty (Fe­sti­wal Le­gend Rocka)
Car­los San­ta­na to gi­ta­rzy­sta roc­ko­wy i jaz­zo­wy, je­dy­ny stały czło­nek two­rzą­ce­go rock la­ty­no­ski ze­spo­łu San­ta­na. Ostat­ni so­lo­wy krą­żek ar­ty­sty to "San­ta­na Bro­thers" z 1994 roku


Motorhead
6 lipca - War­sza­wa, Tor­war
Mo­tor­he­ad to bry­tyj­ski ze­spół mu­zycz­ny po­wsta­ły w 1975 roku z ini­cja­ty­wy Lemmy'ego Kil­mi­ste­ra. Ostat­ni album stu­dyj­ny grupy to "After­shock" z 2013 roku.


Mark Knopfler
13 lipca - Kra­ków, Kra­ków Arena
Mark Knop­fler to bry­tyj­ski gi­ta­rzy­sta i wo­ka­li­sta, który daw­niej był li­de­rem ze­spo­łu Dire Stra­its. Knop­fler znaj­du­je się na li­ście naj­lep­szych gi­ta­rzy­stów wszech cza­sów "Rol­ling Stone". Jego ostat­ni so­lo­wy krą­żek to "Pri­va­te­ering" z 2012 roku.


AC/DC
25 lipca - War­sza­wa, Sta­dion Na­ro­do­wy
AC/DC to ze­spół har­droc­ko­wy z Au­stra­lii za­ło­żo­ny w 1973 przez braci Youn­gów. Grupa sprze­da­ła ponad 200 mi­lio­nów al­bu­mów na świe­cie, a naj­po­pu­lar­niej­sze utwo­ry for­ma­cji to mię­dzy in­ny­mi "Hi­gh­way to Hell" czy "Thun­der­struck". Ze­spół bę­dzie pro­mo­wał w Pol­sce swój naj­now­szy krą­żek, "Rock or Bust".


Lenny Kravitz
8 sierp­nia - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena
Lenny Kra­vitz to wo­ka­li­sta, który w swo­jej twór­czo­ści łączy rock, pop i funk. Ar­ty­sta wy­stą­pił w Łodzi w grud­niu 2014 roku, ale na kilka dni przed kon­cer­tem za­po­wie­dział, że wróci do Pol­ski już 8 sierp­nia. Lenny bę­dzie pro­mo­wał swój naj­now­szy album, "Strut".


Nickelback
13 paź­dzier­ni­ka - Łódź, Atlas Arena
Nic­kel­back to ka­na­dyj­ski ze­spół roc­ko­wy, który za­sły­nął przede wszyst­kim dzię­ki pio­sen­ce "How You Re­mind Me". Grupa bę­dzie pro­mo­wa­ła w Pol­sce swój naj­now­szy krą­żek, "No Fixed Ad­dress" z 2014 roku.


Simply Red
24 paź­dzier­ni­ka - War­sza­wa, Tor­war
Sim­ply Red to bry­tyj­ska grupa mu­zycz­na utwo­rzo­na w 1984 roku. For­ma­cja za­sły­nę­ła przede wszyst­kim z pio­se­nek "Stars" oraz "So­me­thing Got Me Star­ted". Ostat­ni krą­żek Sim­ply Red to "Songs of Love" z 2010 roku.


Deep Purple
25 paź­dzier­ni­ka - Łódź, Atlas Arena
Deep Pur­ple to bry­tyj­ska grupa roc­ko­wa, która w 1968 roku po­wsta­ła w Hert­ford­shi­re. Razem z Led Zep­pe­lin i Black Sab­bath jest uwa­ża­na za pio­nie­ra hard rocka i heavy me­ta­lu. Ostat­ni krą­żek Deep Pur­ple to "Now What?!" z 2013 roku.


John Mayall
30 paź­dzier­ni­ka - Wro­cław, Sala Au­dy­to­ryj­na WCK
John May­all to bry­tyj­ski mul­tiin­stru­men­ta­li­sta i pio­nier mu­zy­ki roc­ko­wej. Jego ostat­ni krą­żek to "Tough" z 2009 roku.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Stycznia 03, 2015, 16:30
No ale zaraz, a Archive?

 8)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Stycznia 05, 2015, 13:43
Bilet kupiony. To będzie moje trzecie spotkanie z Shorterem, odliczam dni i polecam nie tylko jazzfanom.

Jazzarium.pl  "Wayne Shorter Quartet z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia (w ich nowej, zapierającej dech w piersiach siedzibie) i Esperanzą Spalding jako solistką. I właściwie wystarczyłoby napisać tyle - a to tylko jedna z atrakcji Lotos Jazz Festiwal - Bielskiej Zadymki Jazzowej, choć w takim składzie to prawdziwa jazzowa zadyma!"

http://www.jazzarium.pl/aktualnosci/wayne-shorter-esperanza-spalding-i-nospr-koncert-marze%C5%84-w-ramach-bielskiej-zadymki

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: il cattivo w Stycznia 16, 2015, 23:28
Pochwalę się, a co ;)
Niedawno w prezencie otrzymaliśmy (wraz z moją partnerką kochaną) bilet na koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, oczywiście w ich wspaniałej siedzibie :D
7 maja, w programie "Siedem bram Jerozolimy" Krzysztofa Pendereckiego, pod batutą kompozytora.
Byle do maja :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Lutego 03, 2015, 09:53
Właśnie zmiażdżyła mnie wiadomość, że 28 października w Ergo Arenie w Gdańsku odbędzie się koncert tej oto grupy :)))))))))))))))
Obecność obowiązkowa   :)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Lutego 03, 2015, 09:55
zapełnią Ergo Arenę? Byłem tam na Ironach i akustyka (albo nagłosnienie?) pod psem.

Ale kusi, kusi...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Lutego 03, 2015, 10:32
zapełnią Ergo Arenę? Byłem tam na Ironach i akustyka (albo nagłosnienie?) pod psem.

Właśnie nie wiem... To band, który w U.S. zapełnia każdą możliwą powierzchnie koncertową. Ale mając w pamięci koncerty z Italii to śmiem wątpić, że w Arenie będzie komplet.
Ale kusi, kusi...
Dla mnie to mus. Ja zaraziłem dzieciaki muzyką Dava więc chcąć nie chcąc szykuje się rodzinny wyjazd ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Lutego 03, 2015, 12:37
Właśnie zmiażdżyła mnie wiadomość, że 28 października w Ergo Arnie

Dzień prędzej jest w Berlinie. Może wpadnę.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Lutego 04, 2015, 08:11
Ogłupieli z cenami biletów:
Rear Floor – 249 zł
Sektor – 265 zł
Sektor – 355 zł
Front Floor – 390 zł
Premium Vip – 699 zł"

Ciekawe czy będą chętni i ilu za te kwoty. Czyli familijnie to muszę 1000 zł położyć. Ale jaja.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Lutego 04, 2015, 08:14
Dobrze, że mam DVD :) A tego numeru w tym składzie już i tak nie zobaczę ani nie usłyszę. Tu była magia.

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kangie2 w Lutego 04, 2015, 09:23
Ciekawe czy będą chętni i ilu za te kwoty. Czyli familijnie to muszę 1000 zł położyć. Ale jaja.
Andrzeju, odłóż w czasie zakup Verto i weź rodzinkę na koncert :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Lutego 04, 2015, 09:27
Andrzeju, odłóż w czasie zakup Verto i weź rodzinkę na koncert

No witaj :)
Pewnie trzeba będzie tak zrobić choć to Verto mnie kusi kusi ....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kangie2 w Lutego 04, 2015, 09:29
Jak będzie kiedyś okazja, to pożyczę Ci swoje, to sprawdzisz czy się nada.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Lutego 04, 2015, 11:59
Łomatko!

http://www.rp.pl/artykul/9145,1176735-Zeppelin-w-Dolinie-Charlotty.html
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Lutego 04, 2015, 12:02
Robercik nasz zaśpiwa :) Trzeba by zobaczyć i posłuchać. Choc ja mam zaliczonego Planta i Page'a w Katowicach, nawet gdzieś mam bootleg z tego koncertu zrobiony :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Lutego 06, 2015, 17:21
.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kangie w Lutego 15, 2015, 08:06
http://www.wroclaw.pl/jazz-club-vertigo-ul-olawska-13-klub-jazzowy-wroclaw

Monika Borzym wystąpi w niedzielę (15 lutego) o godz. 19 w Vertigo Jazz Club & Restaurant we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 13. Towarzyszyć jej będą: Michał Kowalski – fortepian, Artur Gierczak – gitary, Krzysztof Pacan – bas, Paweł Dobrowolski – perkusja.

Jak zdaze wrocic do domu, to wybiore sie tam.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Lutego 28, 2015, 16:10
Dziś Wayne Shorter w Katowicach. Będę tam :) Ktoś jeszcze sie wybiera?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kangie w Lutego 28, 2015, 16:16
Dziś Wayne Shorter w Katowicach. Będę tam :) Ktoś jeszcze sie wybiera?
Ja wpadne, ale na Longera w KFC ;-)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Lutego 28, 2015, 16:20
Nie znam tego artysty, klubu też nie :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kangie w Lutego 28, 2015, 22:48
Tomek, mam nadzieje, ze koncert udany --> ?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Marca 01, 2015, 20:32
Myślę, że nie gorszy niz Twój wczorajszy podwieczorek  ;)

=>  http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=388.15
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Marca 01, 2015, 23:28
to ja też sie teraz pochwalę. W najbliższą sobotę jadę do Hannoveru na Bonamassę.
(http://www.soundpress.net/graphics-feature-articles/fa-2013-05-20-joe-bonamassa-05.jpg)(http://www.soundpress.net/graphics-feature-articles/fa-2013-05-20-joe-bonamassa-01.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Marca 01, 2015, 23:30
Będzie relacja, zdjęcia, autografy?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Marca 02, 2015, 09:18
Oczywiście coś napiszę, ale czy uda mi się dopchać po autograf. To koncert w wielkiej hali, na tysiące ludzi.
To nie tak jak ostatnio Gregory Porter w małej sali - atmosfera prawie klubowa. Gregory stanął sobie przy wyjściu, obok stolika z płytami i z uśmiechem rozdawał autografy.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Marca 04, 2015, 19:06
Kayax:
Specjalny projekt NOSOWSKA ELEKTRONICZNIE na Red Bull Music Academy Weekender.
Wczesne numery i najnowsze piosenki - wszystko w odświeżonym, elektronicznym wydaniu
Gość specjalny: SMOLIK
18.04 Warszawa
Bilety do kupienia na: http://bit.ly/RBMABilet
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Marca 09, 2015, 21:26
Eurowizja 2015: Monika Kuszyńska reprezentantem Polski na Eurowizji.

http://muzyka.onet.pl/pop/eurowizja-2015-monika-kuszynska-reprezentantem-polski-na-eurowizji-zobaczcie-jak/jvpyd

(http://i.iplsc.com/monika-kuszynska-nie-poddala-sie-nauczyla-sie-zyc-inaczej-an/00015R6JR8VOVATB-C116-F4.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Marca 09, 2015, 21:28
Kto to? Jakiś młody "talent" ?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kangie w Marca 09, 2015, 21:51
Byla wokalistka Varius Manx. Lider zespolu zapie...al pseudoterenowka, spowodowal wypadek samochodowy i dziewczyna ucierpiala. A mogl jechac spokojniej i wolniej...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kangie w Marca 21, 2015, 12:09
Zagadka. Co to za koncert?  8)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kangie w Marca 21, 2015, 16:28
Zabralem dzis corke do Sali Koncertowej Radia Wroclaw na koncert pt. "Muzyczne Przygody Pana _ _ _ _ _ _". Ktorego Pana? Odpowiedz na zdjeciu powyzej - na ekranie za muzykami  ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Keef98 w Marca 21, 2015, 16:29
Kleksa? ;D ;) :P
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kangie w Marca 21, 2015, 16:32
Zgadza sie. W koncu  ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Keef98 w Marca 31, 2015, 16:41
https://www.youtube.com/watch?v=_so1hR1ppyg&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=_so1hR1ppyg&feature=youtu.be)
;D ;D ;D
A myślałam, że byłam na ich ostatniej trasie :( ;) :P

THE ROLLING STONES – ZIP CODE TOUR
May 24, 2015 San Diego, CA Petco Park
May 30, 2015 Columbus, OH Ohio Stadium
June 3, 2015 Minneapolis, MN TCF Bank Stadium
June 6, 2015 Dallas, TX AT&T Stadium
June 9, 2015 Atlanta, GA Bobby Dodd Stadium
June 12, 2015 Orlando, FL Orlando Citrus Bowl
June 17, 2015 Nashville, TN LP Field
June 20, 2015 Pittsburgh, PA Heinz Field
June 23, 2015 Milwaukee, WI Summerfest / Marcus Amphitheater
June 27, 2015 Kansas City, MO Arrowhead Stadium
July 1, 2015 Raleigh, NC Carter-Finley Stadium
July 4, 2015 Indianapolis, IN Indianapolis Motor Speedway
July 8, 2015 Detroit, MI Comerica Park
July 11, 2015 Buffalo, NY Ralph Wilson Stadium
July 15, 2015 Quebec, QC Le Festival D’Été de Québec*
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kangie w Kwietnia 12, 2015, 23:04
Niedawno wrocilem z koncertu. Bylem ze znajomymi. Klub jazzowy Vertigo we Wroclawiu. Gral zespol Krzysztof Herdzin Trio.
Krzysztof Herdzin - fortepian, flet i przeszkadzajka na lewej stopie
Robert Kubiszyn - kontrabas, gitara basowa
Cezary Konrad - perkusja
Bylem na wielu roznych koncertach w zyciu, ale dzisiaj grali tak, ze glowa mala. Oczywiscie na fortepianie nie gral wybitny Leszek Mozdzer, na kontrabasie nie gral slynny Christian McBride, ale za to na perkusji rewelacyjnie gral Cezary Konrad. Takiego bebniarza dawno nie slyszalem na zywo. Siedzialem w odleglosci 2,5-3m od niego. Akurat w Vertigo sa takie stoliki, gdzie doskonale slychac granie akustyczne, bo naglosnienie co prawda dziala, ale z glosnikow muzyke slysza ludzie ktorzy siedza dalej sceny. Oczywiscie tak jest w wielu klubach. Chodzi mi o to, ze dzisiaj doskonale bylo slychac akustyczne granie, "nieskazone" naglosnieniem. Koncert udany glownie za sprawa perkusisty, ktory dzisiaj calkowicie rozlozyl mnie na lopatki swoja muzykalnoscia, technika gry i przede wszystkim umiejetnoscia gry w zespole i umiarkowana doza wirtuozerii i gra pierwszym planem, bo pierwszym planem byl fortepian. Oczywiscie byl czas na popis, i dla takich chwil jednak warto zyc :)

Chcialem napisac jeszcze jedna rzecz. Znam jednego czlowieka, u ktorego tak wlasnie gra zestaw audio. Zamykam oczy i przenosze sie na koncert. I to wlasnie dla mnie jest referencja brzmieniowa.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kangie w Kwietnia 12, 2015, 23:12
Cezary Konrad w akcji
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kangie w Kwietnia 12, 2015, 23:15
I pozostali dwaj Panowie, ktorzy tez dawali z siebie wszystko.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kangie w Kwietnia 12, 2015, 23:18
I jeszcze jedna fotka. Emocje jeszcze u mnie nie opadly, to ostatnie zdjecie wkleje. Kurcze, chcialbym tak grac na perkusji. Niestety nie w tym wcieleniu  ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Kwietnia 18, 2015, 17:56
Na Mezzo właśnie emitują koncert Chucho Valdes i gwiazdy Afro - Kubańskiej muzyki
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Maja 14, 2015, 15:14
Chick Corea & Bobby McFerrin
16.06.2015, czerwca, godz. 19.00
kościół w Aleksandrowicach
Bielsko-Biała
Bilety: 200 zł
Już w sprzedaży  internetowej oraz w kasie BCK
Organizator: Bielskie Centrum Kultury
Więcej: http://www.bck.bielsko.pl/index.php?page=1&id=563


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Maja 14, 2015, 15:16
Poznań, Kraków, Warszawa, Gdańsk na jesieni.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Maja 23, 2015, 15:30
(http://img2.demotywatoryfb.pl//uploads/201505/1432385304_cyj9mf_600.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Czerwca 01, 2015, 19:12
Taki mały konkursik. :)

(http://img5.demotywatoryfb.pl//uploads/201506/1433172296_tmnmqc_600.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Czerwca 01, 2015, 19:40
Henia oczywiście!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: paul_67 w Czerwca 01, 2015, 19:58
Chyba przestanę w ogóle chodzić na koncerty.Wszystkie, które ostatnio odwiedziłem były tak fatalnie nagłośnione,że nie chciało się słuchać.Akustycy już kompletnie pogłuchli? Szkoda ciężkiej roboty muzyków bo efekt jest mizerny.Zostaje w domu.Tutaj mi gra o niebo lepiej.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Czerwca 01, 2015, 20:15
Paul, to gdzie Ty byłeś?  :o  U mnie odwrotnie, wszędzie gra conajmniej bardzo dobrze.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: paul_67 w Czerwca 01, 2015, 20:19
Różne miasta,różne zespoły.Takie Turbo brzmieniowo zawsze beznadziejnie, plastikowo...Dżem w mono! Pojedynek gitarzystów i nic jakby z jednego głośnika grali.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Czerwca 01, 2015, 20:48
aaa, Turbo powiadasz, no tak, wszystko jasne. Z metalem lekko nie jest na koncertach ale też chyba nie po "hajend" sie tam chadza :)  Tool i Metallica w Spodku - to były dwa najlepiej nagłosnione łomoty jakie miałem okazję słyszeć.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Keef98 w Czerwca 12, 2015, 16:16
Pójdzie ktoś?
Sorry, za jakość, fota z telefonu robiona na przerwie. Jest napisane, nie wiem, czy widać, że jest wstęp wolny.
Tytuł: Opole 2015
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Czerwca 13, 2015, 16:19
Ktoś oglądał wczoraj OPOLE? Kto płaci za taki chłam? A co Wy o tym myślicie? DNO czy wręcz odwrotnie?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Czerwca 13, 2015, 16:23
Po paru głębszych- super  8)  Ciągle nie mam pewności czy konferansjerkę prowadziła Małgorzata Rozenek czy Agata Młynarska. Chirurg zrobił z nich siostry bliźniaczki.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: paul_67 w Czerwca 13, 2015, 16:25
Z tego co widziałem to ciągłe odgrzewanie starych kotletów.Wszystko już od dziesięcioleci znane na pamięć.Żerowanie na sprawdzonych patentach, ale ile można? Dla mnie nuda ,że chce się wyłączyć telewizor i wyłąńczam :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Czerwca 13, 2015, 16:28
Kuźwa dajcie już spokój z tą Młynarską, gdzie już ona nie była i czego nie prowadziła. Ale wracając do Opola to z roku na rok jest coraz gorzej - totalna beznadzieja, taki festiwal 1001 drobiazgów.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: paul_67 w Czerwca 13, 2015, 16:30
I kto za to wszystko płaci? Pani płaci, pan płaci ... Społeczeństwo!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: jajacek1410 w Czerwca 13, 2015, 17:46
  Mam mieszane odczucia. Samo przypomnienie Skaldów z okazji 50-lecia jest jak najbardziej na miejscu. W końcu to jedyni artyści z lat 60, oprócz Niemena, którzy przetrwali próbę czasu. Świetne piosenki, dające duże możliwości interpretacyjne, podatne na różne zabiegi aranżacyjne, od jazzu, przez klasykę, po metal nawet. I tego bym oczekiwał po opolskim koncercie - najwybitniejsi polscy muzycy z różnych muzycznych bajek w swojej interpretacji Skaldów. Mógłby wyjść znakomity koncert. Niestety dostaliśmy straszliwą wiochę. Z sześciorga wykonawców- debiutantów czworo na poziomie wykonawczym  poniżej akademii szkolnej. Do tego fałsz na fałszu i bezgłosie, Zapędowska gryzła ściany.
    Bardzo dobry wykon duetu zwycięskiego.  I jedyny świetlisty punkt wieczoru - dziewczyna z gitarą - Mary Spolsky z szaleńczą interpretacją "Cała jestem w skowronkach". Trochę w klimatach mojej ulubionej Olivii Anny Livki.  Sądzę, że o dziewczynie jeszcze usłyszymy.
   Później już tylko Górniak, czyli przerwa na kawę. A... właśnie się skończyło.
 
   Natomiast druga część wieczoru - spektakl z utworami Przybory, jak najbardziej pozytywny. Zawsze byłem pod wrażeniem mistrzostwa władania słowem przez Przyborę. Piosenki oczywiście znane na wylot, ale forma inscenizacji i nowi, niebanalni wykonawcy sprawili, ze obejrzałem z przyjemnością. Wstydu nie było.
   Ciekawe co będzie dzisiaj.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Czerwca 13, 2015, 18:14
Skaldowie jak najbardziej duży pozytyw. Wielki zespół, kawał polskiej historii - brawo. Sam konkurs to totalna porażka, widać że nie ma koncepcji na zagospodarowanie takiego koncertu jakim jest Opole lub jest zbyt wielu do gadania nie mających zielonego pojęcia o takim koncercie.
Co do drugiej części koncertu a w zasadzie spektaklu w reżyserii M. Umer z utworami Przybory hmmm mam bardzo mieszane uczucia bo to spektakl nadający się w większej formie do przedstawienia na dużej scenie, a nie jako dodatek do Opola. Mam wrażenie że to tak na siłę ktoś wepchał aby przedłużyć czas Opola i w sumie mieliśmy takie misz masz.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Czerwca 13, 2015, 18:19
Ciekawe co będzie dzisiaj.

Telewizja z misją. Bez wódki nie podchodź :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: paul_67 w Czerwca 13, 2015, 18:30
Wszystko ładnie, pięknie.Doceniam i szanuje muzyków starszego pokolenia, ale jak długo można jechać na powtórkach z przeszłości? Co festiwal to ciągle nam coś przypominają jakby społeczeństwo trapiła totalna amnezja.Nie ma w Polsce wykonawców godnych uwagi i ze swoim repertuarem? Podpieranie się klasyką jest na pewno bezpieczniejsze,ale nie drepczmy w miejscu.Już normalnie rzygam powtórkami.Telewizja jest tym przeładowana, a najlepsze,że reklamują je jak jakieś hity i lud ogląda to jak nowości:)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Czerwca 13, 2015, 18:31
A czemu Wy się tak dziwicie?
Jaki lud takie igrzyska.
90% społeczeństwa jest w siódmym niebie oglądając ten paździerz.

Moja żona też jest zadowolona. Pogra jutro tam kilka godzin i parę klocków jej wpadnie :)
Budżet mają nie mały.
Sztuka przez wielkie SZ :D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: paul_67 w Czerwca 13, 2015, 18:34
A czemu Wy się tak dziwicie?
Jaki lud takie igrzyska.
90% społeczeństwa jest w siódmym niebie oglądając ten paździerz.
Nie dziwię się... Wystarczy popatrzeć na poziom reklam.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Czerwca 13, 2015, 18:34
Wystarczy popatrzeć na poziom reklam.
Nie oglądam :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: paul_67 w Czerwca 13, 2015, 18:36
Nie oglądam :)
Też niespecjalnie, ale czasami zerknę:)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: jajacek1410 w Czerwca 13, 2015, 18:58
Moja żona też jest zadowolona. Pogra jutro tam kilka godzin i parę klocków jej wpadnie
A mogła by nam pomachać do kamery :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Czerwca 13, 2015, 19:08
Nie sądzę aby kamera zaglądała w orkiestrę :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Czerwca 14, 2015, 11:10
Natalia Niemen o Opolu:

http://muzyka.onet.pl/newsy/natalia-niemen-z-ulga-oddycham-iz-kolejny-rok-nie-musze-byc-w-opolu-a-scislej-na/g5fg4s
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Czerwca 15, 2015, 11:03
Agencja Go Ahead z przyjemnością zaprasza na koncert Florence + The Machine! Florence Welch z zespołem zobaczyć będzie można 12 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie.

Data: 2015-12-12 (sobota)
Miasto: Łódź
Miejsce: Atlas Arena
Adres: ul. Bandurskiego 7
Bilety: start sprzedaży biletów w piątek 19 czerwca
Miejsca zakupu: www.go-ahead.pl, www.biletomat.pl, www.eventim.pl, www.ebilet.pl, www.ticketpro.pl oraz sklepy sieci Empik, Media Markt i Saturn

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Czerwca 15, 2015, 16:12
Metal Hammer Festival 2015, którego gwiazdą będzie zespół Dream Theater, rozpocznie się już za kilkanaście dni. Organizator opublikował między innymi plan imprezy:
14:00 otwarcie bram
15:00 – 15:30 – Art Of Illusion
15:50 – 16:20 – One
16:40 – 17:10 – Osada Vida
17:30 – 18:05 – Tides From Nebula
18:30 – 19:10 – Collage
19:35 – 20:20 – Evergrey
20:45 – 21:45 – Riverside
22:15 – ... – Dream Theater
Bilety można natomiast znaleźć w serwisie Tikeria.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Czerwca 22, 2015, 21:31
.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: merlin1973 w Czerwca 22, 2015, 21:38
 ;) ;) ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Czerwca 22, 2015, 21:42
O bożeno!  Pod nosem takie hity!   :D :D :D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: merlin1973 w Czerwca 22, 2015, 21:48
Zazdroszczę Ci  ;) ;) ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Lipca 08, 2015, 20:16
Mike Stern i Didier Lockwood za darmo w Gliwicach:

http://filharmonia.jazovia.pl/stern-lockwood.html
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Lipca 26, 2015, 09:53
Ktoś był i widział koncert AC/DC w Warszawie?Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Lipca 26, 2015, 09:55
W maniaku Ci co byli narzekają na nagłośnienie. Chyba kłamią :) Niemożliwe :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Lipca 26, 2015, 10:01
Prunda im chyba nie zabrakło :) (PGE Narodowy)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Lipca 26, 2015, 10:22
W Poznaniu spotkajmy się :)

http://erajazzu.eu/site/index.php/archiwum/52
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Keef98 w Lipca 26, 2015, 19:34
Będę, ;D jak wyciągnę Staruszkę, bo samemu iść na koncert jest o kant d*** rozbił.
Ile kosztuje?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Sierpnia 13, 2015, 10:59
To już za 2 dni :)

Zapowiada się świetnie :)

Jedzie ktoś?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: il cattivo w Sierpnia 17, 2015, 21:55
Dla maniaków łojenia ze Śląska to powinna być interesująca propozycja. Tym bardziej, że to impreza DARMOWA!!!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Keef98 w Września 04, 2015, 22:36
Dziwne, nic o tym nie słyszałam, a zostało w sumie niewiele biletów:
http://www.ticketportal.pl/predstavenie_javisko_view.asp?IDPred=205227 (http://www.ticketportal.pl/predstavenie_javisko_view.asp?IDPred=205227)
Niestety nie będę mogła być na koncercie :(
Przpadkiem Mama na fejsie to zobaczyła.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: pmcomp w Września 04, 2015, 23:31
To już za 2 dni :)

Zapowiada się świetnie :)

Jedzie ktoś?

Kiedy i gdzie grają? To znakomita orkiestra jest.
gdzie kupię jeszcze bilety ???

Pozdro

EDIT: juz policzyłem, 15 sierpnia. Wtedy to ja byłem na wakacjach. WIELKA SZKODA.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Września 05, 2015, 09:48
To już za 2 dni :)

Zapowiada się świetnie :)

Jedzie ktoś?

Kiedy i gdzie grają? To znakomita orkiestra jest.
gdzie kupię jeszcze bilety ???

Pozdro

EDIT: juz policzyłem, 15 sierpnia. Wtedy to ja byłem na wakacjach. WIELKA SZKODA.
Znakomicie było :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Września 05, 2015, 14:10
(http://img7.demotywatoryfb.pl//uploads/201509/1441445220_c41yl4_600.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: pmcomp w Września 05, 2015, 16:30

Znakomicie było :)

A gdzie to granie było ?

Pozdro
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Września 05, 2015, 16:36
https://goo.gl/maps/Qes1T po drugiej stronie.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Września 05, 2015, 16:57

Znakomicie było :)

A gdzie to granie było ?

Pozdro
Gdańsk,  f-nia baltycka.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Września 19, 2015, 17:41
http://www.jordanki.torun.pl/lisa/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: il cattivo w Października 01, 2015, 00:52
2 lipca 2016 w krakowskiej Tauron Arenie, wystąpi zespół Black Sabbath. Będzie to koncert w ramach pożegnalnej trasy pt.: "The end".
Bilety w sprzedaży od najbliższego piątku, 2 października, na LiveNation. Ceny startują od 249 złych.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: WOY w Października 12, 2015, 20:09
GUS G w Guitar Center

3 listopada w sklepie Guitar Center w Łodzi wystąpi Gus G
Start 3 listopada (wtorek) o godzinie 18:00.

Łódź, ul. Zbąszyńska 3

Zapraszamy - jak zwykle - wstęp wolny!

www.guitarcenter.pl


Koncert GUS-a G w GuitarCenter
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: fioni w Listopada 03, 2015, 18:35
Bluesonalia 2015

Dzień I/piątek13 listopada
Mała scena (wstęp wolny)
18:00 Blueska
19:00 Gruff - Przytuła & Kruk
20:00 Pivo - Wojtek Garwoliński
Duża scena
21.30 Warren Haynes - The Ashes & Dust Tour / Feat ChessBoxer & Jeff Sipe
After party - Jam Session prowadzi Jan Gałach

Dzień I/sobota14 listopada
Mała scena (wstęp wolny)
18:00 Hendrix Project
19:00 Cheap Tobacco
Duża scena
20:30 Hot Lips & Bartek Cholewiński
21:30 Martyna Jakubowicz
After party - Jam Session prowadzi Jan Gałach
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Listopada 03, 2015, 18:48
idę  :)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Listopada 06, 2015, 16:52
ale była jazda :)  Altered States + Obara rulez , napiszę coś więcej później. Póki co wklejka z YT

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: merlin1973 w Listopada 21, 2015, 22:53
Teraz TVP KULTURA ,,,, ale czad  :) :) :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Keef98 w Listopada 21, 2015, 22:58
A co jest?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: merlin1973 w Listopada 21, 2015, 23:02
Żelazna dziewica  ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Grudnia 05, 2015, 11:45
Koncert Kraftwerk w Krakowie: kosmici wylądowali

Ktoś coś wie co i jak?

http://muzyka.onet.pl/koncerty/koncert-kraftwerk-w-krakowie-kosmici-wyladowali-zdjecia-i-relacja/e327bj

(http://o.aolcdn.com/hss/storage/midas/19c4e6bbfa3c3904ddd2809172541e37/201947599/kraftwerk-3d-concert-john-macdougall-afp-getty.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Grudnia 18, 2015, 23:37
A ja właśnie wróciłem z "Dziadka do orzechów".
Tańczył w Narodowym Forum Muzyki Moscow City Ballet.
Nie ma to jak Щелкунчик przed świętami :)
Rosjanie wystawili go bardzo tradycyjnie, może nawet nieco infantylnie, ale też po swojemu bogato i bajkowo.
Taniec i choreografia, jak to u Rosjan, bezbłędne.

Kurcze, stary chłop a zawsze się wzruszam ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Two-FacedGirl w Grudnia 28, 2015, 19:15
WAGLEWSKI FISZ EMADE – koncert
środa, 06 Styczeń 2016 | 20:00 - 22:00
Zmiana Klimatu, ul Warsawska 6, Białystok
Ktoś się wybiera?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Stycznia 13, 2016, 22:39
Największe koncerty 2016 roku w Polsce

http://muzyka.onet.pl/koncerty/najwieksze-koncerty-2016-roku-w-polsce-oto-lista/4qbmqj

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Stycznia 24, 2016, 15:22
Radiowa Trójka bez Wojciecha Manna.

Mann przyznał się "Tygodnikowi Powszechnemu", że po odejściu Magdy Jethon dostał wiadomość: "teraz kolej na ciebie, misiu komuchu".

(http://ocdn.eu/images/pulscms/Zjc7MDQsMCwxYTEsYjEwLDYzOTswNiwzMjAsMWMy/f63c7fc4f504faa1c5512fbe585312ba.jpg)

http://muzyka.onet.pl/pop/remanent-3/eqqmx9
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Lutego 07, 2016, 16:39
Czy to Edyta Górniak pojedzie na Eurowizję?

http://muzyka.onet.pl/pop/edyta-gorniak-pojedzie-na-eurowizje-flesz-muzyczny/k3bf19

Ciekawe czy już dotykamy dna czy jeszcze trochę nam brakuje ?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Lutego 18, 2016, 10:28
Testament we Wrocławiu.
28 czerwca b.r.
Klub Eter.

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kawosz w Lutego 18, 2016, 10:33
Ciekawe czy już dotykamy dna czy jeszcze trochę nam brakuje ?
Cały ten konkurs to dno ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Lutego 18, 2016, 10:35
Tak sobie posłuchałem tego kawałka Testamentu i normalnie stara Metallica
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kawosz w Lutego 24, 2016, 03:20
http://goodtaste.com.pl/przednami/185-dire-straits-symfonicznie-badach-napiorkowski-herdzin-warszawa-teatr-roma-07-03-2016.html?gclid=CJroxqaqj8sCFaTFcgodYYcMJw
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Marca 01, 2016, 19:16
Stonsi zagrają na Kubie - za darmochę  :) Kto się wybiera? Wycieczka i koncert życia. I te cygara.  :)

http://muzyka.onet.pl/koncerty/zespol-the-rolling-stones-zagra-koncert-na-kubie-za-darmo/19rxf5

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Marca 04, 2016, 18:44
Anoushka Shankar po raz pierwszy w Polsce!
Legendarna sitarzystka wystąpi na Siesta Festival 24 kwietnia w Gdańsku.
http://jazzforum.com.pl/main/news/anoushka-shankar-po-raz-pierwszy-w-polsce
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Marca 04, 2016, 18:50
Przez tych kaczystów to juz kur....a nikt nawet nie chce koncertować w wawie :(
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: il cattivo w Marca 04, 2016, 19:14
Myślę, że większość zagranicznych artystów, koncertujących w Polsce, w rzyci ma kaczystów. Po prostu wreszcie zauważono, że jest tu wiele innych, odpowiednich i fajnych miejsc do koncertowania. Warszawa to nie centrum świata :P
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Marca 04, 2016, 19:16
Nie twierdzę, że to centrum czegokolwiek ale do kuśwy nędzy tu ostatnio oprócz kaczogrodu to są muzyczne stepy akermańskie... aż chce się z kina wyjść  :o
W końcu z mapy nie zniknęła  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: il cattivo w Marca 04, 2016, 19:32
Bo to chyba typowe u nas: ze skrajności w skrajność...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Marca 04, 2016, 20:17
Zimą nie ma gdzie grać w Warszawie, taka prawda. Kongresowa? Torwar? Mera? wynajem sali tez pewnie droższy niż w Krakowie. Zostają teatry i kluby. A tam na pewno wiele się dzieje, rozejrzyj się masza :)

Fakt, że inne miasta wojewódzkie (i nie tylko) poszły mocno do przodu z promocją kultury - Bielsko, Katowice, Wrocław, Poznań mocno odjechały stolicy.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Marca 25, 2016, 18:14
Stonesi przylecieli na Kubę


http://wiadomosci.onet.pl/swiat/stonesi-przylecieli-na-kube-zagraja-tam-koncert/z398ww

(http://ocdn.eu/images/pulscms/YTE7MDMsMmU0LDAsMSwx/c8514c0842ab1d6244b6dead3d386b8f.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Kwietnia 03, 2016, 17:05
Dzisiaj jazzu nie będzie.
Dzisiaj będzie kultura  ;)

Antoni Wit - dyrygent

W programie:
Wojciech Kilar - Uwertura uroczysta (2010)
Igor Strawiński - Suita Ognisty ptak (wersja 1919)
Piotr Czajkowski - Symfonia nr 5 e-moll op.64

http://www.polskieradio.pl/79/985/Artykul/1584797,Koncert-symfoniczny

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Kwietnia 04, 2016, 09:01
V Czajkowskiego - bajka.
Strawiński, jak to Strawiński. Bez uniesień.

Uroczystej Kilara nigdy przedtem nie słyszałem i szczerze mówiąc wiele nie straciłem.

Dla Czajkowskiego warto było wytrzymać pierwsze dwa dzieła ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Kwietnia 04, 2016, 09:03
A już 24 kwietnia koncert jubileuszowy z okazji 80 urodzin J.Maksymiuka

Jerzy Maksymiuk - dyrygent
Krzysztof Jabłoński - fortepian

W programie:
Ludwig van Beethoven – Koncert fortepianowy nr 4 G-dur op. 58,
Wawrzyniec Żuławski – Suita hiszpańska (w stulecie urodzin kompozytora),
Ludwig van Beethoven – Symfonia nr 2 D-dur op. 36

24 kwietnia 2016, godz. 19.00
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego

http://www.polskieradio.pl/79/985/Artykul/1591727,Jubileusz-80-urodzin-Jerzego-Maksymiuka

(http://img-1.koncertomania.pl/1/1/1457935848KDrAmrmwqaKdsjyB2LU8YdP34kps24.jpg)

(http://static.prsa.pl/images/0dea2c7d-eb87-4c35-9cdd-3f525124a926.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: WOY w Kwietnia 19, 2016, 20:11
:)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Kwietnia 22, 2016, 20:46
Ostatnio dorwałem ciekawą reklamówkę - książkę pięknie wydaną z dołączoną doń płytą CD z pięknym jazzem ph "Muzyczne Spotkania" czyli koncerty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jak się okazało robią fantastyczne koncerty. Poszperałem i znalazłem:

http://www.pwsz.legnica.edu.pl/strona-2080-koncerty_witelon_miusc_night-1

Jakby dwie serie, jedna - Witelon Jam Session
oraz druga - Witelon Music Night

Jak dorwę "rozkład jazdy" to zamieszczę.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Kwietnia 23, 2016, 16:03
W tym roku interesująco wygląda repertuar Doliny Charlotty:
http://www.dolinacharlotty.pl/festiwal-legend-rocka
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Maja 05, 2016, 13:02
PIAS Poland: Dobra wiadomość dla fanów talentu Agnes Obel!! Artystka jeszcze w tym roku zagra dwa koncerty w Polsce. 11 listopada wystąpi w Starym Maneżu w Gdańsku, a 12 listopada w warszawskiej Stodole.

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Maja 19, 2016, 11:22
piekne rzeczy w Poznaniu
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Maja 19, 2016, 13:01
Immolation, Marduk, Origin juz w sobote w Wawie

http://progresja.com/wp-content/uploads/2016/02/B1-Marduk-web.jpg
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Maja 19, 2016, 17:59
A ja idę 7 czerwca na Suzanne Vega w Gdańsku, a wcześniej planuję jeszcze szybki wypad na Daughter do Wawy w ramach OWF.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Czerwca 04, 2016, 10:09
No i zaczęło się OPOLE 2016.

(http://img2.demotywatoryfb.pl//uploads/201606/1465026495_a872ir_600.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: il cattivo w Czerwca 07, 2016, 21:03
I stało się.
Wczoraj po raz pierwszy w życiu uczestniczyłem w Festiwalu Opolskim jako widz (wcześniej miałem epizod jako obsługa techniczna przy jednej z edycji).
Koncert może nie był bardzo alternatywny, ale stał na niezłym poziomie. Choć niektóre "dziwolągi" to już całkowicie nie moja bajka.
Nosowska - klasa sama dla siebie... I to przede wszystkim dla jej występu zebrała się publiczność.
Bardzo fajnie, że artyści mieli trochę więcej czasu na zaprezentowanie swojego repertuaru (od trzech do bodajże sześciu utworów). Mogli też bez problemu nawiązać kontakt z publicznością, z czego najchętniej skorzystali Pablopavo i Pani Katarzyna (ma babka dystans do siebie :) ).
Oprawa wizualna "na żywo" jest bardzo efektowna, szczególnie po zapadnięciu zmroku. Amfiteatr jakiś tam ogromny nie jest (w TV montują go na znacznie "większy"), więc kameralność miejsca sprzyja wrażeniu tych wszystkich kolorowych plam i połamańców.
Jedyny mankament to sporo przypadkowej publiczności, która nie zawsze była zainteresowana akcją na scenie. Szwędanie się w te i z powrotem, pogaduchy - trochę to przeszkadzało w ogólnym odbiorze.
Moją lepszą połówkę irytowali też kolesie z kamerami, bo zdarzało im się skutecznie zasłonić artystę sobą i sprzętem, no ale wytłumaczyłem, że my tu tylko jako tło dla telewizji zostali posadzeni :P
Przyznaję jednak, że trzy godziny koncertu w cenie 10 złotych (tak, dziesięciu!), z nienachalną i całkiem zabawną konferansjerką Pani Agnieszki Szydłowskiej to całkiem uczciwa propozycja dla znudzonego gbura, jak ja :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Czerwca 11, 2016, 23:26
A ja idę 7 czerwca na Suzanne Vega w Gdańsku, a wcześniej planuję jeszcze szybki wypad na Daughter do Wawy w ramach OWF.

Plany zrealizowane w 100%, dwa świetne koncerty.
Daughter, same dołujące kawałki, swieżość młodego zespołu, wysoki poziom. Trzeci raz ich widziałem i coraz lepiej.
Suzanne... jakbym sie teleportował w lata 80-te. Rewelacja, a towarzyszący jej Gerry Leonard przechodził sam siebie. No i mam podpisane pierwsze trzy płyty, oczywiście na ulubionym nośniku :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Czerwca 22, 2016, 14:10
Warszawa, najblizsza niedziela, Pardon To Tu, psychodelia/space rock itp. z Chile, Follakzoid

https://follakzoid.bandcamp.com
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Czerwca 29, 2016, 17:12
.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Czerwca 29, 2016, 19:07
No to widzimy się w marcu :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Czerwca 29, 2016, 20:10
W Poznaniu, jeśli dozyje ja i artysta, mam nadzieję tam być...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Czerwca 29, 2016, 21:18
No dożycie jest warunkiem koniecznym.
I co się tak na ten Poznań upierasz? ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Czerwca 29, 2016, 21:28
Ja?  Skąd ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Czerwca 29, 2016, 21:41
Uj tam z koncertem. Płyty Mayalla się i u mnie znajdą a i co do popicia też  ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Lipca 01, 2016, 10:27
A jutro Sabbaci:)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: il cattivo w Lipca 01, 2016, 12:02
A jutro Sabbaci:)

Hell Yeah!!!
Chociaż troszkę obawiam się o formę zespołu, ponoć widać zmęczenie trasą u starszych panów.
Poprzedni koncert w Łodzi był pierwszorzędny, Ozzy nawet całkiem dobrze radził sobie z nadążaniem za resztą zespołu :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Lipca 13, 2016, 06:13
Ciekawa rozmowa z Wojciechem Mannem.

http://natemat.pl/184707,wojciech-mann-jestem-lewakiem-kim-innym-moglbym-byc
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Sierpnia 05, 2016, 13:01
Tomasz Stańko zaprasza

http://www.jazzowajesien.pl/jazzowa_jesien
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Sierpnia 25, 2016, 22:13
Lacrimosa u pantaloniusza?????? Wow!

W tym roku festiwal odbędzie się 27.08.2016.
Wystąpią: LACRIMOSA, ANEKDOTEN, DUNGEN, AGUSA
INO-ROCK FESTIVAL 2016 (9. edycja)
27.08.2016 INOWROCŁAW
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Sierpnia 25, 2016, 23:21
No to widzimy się w marcu :)

ja bedę na pewno w Wa-wie

Uj tam z koncertem. Płyty Mayalla się i u mnie znajdą a i co do popicia też  ;D


Płyt te kilka mam i słucham


trochę się spóźniłem z tym postem
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Sierpnia 25, 2016, 23:29
Dejohnette, Coltrane, Garrison
26 października 2016  19:00, 22:00   (dwa koncerty)
http://12on14club.com/wydarzenie/dejohnette-coltrane-garrison/ (http://12on14club.com/wydarzenie/dejohnette-coltrane-garrison/)

Tomasz Stańko Band
22 października 2016  19:00, 22:00 (dwa koncerty)
http://12on14club.com/wydarzenie/tomasz-stanko-band/ (http://12on14club.com/wydarzenie/tomasz-stanko-band/)


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Sierpnia 26, 2016, 09:50
John MaYALL
Chyb obecni najdłużej grajacy blusa wykonanwca po śmierci BB Kinga

3 marca 2017 Warszawa - stodola
4 marca 2017 CK Zamek Poznań

https://stodola.pl/koncert-107321-wyszukiwarka.htm#.V7_zEtnNjRY (https://stodola.pl/koncert-107321-wyszukiwarka.htm#.V7_zEtnNjRY)


Ja juz mam bilet w Wa-wie
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Września 12, 2016, 14:57
dostalem od kumpla bilet na Crimsonow w niedziele,i chyba bede mial miejsce w samochodzie z Wawy, jakby co.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Września 26, 2016, 18:55
Za chwilę w Trójce: http://www.polskieradio.pl/9/5360/Artykul/1672816,Tomasz-Beksinski-w-Aksamicie
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tatachabera w Września 26, 2016, 19:03
Dzięki za info.
Szkoda że nie mam normalnego radia w domu :(
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: zalun w Września 26, 2016, 19:18
Szkoda że nie mam normalnego radia w domu
Odpaliłem przez ChromeCast Audio i DAC :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tatachabera w Września 26, 2016, 19:21
Szkoda że nie mam normalnego radia w domu
Odpaliłem przez ChromeCast Audio i DAC

Nie mam DAC'a ale przynajmniej jest komp i słuchawki :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Września 26, 2016, 19:23
Nie mam DAC'a

No jak nie jak tak ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tatachabera w Września 26, 2016, 19:30
 :o
Chyba o czymś nie wiem
Faktycznie masz racje - nawet chyba 4 ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Października 10, 2016, 12:41
Wczoraj byłem na Behemoth w B90 w Gdańsku, ponownie [wulgaryzm] ogień.
Zagrali całego The Satanist. O ile na supportach miałem zatyczki w uszach, to na Behemotha po pierwszym numerze je wyciągnąłem, stałem na wysokości reżyserki i nagłośnienie było pierwszorzędne. Pierwszy raz w B90 nie napierdalało tak, że można było ogłuchnąć, był to jeden z najlepiej nagłośnionych koncertów, na jakich byłem. Każdy instrument dobrze słyszalny, głos Nergala idealnie, perka idealnie, gitara super. Dwie ostatnie płyty Behemotha bardzo mi podchodzą, bo są najbardziej melodyjne, szczególnie The Satanist. Zabawa była pierwszorzędna.
Batushka i Bolzer jakoś nie mój klimat. Koncert wyprzedany.
aaa i jeszcze było before party organizowane przez jakieś kółko różańcowe :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Października 11, 2016, 08:58
Hłe, hłe. Poznań  ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Października 11, 2016, 10:24
Ooo, znacznie efektowniejsza i liczniejsza ekipa biforowa.
U nas byli przepasani szarfami, stylówa a la Dziedzic Pruski.
I grali na, nomen omen, dudach.

(https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14566318_1321192721234025_2040785665181197190_o.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Października 11, 2016, 17:21
Jak wygląda dalsza trasa Behemota?? Pewnie odstawią coś jeszcze.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Października 11, 2016, 18:57
Jak wygląda dalsza trasa Behemota?? Pewnie odstawią coś jeszcze.

Chyba już nic nie odstawią, bo wczoraj był ósmy, ostatni koncert polskiej części trasy, a od 20-go zaczyna się europejska część trasy.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Października 11, 2016, 19:47
Behemoth powinien im odpalić dolę i zabrać w trasę, żeby robili klimat przed koncertami na ulicy. Kumasz taki happening? Ogień!
 ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Października 11, 2016, 20:21
Dla bywalców koncertów w Europie Zachodniej byłaby to niewątpliwie nie lada atrakcja :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Października 28, 2016, 21:56
Może powinienen założyć nowy watek "Byłem widziałem, słyszałem",

19-11-2016 - 12on14 Grazyna Auguścik polska wolistka jazowa meszkająca od wielu lat w USA

Ostatnio wydała w Polsce płytę z Jagodzińskim "Szeptem" .
Moim zdaniem świetna płyta - stare polskie szlagiery.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Października 28, 2016, 21:58
22-10-2016 - Stańko w 12on14

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Października 28, 2016, 22:14
26-10-2016 - Jack DeJohnette trio w 12on14

Pisaliście juz o nich chyba w wątku "teraz słucham".

Pierwsze 3 minuty Jack gra na fortepianie - stąd zdjęcie
Potem oczywiście był zakaz fotografowania.
Koncert - petarda, Jack na perkusji napie....ala jak 18-latek mimo swoich prawie 70 lat, niesamowite przezycie
do tego bas Garrisona podparty efetami elektronicznymi - jednym słowem widowisko perkusyjna basowe.
Trzeba też wspomniec o Coltrane'ie. Właściwie dołączał czasami do wspomnianej dwójki,
ale tak jakby w tle, improwizując, dając małego smaczku, ale nie jest na pewno wiodącym muzykiem w tej trójce.
Set trwał ponad godzinę prawie 1:20, właściwie był jednym długim utworem (nie zauważyłem, nie znałem wcześniej płyty), do tego około 5-7 minut bisu
Koncert suuuuuuuuupeeeeeeeer.

Na koncercie kupiłem płytę "In movement" - niestety Jack po koncercie był tak zmęczony, ze odmówił z tego względu podpisywania czegokolwiek i wyjścia do fanów, wszyscy stojący po podpis zgodnie stwierdziliśmy ze ma do tego prawo bo na koncercie nie oszczędzał sie i, jeszcze raz powtórze, na...szał jak mało kto, a miał przed sobą drugi taki koncert o 22:00.

Po przyjściu do domu zapuściłem płytę, myśląc ze usłyszę to co na koncercie.
I tu niespodzianka - na płycie to plumkanie w porównaniu z koncertem.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Października 29, 2016, 23:32
5-11-2016 (sobota) - Warszawa
Zjednoczone Siły Natury - Mech / RSC / Walfad - VOODOO CLUB
http://progresja.com/events/zjednoczone-sily-natury-mech-rsc-walfad/ (http://progresja.com/events/zjednoczone-sily-natury-mech-rsc-walfad/)

6-11-2016 w Bydgoszczy
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Jakub w Listopada 01, 2016, 07:42
Wczoraj ruszyły Krakowskie Zaduszki Jazzowe.

Zbigniew Namysłowski Quintet

(https://c3.staticflickr.com/6/5517/30073357554_d153dac267_z.jpg) (https://flic.kr/p/MPtPsJ)

Bartosz Dworak Quartet

(https://c5.staticflickr.com/6/5450/30073360004_fee627d7f0_z.jpg) (https://flic.kr/p/MPtQbY)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Listopada 06, 2016, 21:11
Właśnie wróciłem do domu.

(http://www.konzertkasse-dresden.de/upload/event/9337-al-di-meola.jpg?c=57f7cae553eb7)

 :) :) :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 10, 2016, 10:27
wczoraj - 09.11.2016 - Kazimierz Jonkisz Energy - 12on14Club

Kazimierz Jonkisz - perkusja, leader
Wojtek Pulcyn - kontrabas
Borys Janczarski - tenor sax
Tomasz Grzegorski - tenor sax

Pan Kazimierz w świetnej formie, w każdym utworze bardzo energetyczne solo na perkusji
w pewnym momencie nawet pomyślałem ze jestem na koncercie rockowym
Wczoraj właśnie obchodził 68 urodziny.
Pod koniec pierwszego seta Wojtek zainicjował "sto lat"
Coltranowskie granie, rytmiczny hardbop - świetny koncert
Pan Kazimierz jak sie przyznał uwielbia Elvina Jonasa i dużo z niego czerpie.
Miedzy utwoerami opowiadanka, anegdoty, historia polish jazz.

Szkoda ze na sali było tylko około 20 osób, ale Pan Kazimierz i tak skwitował to"
"Ciesze się bardzo, że po Waszej stronie jest przewaga liczebna"

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 10, 2016, 10:31
Ostatnia płyta Pana Kazimierza Jonkisza z podpisami zespołu
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 16, 2016, 15:09
Andrzej Jagodiński Trio w 12on14
19-11-2016 (sobota) 20:30

http://12on14club.com/wydarzenie/andrzej-jagodzinski-trio/ (http://12on14club.com/wydarzenie/andrzej-jagodzinski-trio/)

ja niestety niemogę być  :-[
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Listopada 16, 2016, 15:36
A ja dzisiaj będę tam  :)

(http://dresden.nachtkultur.info/img/events/242440_1_1463053217.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kazan w Listopada 16, 2016, 17:01
Kurcze ... zazdroszczę Ci takiej możliwości i oczywiście życzę wielu uniesień na koncercie . Jak już ochłoniesz troszkę to podziel się proszę z kolegami wrażeniami  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 20, 2016, 20:16
Wczoraj, 19-11-2016, 20:00
Ian Gilan,
Don Airey Band
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej prowadzona przez Stephena Bentleya-Kleina.

BYŁEM !

Naprawdę super koncert, pomimo że "148-y" raz słyszałem "Smoke on the Water" to jednak było warto !!!!
Piękne wykonanie "LAZY" zapoczątkowane wiązanką polskiej klasyki Airey-a na organach z orkiestrą,i potem z wejściem gitarowo -organowym do głównego tematu. Wiązanka początkowa inna niż w Poznaniu (2015) i Wrocławiu (2013)
(Don Airey chyba uczy sie na kązdy koncert w Polsce innych polskich utworów klasycznych - w końcu ma wykształcenie klasyczne muzyczne)
Następny pięknie wykonany utwór (mój ulubiony) "When the Blindman Cries", piekna ballada a z orkiestrą super
Co prawda słyczałem też bardzo fajne wykonanie Lorda z Sydeny z Basement-u z "Hoochie Coochies Man" z vokalem Jimmy Barnsa, ale to z orkiestrą było naprawdę piękne - wzruszyłem się.

Poza tym stare przeboje DP i parę nowych (dla mnie).
Co mnie zaskoczyło młodzież spiewa te piosenki - to jednak klasyka rocka

Gitarzysta Airey Band: Somon Mc Bride, nieżle sobie poczynał, mógłby z powodzeniem w/g mnie zastąpić Steve'a Moorse'a

Kilka (niewyrażnych) zdjęć
1. Gillan
2. Airey, McBride w tle orkiestra
 
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 20, 2016, 20:19
i jeszcze trzy
Na ostanim prowadzacy orkiestrę Stephen Bentley-Klein grający na skrzypcach w "LAZY"
Oprócz tego grał też na trąbce i oczywiście drygował
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 24, 2016, 09:38
23-11-2016  - 12on14Club - Warszawa

Oregon - legenda jazzu
Ralph Towner - gitara klasyczna, piano
Paul McCandless - instrumenty dęte
Mark Walker - perkusja
Paolino Dalla Porta - bass

Świetny koncert, szkoda że frekwencja zbyt mała (jak na takie wydarzenie)
Chłopaki w wieku bardzo dojrzałym, ale muzyka świeża i młoda, melodyjna i pobudzająca.

Zagrali kilka kompozycji z ostatniej płyty płyty "Famili Tree" i kilka z następnej którą będą nagrywać za tydzień (nie podali tytułu)Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 24, 2016, 09:41
i jeszcze artyści:

1. McCandless i Dalla Porta
2. Walker
3. Towner

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 24, 2016, 09:53
Ostatnia płyta 2012 - "Familiy Tree",
w składzie jeszcze Glen Moore, na koncercie już Paolino Dalla Porta

Oregon w 1978 wydał płytę "Violin"  razem z polskim skrzypkiem Zbigniewem Seifertem


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Listopada 24, 2016, 10:02
Narobiłeś smaka :) Mam 45th Parallel, Crossing i Distant Hill, czas umyć i przypomnieć sobie starszych panów w sile wieku.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 24, 2016, 10:16
... czas .... przypomnieć sobie starszych panów w sile wieku.
grali naprawdę z taką lekkością i polotem, ze WOW.
Dwa kawałki fusion, reszta mainstream-owy jazz, wyszliśmy zachwyceni   
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 24, 2016, 10:18
Przekonałem się po raz kolejny,
że żaden super grający system HI-end tak nie zagra  :P :P :P,
jak żywy artysta  ;D ;D ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Listopada 24, 2016, 10:21
 :) zawsze mnie bawią opinie typu "u mnie w domu zagrało lepiej niż na koncercie - stereofonia, rozdzielczość, lepiej kontrolowany bas.."  itp. 
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: paul_67 w Listopada 24, 2016, 10:42
U mnie w domu gra lepiej niż na koncertach, na których ostatnio byłem.Dźwiękowcy kompletnie pogłuchli.Wszystko gra ze środka (jaka stereofonia?),przesterowane, bas albo buczy, albo go nie ma w ogóle.Tragedia! Raz nawet nie podpięli mikrofonów, które nagłaśniają talerze.Dwa tygodnie temu byłem na koncercie jazzowym.Mały skład, male pomieszczenie, ale jakoś zagrało.Może dlatego,że perkusja nie potrzebowała dodatkowej mocy.

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Listopada 24, 2016, 10:59
Fatalnie nagłośniony koncert trzeba porównać do zepsutego sprzętu domowego :) 
Chodzi mi o to, że w domowym odsłuchu koncentrujemy się na nieważnych rzeczach, zapominając o dynamice i naturalnej barwie instrumentów.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 24, 2016, 12:25
.... Dźwiękowcy kompletnie pogłuchli.Wszystko gra ze środka (jaka stereofonia?),przesterowane, bas albo buczy, albo go nie ma w ogóle.Tragedia!

Też obserwuję to zjawisko.
ale w tym przypadku miałem na myśli dobrze nagłośniony koncert.

Wczoraj akustyk latał po sali przed koncertem, próbował, odsłuchiwał, ... itd Naprawdę widać było że się stara i zna na rzeczy.
Podczas koncertu też sprawdzał czy wszystko jest ok.
Co prawda sala 12on14club to mała sala - ale nieźle nagłośniona (w/g mojego słuchu)

Jak akustykowi się nie chce, to stanie przed koncertem w jednym miejscu publiki, coś niby ustawi i już - potem syf jest dżwiękowy. Albo ma sprzęt za pierdylion dolarów a umie tylko włączyć i wyłaczyć.

Mi też zdarzyło sie być na koncercie (nawet kilku) gdzie nagłośnienie było kiepskie.
 
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Listopada 24, 2016, 14:12
U mnie w domu gra lepiej niż na koncertach, na których ostatnio byłem.Dźwiękowcy kompletnie pogłuchli.
Też mam takie wrażenie. Koncert na którym ostatnio byłem - Kari Bremnes - nagłośniony był fatalnie. Perkusja za głośno, a mikrofon postawiony tuz przed base drum był ustawiony ekstremalnie. Miażdżył po prostu wszystko. Bas to była wielka latająca, tłusta, pierdząca klucha. Gitarzystę słyszałem tylko z jego własnego monitora/podsłuchu bo na salę nie szło nic. Klawisze były ustawione poprawnie, a natomiast sam wokal perfekcyjnie. W całości przeszkadzało jeszcze dodatkowo, że od czasu do czasu puszczane sample, które na płycie są idealnie wpasowane brzmiały tak jakby ktoś za sceną nagle włączył głośno jakąś inną muzykę.
Moją żona nie zwróciła na to najmniejszej uwagi, mnie natomiast cały koncert z tego powodu mocno zmęczył i byłem zły. Stereofonia, przestrzeń i rozdzielczość? Brak. A szkoda bo muzyka piękna i sama Kari to bardzo sympatyczna osoba.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 25, 2016, 12:22
Czasem sala jest kiepska do nagłośnienia, ale
Byłem na dwóch koncertach w PROXIMIE
Jeden był fatalnie nagłośniony (nie napiszę jaki) nie znalazłem miejsca w którym było by choć trochę poprawnie
  było słychać: Stopę, gitarę solową, wokal męski (całkiem fajny), i jazgot z tyłu
Drugi był nagłośniony fantastycznie: Wishbone Ash - w ostanich 2 latach najlepiej nagłośniony koncert rockowy na
  jakim byłem. Można ? tylko trzeb chcieć.

   
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Listopada 28, 2016, 12:26
.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 30, 2016, 00:02
03-12-2016 - Progresja Warszawa
Tides From Nebula

http://progresja.com/events/tides-from-nebula/ (http://progresja.com/events/tides-from-nebula/)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 30, 2016, 00:05
05-12-2016 Progresja Warszawa

Tarja Turunen

http://progresja.com/events/tarja-turunen-finlandia/ (http://progresja.com/events/tarja-turunen-finlandia/)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Listopada 30, 2016, 12:55
to tez zachwale koncert w klubie kolegi:)

Progresja
22.11.16 - 4.12.16 - „Imperium Poloniae”
VADER
Infernal War
Insidius

Drzwi: 18.00
Koncert: 19.00

a w ramach kontrpropozycji tego samego dnia:

THE STUBS
Warszawski zespół The Stubs swoją muzykę nazywa niskobudżetowym rock’n'rollem. Na koncie mają albumy „The Stubs”, „Second Suicide” i wydany w listopadzie 2014r. „Social Death By Rock ‚N’ Roll”. Zespół nieustannie koncertuje w kraju i zagranicą – od małych klubów i squatów po duże festiwalowe sceny. W sierpniu ich występ zarejestrowała kultowa rozgłośnia KEXP z Seattle.

https://www.facebook.com/thestubswarsaw/
www.thestubswarsaw.com
www.thestubswarsaw.bandcamp.com
„Salvation Twist” -

„Nation Of Losers” -

„Social Death By Rock’N’Roll” -


AFTER LAUGHTER (Katowice/Oświęcim/Kraków)
After Laughter to ludzie związani poprzednio z Last Believer, aktualnie również z Castet. Hardcore Punk inspirowany klasycznym graniem zza oceanu. Trochę lat 80, trochę 90, trochę wschodniego wybrzeża i odrobina zachodniego. Zespół wspiera ideę wegetarianizmu/weganizmu, oddolnych ruchów społecznych oraz wartości wolnościowe.
https://www.facebook.com/comestears/
http://afterlaughter.bandcamp.com/

START: 20:00
GDZIE: Pogłos
Bilety: 20 (przedsprzedaż: http://stubs.8merch.com/the_stubs_b_day_party_ticket-id10549 ) / 25 w dniu koncertu
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Listopada 30, 2016, 21:13
Stubs - wow! dzieki moon :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: jamówię w Listopada 30, 2016, 21:25
Najlepiej nagłośniony koncert ever,na którym byłem z elemem,to Patricia Barber z Jazzu nad Odrą. Miazga! referencja,było tam absolutnie wszystko i tak w domu nie zagra nawet za miliard pesos. Kolejne świetne koncerty to EST w Teatrze Rozrywki w Chorzowie,też z elemem i małżonkami,jak w domu odpaliłem płytę na Maku i Thielach,to po usłyszeniu basu Berglunda uciekłem z krzykiem a tak przecież ładnie grało przed koncertem :(
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Grudnia 01, 2016, 09:44
Stubs - wow! dzieki moon

ten nastepny projekt z czescia Sztabsow tez niczego sobie, znasz Fertile Hump?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Grudnia 01, 2016, 10:05
Już tak :)  Nie nadążam, tyle fajnej muzyki się ukazuje  :o

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Grudnia 01, 2016, 10:50
tutaj nadazam, bo Instant Classic to kumple, wiec chociaz tu jestem na biezaco:)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Grudnia 05, 2016, 15:08
Guns N' Roses pierwszy raz w oryginalnym składzie wystąpią w Polsce

http://muzyka.onet.pl/koncerty/guns-n-roses-koncert-w-polsce-bilety-w-sprzedazy-od-9-grudnia/y2gg8d

Guns N' Roses wystąpią w Polsce. Legendarna grupa w oryginalnym składzie zawita do naszego kraju pierwszy raz w swojej trwającej od 1985 roku karierze. GN'R 20 czerwca zagrają koncert na Stadion Energa Gdańsk. Bilety na koncert w Polsce wejdą do sprzedaży 9 grudnia.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Stycznia 02, 2017, 21:11
Marcin Wasilewski Trio feat. Joakim Milder
11 stycznia 2017 19:00
link :
http://12on14club.com/wydarzenie/marcin-wasilewski-trio-feat-joakim-milder/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Stycznia 02, 2017, 21:16
Jan „Ptaszyn” Wróblewski Quartet (dwa koncerty)
18 stycznia 2017, 20:30, 23:00

link:
http://12on14club.com/wydarzenie/jan-ptaszyn-wroblewski-quartet/ (http://12on14club.com/wydarzenie/jan-ptaszyn-wroblewski-quartet/)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: corey665 w Stycznia 02, 2017, 23:35
Nie wiem czy było ale Riverside, Progresja, Warszawa 25 luty i drugi koncert dzień później 26 lutego.

Będzie to pierwszy koncert po śmierci gitarzysty Riverside więc będzie to szczególny koncert.

Na dzień 25 luty biletów już nie ma ale na 26 luty chyba jeszcze powinny być.

Polecam zarówno koncert jak i samą twórczość zespołu. Na Riverside bylem z 10 razy i zawsze było...magicznie i tajemniczo. Świetny klimat, świetny dźwięk, światła. Nic dodać, nic ująć.

To będzie jedno z większych wydarzeń początku 2017 roku!!!!!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Stycznia 12, 2017, 23:57
Wczoraj byłem na 22:00
Marcin Wasilewski Trio feat. Joakim Milder
11 stycznia 2017 
link :
http://12on14club.com/wydarzenie/marcin-wasilewski-trio-feat-joakim-milder/

Super koncert , grali z ostatniej płyty "Spark on live", do tria dołączył szwedzki saksofonisata Milder.
Grali też dwa utwory z poprzedniej płyty.

Wasilewski na piano gra po prostu bajecznie, czy to temat, czy solo - uznanie w świecie jak najbardziej mu się należy. Kurkiewicz na basie też jest bardzo dobry. Perkusista trochę odstaje w tym trio, ale minimalnie. Gra tak oszczędnie. bez ekspresji. Wczoraj fajne odgłosy generował z perkusji. Widziałem go wcześniej z siostrą - to przecież rodzina Miśkiewiczów, i był taki sobie) Wczoraj odebrałem go trochę lepiej, ale tak jak napisałem brakuje mu trochę ekspresji.
Milder na saksie też dał niezły popis. Koncert skojarzył mi się z Contrainowskimi balladami.

Plyta "Spark of live" świetnie wydana przez ECM w 2014 roku.
Swietny materiał i wydanie - polecam


 
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Stycznia 12, 2017, 23:59
I jeszcze zdjęcia
1. ogólny plan
2. Marcin Wasilewski
3. Joakim Milder
4. Sławek Kurkiewicz
5. MIchał Miśkiewicz
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Stycznia 14, 2017, 00:31
Polecałem płyty Kuby Płużka w wątku "Teraz słucham", to polecę też koncert

Ida Zalewska Quintet - 31.01.2017 godz 20.30, 12on14club
link:
http://12on14club.com/wydarzenie/ida-zalewska-quintet-2/ (http://12on14club.com/wydarzenie/ida-zalewska-quintet-2/)

Ida zbiera bardzo zacne recenzje jako wokalistka.
Kuba będzie grał w kwintecie.
 
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Stycznia 14, 2017, 00:35
John Scofield (http://John Scofield) Quartet „Country For Old Men”

13 marca 2017, 19:00, club 12on14

Scafilda chyba nie trzeba reklamować
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Lyset w Stycznia 14, 2017, 10:33
Kraftwerk w Bord Gáis Energy Theatre.Bilety kupione.    8)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: merlin1973 w Stycznia 14, 2017, 10:59
2-3 czerwiec  ;)
super przeżycie  :) czekam na opis wrażenia ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: pelot w Stycznia 14, 2017, 21:51
Wczoraj byłem na koncercie  Lim Boskiego w Radiu Lublin  , zaprezentował się znakomicie  .
Moim zdaniem  to artysta przez duże A , nie przeciętny i nie tuzinkowy , przede wszystkim  świetny gitarzysta , jak dla mnie  rewelacja.
A jutro - Koncert Raz Dwa Trzy na 25 lecie działalności!!! w Filharmonii Podkarpackiej, na który oczywiście się wybieram z małżonką. Oj będzie się działo (oczywiście na koncercie).
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Stycznia 22, 2017, 19:24
Jan „Ptaszyn” Wróblewski Quartet
18 stycznia 2017,  w klubie 12on14

Koncert, jak przystało na główną postać pana Jana "Ptaka" (jak nazywają go najbliźsi) godny uwagi i nie do pominięcia.
Pan Jan jest już niestety w wieku bardzo dojrzałym i nie gra tak jak kiedyś, mijający czas niestety go nie oszczędza a szkoda. Ale mimo to koncert wspaniały.

Oprócz pana Jana, świetny bas Andrzeja Święsa, nie ma co pisać - naprawdę super i solo i w podkładzie, nic dodać nic ująć  ;D. Pan Wojciech Niedziela obecnie grający na fortepianie, niegdyś jeszcze za czasów "New Presentation" grał przecież na kontrabasie - też świetnie radził sobie z tematem i solo  :D (nie wiem kiedy zmienił instrument)  :o.

Najgorzej według mnie wypadł perkusista :-\, grał miejscami za głośno  :o, tak jakby nie sklejał sie z zespołem, można by nawet powiedzieć, ze tak jakby grał w innym świecie - rockowym ?  :o - może tak miał grać , ale mnie to trochę przeszkadzało, bo jak zaczął zgłuszczać temat fortepianu to zrobiło się -  :o :o :o

Mimo wszystko warto było i poszedłbym jeszcze raz, a nawet dwa, trzy ....  ;D


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Stycznia 22, 2017, 19:27
i jeszcze parę zdjęć

1. Jan Ptaszyn i Andrzej Święs
2. Wojciech  Niedziela
3. Marcin Jahr
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Stycznia 22, 2017, 19:33
Pan Wojciech Niedziela obecnie grający na fortepianie, niegdyś jeszcze za czasów "New Presentation" grał przecież na kontrabasie - też świetnie radził sobie z tematem i solo   (nie wiem kiedy zmienił instrument)  .

Wojciech zawsze grał na fortepianie, kontrabas szarpał jego brat Jacek
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Stycznia 23, 2017, 21:28
Pan Wojciech Niedziela obecnie grający na fortepianie, niegdyś jeszcze za czasów "New Presentation" grał przecież na kontrabasie - też świetnie radził sobie z tematem i solo   (nie wiem kiedy zmienił instrument)  .

Wojciech zawsze grał na fortepianie, kontrabas szarpał jego brat Jacek


No to ja żyłem w przekonaniu że p. Wojciech zmienił instrument.
Co prawda nie znam osobiście, ale CD  wydane przez ANEX (wznowienia Polljazz-u) mam od 2008 roku
i tam jest wyrażnie Wojciech (zdjęcie) - to byk wydawcy :o

Ale juz na discogs, jest rozbieżnosc:
 - https://www.discogs.com/New-Presentation-Live/release/1829901 (https://www.discogs.com/New-Presentation-Live/release/1829901) - w tej wersji Wojciech - kontrabass (to mam),
 - https://www.discogs.com/New-Presentation-Live/release/2411832 (https://www.discogs.com/New-Presentation-Live/release/2411832) - w tej wersji Wojciech - piano, Jacek - contrabass
 - https://www.discogs.com/New-Presentation-Live/release/4542636 - oryginał PolJazz, jest dwóch, tak jak pisałeś


To jednak chyba ANEX trzelił byka w swoim wydaniu  ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Księgowy w Lutego 05, 2017, 19:07
http://wyborcza.pl/7,75410,21328033,bodo-ramones-i-izraelski-folk-wystawa-szafa-grajaca-zydowskie.html

Byłem i znalazłem błąd. Następnym razem zostanę konsultantem.  :o :o
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Lutego 16, 2017, 00:21
A ja byłem dzisiaj na koncercie Gregorian :)
Koncert jak to Gregorian - fajny.
Mają nowego kontratenora.
Świetny :)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170215/add76148f9a49550fd06bda996190ff8.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Lutego 24, 2017, 17:14
2017-02-22 (środa) 12on14 Club - Warszawa
Krystyna Stańko - wokaliskta z Gdańska z zespołem - śpiewała pieśni Jobina, ale nie tylko
Zespół:
Dominik Bukowski - vibrafon - dawno nie słyszałem na żywo,
Piort Lemańczyk - bas,
Marcin Wądołowski - gitara, swietna gitara akustyczna
Ze Luis Nascimento - drums, percussion - Brazylia 

Krystyna Stańko - śpie
Jak sama artystka powiedziała ze sceny:
"Moja matka i matka Tomasza Stańki to - nic ze sobą wspólnego nie mają"
zeby rozwiać wątpliwości o koneksjach muzyczno - rodzinnych

Swietny koncert, oprócz pieśni Jobina, dwa polskie kawałki ze słowami Szymorskiej,
Zdjęcie plan ogólny:
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Lutego 24, 2017, 17:19
zdjęcia:
1. Krystyna Stańko
2. Dominik Bukowski
3. Piort Lemańczyk
4. Marcin Wądołowski na pierwszym planie, Ze Luis Nascimento z tyłu
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Lutego 24, 2017, 17:24
Koncert jak wspomniałem pieśni Jobina, trasa promocyjna płyty Novos Anos
Świetna muza, świetne wykonanie - wydane przez Fortune

Musze wspomnieć o brazylijskim perkusiście.
Wiekszość czasu grał palcami, nie pałeczkami, wyczucie rytmu niesamowite, technika ale i coś więcej ....

Płyta:
   


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Lutego 24, 2017, 18:30
A ja wczoraj zamiast patrzeć na mecz byłem na koncercie
23-02-2017 12on14 club - Warszawa
Apostolis Anthimos (g,dr) / Janusz Skowron(kb) / Maciej Strzelczyk (vln)

Koncert jazz-rockowy.
 Apostolisa nie trzeba przedstawiać, legenda gitary, SBB,
Jakby ktoś miał wątpliwości: Apostolis to imię,
więc utarte: "Anthimos Apostolis" powinno jednak brzmieć: "Apostolis Antihimos"

Pan Janusz Skowron - pianista, zaczynał u Kazimierz Jonkisza, niewidomy, gra niesamowicie, czołówka jazzowa Polski

Maciej Strzelczyk - zasłużenie podobnie jak powyżej w czołówce jazzowych polskich violinistów.

Apostolis rockowiec z rodowodu, ostatnio (od jakiegoś czasu) zaczął grać nie tylko na gitarze ,ale i na perkusji.
Widziałem go już dwa razy wcześniej w tej roli:
  pierwszy raz w warszawskiej Progresji z SSB w perkusyjnej suicie z J. Piotrowskim ( po powrocie i reaktywacji SBB),
  drugi raz w poznańskim Blue Note z SBB i M. Urbaniakiem, też z Piotrowskim w któtkiej wymianie solówek
  perkusyjnych
Widać jak się rozwija, bo w Progresji perkusja była raczej skromna, o ile dobrze pamiętam to kocioł, werbel i talerz (może dwa), W Blue Note tez było skromnie ale tam jest maleńka scena, więc nie było miejsca choć granie pamiętam bogatsze
Na wczorajszym koncercie pełny zestaw perkusyjny - i Apostolis naprawdę dawał radę. Moim zdaniem słychać w jego graniu cień J.Piotrowskiego (SBB) - może się mylę
Kazdy utwór miał taką konstrukcję, że Aposltolis zaczynał na gitarze, wchodził keybord, poten skrzypce (lub na odwrót) i mniej więcej w 1/3 utworu Apostolis przesiadał się na perkusję i grał na niej do końca utworu.
Jeszcze raz - świetny energetyczny koncert.
Zdjęcie plan ogólny
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Lutego 24, 2017, 18:34
Zdjęcia:
1. Apostolis Anthimos na gitarze
2. Janusz Skowron
3. Maciej Strzelczyk
4. Apostolis Anthimos na perkusjiTytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 01, 2017, 16:29
Pojutrze 3-ego marca Mayall w warszawskiej Stodole

ja idę, ktoś się wybiera ?

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 06, 2017, 18:05
W piątek 03-03 byłem na Mayall-u w stodole
Mayall jak zwykle - pełen energii.
Powiem, że z niedowierzaniem patrzyłem jak ten 83/84-latek, porusza się po scenie, gra na kilku instrumentach, i w ogóle świetny koncert
Moim zdaniem lepszy niż ten 30-ego pażdziernika 2015 we Wrocławiu, tam było fajnie ale teraz JM dał popis.
Zmienił skład zespołu, bo we Wrocławiu grał Attas na gitarze.

Muzyka jak zwykle, kawałki znane wszystkim fanom, zagrane w jak zwykle. , Ale warto po raz kolejny posłuchać mistrza na żywo
 
Zespół:
  J.Mayall - keybord, hammand, harmonijka, gitara
  G.Rzab - bass
  J.Davenport - perkusja

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 06, 2017, 18:10
Poniżej widać (choć trochę nie wyrażnie). jak JM reaguje na muzyke na scenie,
jak promienieje, jaki jest zadowolony, jaką mu to sprawia radość
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 06, 2017, 18:12
A był ktoś w Poznaniu 4-tego marca w sobotę na Mayall-u ?

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kazan w Marca 07, 2017, 07:13
Nie wiedziałem a pewnie bym poszedł  :-\

Jak ktoś lubi Dżem to mam do oddania za friko dwa bilety na koncert w Arenie (poznańskiej ofkors) 12 marca o 18 .
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 07, 2017, 10:00
Nie wiedziałem a pewnie bym poszedł  :-\
Z tego wynika, że nie czytasz tego wątku, anonsowałem Mayalla dawno temu
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kazan w Marca 07, 2017, 11:38

[/quote]
Z tego wynika, że nie czytasz tego wątku, anonsowałem Mayalla dawno temu

[/quote]

To akurat jest prawda , staram się przeglądać wiele tematów kiedy tylko mogę ale i tak zawsze coś umknie .
Trochę sobie odbije na Pani Barber za niedługo , a wątek będę się starał czytać bardziej uważnie :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 07, 2017, 11:47

Trochę sobie odbije na Pani Barber za niedługo

to napisz konkretnie gdzie i kiedy występuje - to może ktoś skorzysta
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: brbr w Marca 07, 2017, 14:15
9.04 w Poznaniu
U mnie bilety już pod choinką wylądowały :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kazan w Marca 07, 2017, 19:28
Dokładnie , tak . Trochę biletów jeszcze zostało także kto zainteresowany niech nie zwleka :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 07, 2017, 19:35
9.04 w Poznaniu
U mnie bilety już pod choinką wylądowały :)

W poznaniu w Arenie, czy Blue Note, czy .... gdzie konkretnie.
(musze wyciągać info od Ciebie ?  :P :P :P )

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Marca 07, 2017, 19:41
We Wrocławiu Chick Corea Electric Band. W czerwcu zdaje się.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 07, 2017, 19:51
Patricia Barber
2017-04-09 , godz. 19:00 (Niedziela) Poznań Aula Uniwersytecka w Poznaniu

http://jazznadodrą.pl/news/patricia-barber-w-poznaniu (http://jazznadodrą.pl/news/patricia-barber-w-poznaniu)
https://www.bilety24.pl/koncert/era-jazzu-patricia-barber-aquanet-jazz-festival-28602?id=141617 (https://www.bilety24.pl/koncert/era-jazzu-patricia-barber-aquanet-jazz-festival-28602?id=141617)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 07, 2017, 20:02
Dokładnie , tak . Trochę biletów jeszcze zostało także kto zainteresowany niech nie zwleka :)
Kupiłem, mam, jadę
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 13, 2017, 22:19
Dziś byłem na John Scofield Quartet
Club 12on14 godzina 19:00

Skład:
John Scofield - gitara
Sullivan Fortner - piano, organy
Vincente Archer - kontrabas
Bill Steward - perkusja

Koncert wyśmienity, rarytas, ....
( ale, ale ...
czy tylko ja chadzam na koncerty,
czy ja tu pisze bloga ? )

Parafrazując Kwintę - "Trzeba było słuchać"

Jak zwykłe zdjęcie planu ogólnego:
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Marca 13, 2017, 22:30
Grzegorz, gratuluję wolnego czasu :)  Dzięki za wszystkie relacje. Bloguj, bloguj, zazdraszczam  :-[
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 13, 2017, 22:33
Zdjecia artystów

1. Sullivan
2. Vincente
3. Bill
4, John

Edit: musiałem zmienic kolejnośc bo John był nie odwrócony
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 13, 2017, 22:40
Grzegorz, gratuluję wolnego czasu :)  Dzięki za wszystkie relacje. Bloguj, bloguj, zazdraszczam  :-[
to kwestia organizacji ;), chęci :o i miłosci do muzyki  ;D ;D ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 13, 2017, 22:54
i w czwartek znowu koncert:

Jak zwykle 12on14Club godz 20.30 16.03.2017

Wojciech Gogolewski Trio
Promocja albumu ze zdjęcia

link: http://12on14club.com/wydarzenie/wojciech-gogolewski-trio-2/ (http://12on14club.com/wydarzenie/wojciech-gogolewski-trio-2/)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 17, 2017, 15:54
Jak zapowiadałem, byłem na Gogolewski Trio w 12on14club

Utwory Skaldów zagrane jazzowo z płyty prezentowanej w poprzednim poscie - wyśmienita uczta polskiej piosenki
Skaldowie w PRL-u nie doceniany zespół, byli wrzucani do jednego worka
z Czerwonymi Gitarami, NOTOCO, Trubadurami, .... itd, grającymi na jedno kopyto: zwrotka, refren, zwrotka, refren ,.... banalne piosenki. Banalne muzycznie i tekstowo.

Skaldowie (dwóch Zielińskich) pierwszy raz wystąpili przed większa publika w Opolu zamiast chyba Piotra Szczepanika, dla większości Polaków przezwyczajonych do tego piosenkowania w/w zespołów, byli nie do przyjęcia, nie wspominając już o dziwnych chrapliwych głosach jakie wydawali.
Jak już dziś wiadomo Skaldowie prezentowali muzykę zróżnicowaną kompozycyjnie i tekstowo, która moim zdaniem nie zestarzała się do dziś. Takie ballady jak "Dopóki jesteś", "Cała jesteś w skowronkach", "Prześliczna wioloczelnistka - to majstersztyk, kunsztowne muzycznie i w warstwie tekstu (weżmy pod uwagę ze działa cenzura i temat utworu musiał być zaakceptowany przez władze).  Najlepsza polska płyta w PRL to "Calą jesteś w skowronkach"  ;D ;D ;D (moim zdaniem)
Zrobione teraz przez Wojtka w aranżacjach jazzowych zabrzmiały naprawdę cudownie.

Płytę polecam, jeśli ktos ma wątpliwości

Po koncercie Wojtek powiedział, że te utwory, wcale nie były takie proste do przearanżowania, Ze musiał rezygnować z fragmentów, ..... ale nie będę zdradzał kuchni.

Skład:
Wojciech Gogolewski - piano
Paweł Puszczało - kontrabas i gitara basowa, zamiast Pawła Pańty,
Adam Lewandowski - perkusja, cajon
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 17, 2017, 16:10
zdjęcia:

1. W. Gogolweski
2. P.Puszczało 
3. P.Puszczało
4. A.Lewandowski
5. A.Lewandowski
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Marca 23, 2017, 12:04
Z okazji trzecich urodzin audiomaniacy.pl odgrzejemy 17-letniego kotleta! Kayah i Bregovic znowu razem!

14.09.2017 (czwartek) – Łódź, Wytwórnia
15.09.2017 (piątek) – Gdynia, Gdynia Arena
16.09.2017 (sobota) – Szczecin, Azoty Arena
18.09.2017 (poniedziałek) – Poznań, MTP II
19.09.2017 (wtorek) – Wrocław, Hala Orbita
21.09.2017 (czwartek) – Kraków, Hala Wisły
22.09.2017 (piątek) – Warszawa, Progresja
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GB w Marca 23, 2017, 16:03
Repertuar stary, czy coś nowego?

Pozdrawiam
GB

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Marca 23, 2017, 16:30
.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Marca 23, 2017, 16:31
Z okazji trzecich urodzin audiomaniacy.pl
Z tej samej okazji 26. maja przyjedzie do Lipska Bryan Ferry.
Specjalnie dla mnie  ;)

(http://www.eventim.de/obj/media/DE-eventim/teaser/fantickets/bryan-ferry-16-ft.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Marca 23, 2017, 16:41
Poniż go, nie idź! Niech wie gdzie jest jego miejsce.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Marca 23, 2017, 16:50
Poniż go, nie idź! Niech wie gdzie jest jego miejsce.
No i zaraz wybuchnie kolejna polityczna afera :(
Przecież zaraz komuś się skojarzy z Prezesem i obraza gotowa 😱
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GB w Marca 23, 2017, 20:21
Poniż go, nie idź! Niech wie gdzie jest jego miejsce.
No i zaraz wybuchnie kolejna polityczna afera :(
Przecież zaraz komuś się skojarzy z Prezesem i obraza gotowa 😱
Czy jego uchem?

Pozdrawiam
GB

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: christo w Marca 24, 2017, 08:49
Wczoraj miałem ogromną przyjemność być na koncercie nowego składu genialnego skrzypka Adama Bałdycha: Adam Bałdych sextet. Skład troszkę egzotyczny: fortepian, bębny, bas, saksofon a oprócz tego skrzypce i gitara. Brzmi to rewelacyjnie! Na jesieni ukaże się płyta, tradycyjnie wydana przez ACT. Zdolną młodzierz mamy. :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 24, 2017, 11:14
a ja na nich nie poszdłem w 12on14  :o :o :o
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: christo w Marca 24, 2017, 11:44
a ja na nich nie poszdłem w 12on14  :o :o :o
A to masz czego żałować. Zwłaszcza, że nie zanosi się w najbliższym czasie koncert sextetu. Płyta z tego co dowiedziałem się wczoraj będzie również nagrana w innym składzie.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 30, 2017, 23:03
Środa, 29-03-2017, 12on14 Club - Andy Sheppard Quartet

Dawno nie byłem na takim koncercie - ciary miałem - naprawdę.
Skład:
   Andy Sheppard - ssax, bsax
   Eivind AArset - gt
   Michel Benita - db
   Sebastian Rochford - dr
Koncert oprócz promocji ostatniej płyty: "Surrounded by Sea" był też premierowym koncertem przed nagraniem i wydaniem nowej płyty (której tytułu nie zapamiętałem coś: " .... Dance Songs"), a która będzie za tydzień nagrywana z studio w Lugano (ECM).
Ale wróćmy do koncertu. W obu setach Andy i spółka grali na przemian: utwór dynamiczny, szybki potem wolny, spokojny.
Przy tych dynamicznych, jak już napisałem miałem naprawdę ciary - niesamowity power, 200% muzyki w muzyce. Spokojne utwory to przeważnie ballady, ale był też walczyk na 3. Jak ktoś lubi melodyjny jazz np coltrane-owski to niech żałuje ze nie był i nie słyszał. Ciekawostka - zespół zagrał 3 utwory, które znajdą się na nowej płycie w tym jeden z nich pierwszy raz publicznie  :) :).
O grze Andy'ego, który grał na tenorze i na barytonie nie trzeba za wiele pisać, bo wiadomo mistrz. Występował już w 12on14 w starej lokalizacji - nie byłem - ale znajoma opowiadała, ze było super. Ale przecież widziałem go już w 12on14 jak grał z Carlą Bley - wtedy grał trochę inną muzykę - muzyką Carli - która dla mnie jest trochę nie zrozumiała - jej muzyczne słowa, nie układają mi się w zdania i może dlatego nie do końca ją rozumiem, więc nie umiałem wtedy w pełni docenić Andego.
Basista - z wyglądu: "robol-budowlaniec, który wyskoczył z pracy do sklepu po bułkę z pasztetową, menel z bazaru" (bez urazy), ale jaki kontrabasista - wprost fantastyczny, zabawiał się muzyką, grał emocjonalnie, widać było, że mu to sprawia przyjemność, ale nie tylko jemu bo publice też. Pierwszy raz widziałem jak na kontrabasie ktoś szarpie struny powyżej uchwytu akordu  :o. Trzeba było usłyszeć.
Perkusista - dawno nie słyszałem takiego piano na perkusji, tak delikatnego i aksamitnego. Gość skromny (buddysta z wyglądu, apropo's na zdjęciu na stronie klubu, ktoś przyprawił mu włosy - nie wiem czy to jakiś żart  ;)
http://12on14club.com/wydarzenie/andy-sheppard-quartet-surrounded-by-sea/), bez emocji w twarzy, opanowany, delikatny uśmiech, ale z wielkimi emocjami w tym co grał. W partiach dynamicznych naprawdę dawał nieźle czadu. (Długo zastanawiałem się, że skądś znam tą twarz. Wreszcie odgadłem - mugol z władcy pierścieni jak żywy.
No i gitarzysta - właściwie gitara służyła mu tylko do tego aby generować dźwięki, bo był podłączony do skomplikowanej aparatury elektronicznej i przetwarzał te dźwięki w fantastyczne odgłosy, robił takie tło utworu, choć grał też fragmenty tematu i solo. Mimo że nie przepadam specjalnie za elektroniką, to w tym przypadku powiem, że mi się podobało, było to takie spójne z resztą muzyki.

Jeszcze słowo o ostatnim utworze  i bisie.
Ostatni utwór zagrany jazz-rockowo. Tu gitara zagrała główny temat w typowym rockowym brzmieniu. Fajny utwór. Jeden z trzech na nową płytę.
Bis - The Beatles - Lower - jak to fantastycznie zabrzmiało w jazzowym wykonaniu  :)

Na zdjęciu ogólny plan:

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 30, 2017, 23:10
I zdjęcia muzyków

1,2 Andy Sheppard
3,4 Michel Benita (niestety nie zrobiłem zdjęcia jak szarpał powyżej akordu :P)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 30, 2017, 23:16
zdjęcia muzyków:

1,2 Sebastian Rochford
3  Eivind AArset
4. elektronika Eivind'a
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 30, 2017, 23:21
Jeszcze o jednym zapomniałem napisać.
ECM nie dostarczył płyt CD na koncert "Surronded by sea", więc nie było podpisywania.  :-[ :-[ :-[
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 30, 2017, 23:31
2017-04-01, sobota 12on14Club godz 20:30
David Friesen & Glen Moore
(to nie prima aprilis)

http://12on14club.com/wydarzenie/david-friesen-glen-moore/ (http://12on14club.com/wydarzenie/david-friesen-glen-moore/)

Glen Moore, który zapowiedzial, że w tym roku kończy karierę i ostatni koncert zagra w Paryżu 31-03-2017 (ten piątek - jutro)
Zmienił zdanie i ostatni koncert zagra właśnie w sobotę w klubie 12on14.
Będzie to pojedynek kontrabasów   ;) ;) ;), oczywiście pojedynek bezkrwawy, a właściwie symbioza kontrabasów ;D ;D ;D

Na taki koncert to trzeba się wybrać koniecznie - ja oczywiście idę. 

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 10, 2017, 23:41
2017-04-01, sobota 12on14Club godz 20:30
David Friesen & Glen Moore
niestety koncert został odwołany przez Glena Moora ze względu na sprawy rodzinne  :( :( :(
a szkoda
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 10, 2017, 23:47
Koncert Patrici Barber w Poznaniu 9.04.2017 w Auli Universyteckiej w ramach Era Jazzu, Aquanet Jazz Festival
Opis zamieściłem tutaj
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=24.msg143665#msg143665
więc nie będę się powtarzał.

Zdjęcie poniżej
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: brbr w Kwietnia 11, 2017, 06:50
Zobrazuję i ja ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 11, 2017, 11:04
o widzę że ty robiłes zdjęcia z bliska  ;D
ja nie podchodziłem do sceny
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: brbr w Kwietnia 11, 2017, 12:38
21 rząd, podczas utworu 'rozgrzewkowego' zgodnie z życzeniem artystki :) Swoją drogą duża doza sarkastycznego humoru, gdy wyjęła swój smatfon i kliknęła fotkę fotografującym, zarazem rozwiązując temat dalszych przeszkadzających działań...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kazan w Kwietnia 11, 2017, 13:39
Miałem super miejscówkę w 3 rzędzie na wprost artystki :) .Koncert rzeczywiście super , a motyw z telefonem genialny .
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 12, 2017, 00:24
10 rząd, miejsce 12, przy wewnętrznym przejsciu

gdy wyjęła swój smatfon i kliknęła fotkę fotografującym,
chyba całej publice a nie fotografom (tak mi sie wydawało)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: miniabyr w Kwietnia 15, 2017, 20:29
We wtorek idę na ten koncert do 12on14 . Ale skład ! http://12on14club.com/wydarzenie/franciszek-pospieszalski-sextet/ (http://12on14club.com/wydarzenie/franciszek-pospieszalski-sextet/)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 17, 2017, 22:50
Paweł - to się spotkamy :) :D ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: miniabyr w Kwietnia 17, 2017, 22:53
Super!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 17, 2017, 23:02
Gregory Porter
Wytwórnia, Łódź
19.04.2017

(niestety nie mogę  :P)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 17, 2017, 23:27
Paweł - to się spotkamy :) :D ;D
Super!
A na jam session zostajesz ?
Weź płytę Więcka, bo może przyjdzie, to złapiesz podpis  ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: miniabyr w Kwietnia 19, 2017, 10:03
Miło było spotkać się z Grzegorzem  na koncercie freejazzowego  i awangardowego składu Franka Pospieszalskiego . A w składzie same osobowości Więcek ,Tarwid . Od Kuby Więcka dostałem autograf ! Klub 12on14 ma jeszcze jedną ciekawą przypadłość .Wydaje koncerty  w formie limitowanych cd. Można te unikalne wydawnictwa kupić na miejscu ale jeśli jest się członkiem klubu ! Więc uśmiechnę się do Grzegorza i poproszę o kilka pozycji .A tak w ogóle to nasi wczorajsi bohaterowie liczą sobie ledwie po 22-23 lata . Ja pierdziu jakie dzieci. Grają rzeczy które ciężko jest przełknąć kiedy nie lubi się awangardy ,ale ja byłem zachwycony . Oni mają taką siłę rażenia ,że ni przejmują się niczym . Bardzo udany wieczór .   :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Lyset w Kwietnia 19, 2017, 20:56
Wczoraj mialem przyjemnosc obejrzec i posluchac czlowieka orkiestre i jego grajace maszyny.
Swietny i bardzo specyficzny gig,choc niezbyt dobrze naglosniony.
http://www.tristanshone.com/
https://authorandpunisher.bandcamp.com/music


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 19, 2017, 22:20
Miło było spotkać się z Grzegorzem  na koncercie freejazzowego  i awangardowego składu Franka Pospieszalskiego.
Rzeczywiście awangarda do kwadratu - młodzi idą po bandzie, chcą tworzyć nowe rzeczy a nie ciągle pogrywać standardy z różnych okresów. Ja właściwie zrozumiełem (byłem je w stanie jakoś poukładać) tylko trzy utwory.
1 Melodyjny standard, niestety nie rozpoznałem na szybko tytułu.
2 "Parówki z dżemem" kompozycja Tarwida. Wyczułem podczas słuchania jak ten dżem ścieka przez palce z tych parówek ;D ;D ;D.
3 "11 listopada" też moim zdaniem Tarwida. Skojarzył mi sie z taką opowiadaną historią: najpierw święto państwowe, orkierstra wojskowa, werble, składanie kwiatów...., potem okres zadumy, pamięć o ludziach, śmierci, zwycięstwie, porażce ..... i w końcu manifestacja i kontrmanifestacja i .... domyślacie sie pewnie co dalej.

Ostatni utwór koncertu był też jakby trochę rozpoznawalny bo trącił kujawiakiem, ale zagranym bardzo freejazzowo.
Nimo wszystko, warto słuchać co młodzi mają do powiedzenia w jazzie. Obyśmy szybko nie odpadli  ::)

Więcek ,Tarwid .
Rosnie młode pokolenie muzyków jazzowych, jak dołaczyć do tego Kube Płużka (który grał pózniej na jam session) oraz Alberta Karcha (perkusja) to naprawdę można by c spokojnmym o to, że jazz nie zginie.
Jeszcze słowo o A. Karchu - bardzo mi sie podobała gra tego młodego perkusisty, dynamicznie, bardzo dobrze podane akcenty, czysto w metrum, ale też ciche i spokojne frazy zagrane wyśmienicie  :) :) :). 


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 19, 2017, 22:33
Klub 12on14 ma jeszcze jedną ciekawą przypadłość .Wydaje koncerty  w formie limitowanych cd. Można te unikalne wydawnictwa kupić na miejscu ale jeśli jest się członkiem klubu ! Więc uśmiechnę się do Grzegorza i poproszę o kilka pozycji.
Wydawnictwo "12on14club Records" wyadło już 4 rejestracje z koncertów które odbyły sie w klubie.
Każde wydawnictwo to 2 CD. Dostępne tylko dla posiadaczy karty VIP klubu (co nie jest wcale drogim zakupem i jeśli ktoś, tak jak ja, często chodzi no koncerty, to szybko się zwraca). Kazde wydawnictwo jest numerowane wydawane  w 100 egzemplarzach opisane: Limited and numbered audiophile premium edition"

1. JCR0001 - Coherence Quartet - koncert  29.11.2016
2. JCR0002 - Arek Skolik Trio - koncert 24.02.2017
3. JCR0003 - Mateusz Gawęda Trio - koncert 18.02.2017
4. JCR0004 - Kuba więcek International Quartet - koncert 23.10.2016

Jakośc nagran w/g mnie, jak na koncertówki nagrywane na żywo = dobra+, Może na któreś spotkanie przyniosę to bardziej doświadczeni koledzy ocenią precyzyjnie.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 19, 2017, 23:11
12on14Club Franciczek Pospieszalski Sexstet
jak zwykle kilka fotek z koncertu (ponieważ i tak nie znieszczą sie w jedym poscie)
1 plan ogólny

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 19, 2017, 23:16
1. Franek Pospieszalski
2. Kuba Więcek
3. Jędrzej Łagodziński, Szymon Gąsiorek (z tyłu)
4. Grzegorz Tarwid
5. Alfred Karch

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 19, 2017, 23:29
We wtorki zwyczajowo w 12on14Club odbywa sie jam session
1. Więcek(sax), Tarwid(piano), ...
2. Tarwid(piano), Karch(perkusja), trębacz(często bywa na jam session, ciekawie frazuje, wchodzi tylko na solówki, kojarzy mi się czasami z Chetem Bakerem),
3. Mateusz Gawęda(piano),  Alan Wykpisz(kontrabas), Więcek(sax),
4. Kuba Płużek(piano), Dorota Curyłło(vocal),
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: miniabyr w Kwietnia 20, 2017, 05:48
1 Melodyjny standard, niestety nie rozpoznałem na szybko tytułu.
To co rozpoznałeś to był standard ale z muzyki klasycznej . Borodin  i fragment z opery Kniaź Igor  a konkretnie motyw "Tańce połowieckie"............................jak włączysz sobie płytę Mieczysława Kosza to on też gra ten temat . Ale chłopcy na koncercie zagrali go jak  na dancingu i tylko srebrnej kuli na suficie brakowało . Ja się uśmiałem że hej.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 21, 2017, 11:54
Wczoraj (20.04.2017) zupełnie przypadkowo znalazłem się na koncercie w klubie 12on14. Grało "Guy Mintus Polish Trio".
Zespół stworzony do zagrania tego właśnie koncertu.

Guy Mintus młody pianista izraelski mieszkający w NY, był zaproszony przez p. Tomasza na koncerct w 12on14 jeszcze w starej lokalizacji, porwał wtedy publiczność (nie byłem - słyszałem). Pan Tomasz wraz z Guy-em umówili się, że zagra ponownie już w nowej lokalizacji klubu. Guy poprosił pana Tomasza o rekomendację co do muzyków, którzy mogliby mu towarzyszyć w występie. I tak właśnie powstało trio:
 Guy Mintus - piano
 Michał Barański - kontrabas
 Łukasz Żyto - perkusja

Na pierwszy rzut ucha koncert to taki misz-masz róznej muzyki. Koncert rozpoczęły dwa utwory z akcentami piosenki żydowskiej, potem była samba, był Chopin, był Latino song, była ludowa piosenka Turecka. Miedzy czasie 3-4 utwory skomponowane przez głównego bohatera koncertu (notabene bardzo mi sie podobały). I w końcu na bis "Smile" Charlie Chaplina. Oczywiście wszystkie zagrane jazzowo z elemantami free, improwizacjami i solówkami muzyków.
Napisałem na początku "na pierwsyz rzut ucha", bo przy tak różnorodnym repertuarze, mogło by się wydawać że to takie mydło i powidło muzyczne. Jednak wszystkie utwory były zagrane z wielką ekspresją i kunsztem przez młodego pianistę. Dodatkowym atutem był kontrabas (M. Barański to czołówka kontrabasu w Polsce) no i perkusja (Ł.Żyto też bardzo dobry muzyk), które dodały całej muzyce naprawdę fajnego brzmienia. Guy podczas koncertu pokazywał, swoje wielkie zadowolenie z gry towarzyszących mu muzyków.
Jednym słowem bardzo dobry koncert  ;D ;D ;D

Zdjęcia:
1. plan ogólny
2. Guy Minuts
3. Michał Barański
4. Łukasz Żyto
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Kwietnia 21, 2017, 20:45
Jazz Forum: Światowej sławy saksofonista zagra 11 czerwca na warszawskiej Białołęce.

Jeden z najbardziej znanych muzyków jazzowych Europy – Jan Garbarek wystąpi na 20. urodzinach Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie.

Koncert Jana Garbarka odbędzie się 11 czerwca 2017 (niedziela) o godz. 20.00 jako zwieńczenie dwudniowych obchodów 20. urodzin Białołęckiego Ośrodka Kultury.

Janowi Garbarkowi towarzyszyć będzie jego wieloletni partner, niemiecki klawiszowiec Rainer Brüninghaus, basista z Brazylii Yuri Daniel, grający na basie elektrycznym oraz hinduski mistrz perkusji Trilok Gurtu. Wstęp na to niezwykłe wydarzenie będzie wolny.

Park Picassa
ul. Van Gogha 1
Warszawa
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Kwietnia 21, 2017, 20:54
Kolejne dwa koncerty z okazji trzeciego roku audiomanaicy.pl:

Beth Hart wystąpi na dwóch koncertach w Polsce: 16.07 w łódzkim klubie Wytwórnia, a 18.07 w Katowicach, w Mieście Ogrodów. W nieco innym repertuarze.

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Jakub w Kwietnia 24, 2017, 23:36
Jedzie ktoś na Zorna do Wrocławia w maju?

Ja będę na Gnostic Trio (!!!!!!) 20 maja.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: il cattivo w Kwietnia 25, 2017, 09:49
Ja będę na koncercie John Zorn & Organ, 19 maja.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 25, 2017, 11:42
25 kwietnia (dziś) 19:00, 22:00 12on14 club - dwa koncerty
Nika Lubowicz & ForTune All Stars – 100-lecie Elli Fitzgerald

http://12on14club.com/wydarzenie/nika-lubowicz-fortune-all-stars-100-lecie-elli-fitzgerald/ (http://12on14club.com/wydarzenie/nika-lubowicz-fortune-all-stars-100-lecie-elli-fitzgerald/)
wystąpią miedzy innymi:
  Nika Lubowicz – wokal
  Wojciech Karolak – fortepian
  Henryk Miśkiewicz – saksofon
  Wojciech Pulcyn – kontrabas
  Kazimierz Jonkisz – perkusja
  ....
  Stanisław Soyka – wokal, gość specjalny
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 26, 2017, 13:12
Koncert z okazji 100-lecia urodzin Elli w 12on14 club.
Nika Lubowicz & ForTune All Stars

A zapowiadało się, że to będzie naprawdę koncert "all stars". Niestety w/g mnie nie wszyscy artyści błysnęli n poziomie swojego statusu w środowisku muzycznym. Aby nie pisać o negatywach napisze tylko bardzo dobre pozywtywy. (zaznaczam że kolejność ponieżej jest przypadkowa i nie ma nic wspólnego z rankingiem na tym koncercie), czyli nic nie będzie też o średniakach, bo rzeczywiście nie wszyscy wydadli źle, były tez przypadki średniego wykonania.

P. Kazimierz Jonkisz - perkusja, jak zwykle świetnie, dynamicznie, z pomysłem (bardzo lubie jego grę, wytrawny muzyk). Wojtek Pulcyn - kontrabas, co prawda nie było go dobrze słychać przez zagłuszaczy z przodu, ale dwie solówki zagrał wyśmienicie. P. Henryk Miśkiewicz - saksofon, to jest muzyk o wielkich możliwościach, które chyba nigdy się nie kończą i ciągle nam je pokazuje, świetna gra, świetne pomysły na solówki, wyśmienite wykonanie.

Plan ogólny
1. all stars
2. przed koncertem
3. organy Karolaka
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 26, 2017, 13:22
Kto wypadł najgorzej widać na zdjęciach  :P (proszę zgadywać  ;))

1. Nika Lubowicz, Wojtek Pulcyn
2. Henryk Miśkiewicz,Piotr Baran, Kazimierz Jonkisz, Robert Murakowski, Jacek Namysłowski, Gabriel Czopka
3. Nika, Stanisław Sojka
4. Wojciech Karolak
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 26, 2017, 13:27
12on14 Club,  25 maja  19:00 ,22:0 - dwa koncerty
Stanisław Soyka z zespołem

http://12on14club.com/wydarzenie/stanislaw-soyka-zespolem/ (http://12on14club.com/wydarzenie/stanislaw-soyka-zespolem/)

idę mimo wszystko ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: WOY w Kwietnia 26, 2017, 13:29
Jutro wybieram się na koncert Raya Wilsona, już odliczam godziny :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Drizzt w Kwietnia 26, 2017, 19:19
Faceci w rajtuzach, anyone? Jeszcze mnóstwo czasu jest ale liczę na fajny koncert  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Kwietnia 26, 2017, 19:30
249 zł jeden bilet? Fiu, fiu.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Drizzt w Kwietnia 26, 2017, 19:48
Były też tańsze ale w sumie niewiele więc dopłaciłem ździebko aby poobcować bliżej ;) Żona na hasło faceta w rajtuzach z fletem odmawia współpracy, ale mam czas do grudnia aby ją przekonać na wypad do Bydzi. Jakie są warunki koncertowe w tej hali, był ktoś?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Kwietnia 26, 2017, 19:59
Pogłos niefajny, ale jak będziesz blisko powinno być OK. Na moje. Nocleg w spokoju od właściciela- sądzę, że mogę zaproponować. Chyba, że zbankrutuję do grudnia ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Drizzt w Kwietnia 26, 2017, 20:14
W spokoju od właściciela hali?  :o W sumie do tego czasu to może nie być niczego ale pięknie dziękuję, przypomnę się bliżej grudnia.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Kwietnia 26, 2017, 20:17
Od właściciela miejsc noclegowych. Przy okazji obadasz jaki szatan ten Marantzunio :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Drizzt w Kwietnia 26, 2017, 20:29
Mały ale szatan?  ;D tylko, żebyśmy kolumn nie popalili bo po Džetro Tal mogę być z letka ogłuszony i nie słyszeć clippingu  :o
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Drizzt w Kwietnia 26, 2017, 20:32
Coś takiego jeszcze czeka grzecznie na swoją kolej. Gdyby ktoś się też wybierał to mam 2 miejsca w aucie z Wawy, mogę zabrać też gdzieś po drodze.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Lyset w Kwietnia 30, 2017, 11:46
Wczoraj Dziewczyna wyciagnela mnie na koncert K-X-P.
Nawet nie mialem pojecia ze taka kapela istnieje.
Koncert byl zajebisty.
Wrocilismy do domu z trzema winylami.

https://k-x-p.bandcamp.com/album/iii-part-1
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Lyset w Maja 07, 2017, 22:20
Piatkowa noc.SNTS.Wyskoczylem z papci.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dyletant w Maja 09, 2017, 15:44
Deep Purple

wybiera się ktoś z Wawy do Łodzi?
Trochę się łamie ze względu na ceny biletów i może optymalizacja kosztów dojazdu by mnie zachęciła nieco bardziej 8)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Maja 17, 2017, 11:14
znajomy w najblizszym czasie robi dwa koncerty, na ktore zapraszam:

FUNEBRARUM (U.S.)

Dziś to już klasyk Death Metalu ze Stanów. Zespół od końca lat 90' niezmiennie dowodzony przez legendę nowojorskiego podziemia Daryla Kahana. „Konserwatyści”, tak najczęściej określa się Death Metal generowany przez FUNEBRARUM. Paradoksalnie właśnie, to ich przywiązanie do klasycznej formy śmierć metalu traktowane jest jako walor. Kolejny przydomek jaki zafundowano ich nucie to „morbid metal” ... celnie uknuto ten alias by oddać chorą aurę jaka przytłacza w kontakcie z ich twórczością. Ciężar, genialne zwolnienia i nade wszystko niski, górujący growl Kahana.

Po raz pierwszy w Polsce. Uczta dla wytrawnych smakoszy.
https://funebrarum-death-metal.bandcamp.com/album/sleep-of-morbid-dreams-2009


PHRENELITH (Dania – Kopenhaga)

To jest brzydki, odpychający death metal, a zarazem hipnotyzujący swoim wyczuciem rzemiosła. Wielu, którzy widzieli Duńczyków w zeszłym roku na scenie przed PISSGRAVE, twierdzi że tego wieczoru przyćmili Jankesów. Za chwile ich pełny Lp, do tej pory zasypali nas masą entuzjastycznie przyjętych demosów i 7” splitem z Spectral Voice. Top europejskiego podziemia, zero kompleksów, zero kompromisów …
https://ironboneheadproductions.bandcamp.com/album/spectral-voice-phrenelith-split-ep

Ratflesh (Żmigród)

Ludzie z 71TM i O.D.R.A. szyją gXc. Jako że grind core to zjawisko coraz rzadsze w przyrodzie, zatem wielce ciekawi jesteśmy tej ekipy „na dorobku”
https://ratflesh.bandcamp.com/releases

Armagh   (Warszawa)
Piekielna fuzja tego co najlepsze w Hellhammer i Dissection. Debiut mają już dawno za sobą i są ekipą, która na każdym kroku zbiera masę pozytywnych opinii, nie tylko "środowiskowych". Za ich sprawą czerń tego wieczoru przybierze intensywnego nasycenia !

data: 19.V.2017

club: Ciemna Strona Miasta

start: 20:00

cena biletu: 35 zł (tylko na bramce)


data: 20.V.2017

club: Pogłos

start: 20:00

cena biletu: 35 zł (tylko na bramce)

w Wro Ratflesh na supporcie, w Wawie Armagh
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Maja 18, 2017, 09:45
Może to nie jest wydarzeniem muzycznym ale wolę o tym napisać tutaj niż w zakładce ODESZLI.
Zbigniew Wodecki wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Co prawda to jeszcze nic nie znaczy ale chyba nie jest aż tak dobrze jak wyglądało wcześniej:

http://gwiazdy.wp.pl/zbigniew-wodecki-w-spiaczce-6123891459528321a

Zbychu, wracaj do zdrowia - ludzie czekają.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Maja 28, 2017, 13:03
2017.05.25 byłem na koncercie S.Sojki w 12on14Club

Sextet w składzie:
  Stanisław Soyka – wokal, piano
  Antoni Gralak – trąbka
  Przemysław Greger – gitara
  Marcin Lamch – kontrabas
  Zbigniew Brysiak – perkusjonalia
  Jakub Sojka – perkusja
zagrał wyśmienity koncert, miałem ciary przy 3-4 ech utworach
Były 4 utwory Niemena z płyty "W hołdzie mistrzowi",
było 2 utwory Osieckiej z płyty "Osiecka znana i nie znana" oraz utwory autorskie.
Dawno nie byłem na koncercie, na którym nie myślałem w ogóle o jakości przekazu, tylko o muzyce ;D ;D ;D
Wychodząc z koncertu stwierdziłem ze nie wiam jak ocenić koncert w naszego - audiomaniaków, punktu widzenia.

Naprawdę super koncert. Nadmienię że bałem się trochę,
bo ostatnio jak p. Stanisław śpiewał na rocznicowym koncercie wytwórni Fortune
to było tragicznie - pisałem o tym wcześniej.

Na zdjęciu Jakub Sojka-perkusja zasłoniety prze P. Gregera- gitrara,
a za fortepianem widać tylko ręka Z. Brysiaka, przez cały koncert nie pokazał się
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Maja 28, 2017, 13:08
Zdjęcia muzyków:
1. Stanisław Soyka
2. Antoni Gralak
3. Przemysław Greger
4. Marcin Lamch
5. Jakub Sojka

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Maja 31, 2017, 10:33
porcja solidnego black / death w piatek w Wawie:


Skopiuj widget

   
Demonomancy - bilet na koncert - 02.06.2017
Demonomancy (Włochy), Luctus (Litwa), Crypts Of Despair (Litwa)
 
Warszawa
Beerokracja
Warszawa, ul. Marszałkowska 99/101
 
Bilety:
30 zł - przedsprzedaż
40 zł - w dniu koncertu
 
Włoscy mistrzowie rytualnego war black metalu powracają do Polski na jedyny koncert!
W niecały rok po doskonałym występie na Black Silesia Festival, Demonomancy, dumnie dzierżący banderę Nuclear War Now! Productions przyjadą na swój jedyny koncert specjalnie do stolicy. Wspomogą ich doskonale znany w naszym kraju litewski Luctus (który występował już u nas parokrotnie, supportowany m.in. z TARAN, T.S.M.E.D. czy Warfist) oraz stosunkowo młody fenomen litewskiej sceny – Crypts Of Despair porównywany przez wielu do samego Dead Congregation
.
To będzie iście rytualna uczta.
Tylko dla koneserów.
 
Uwaga, pojemność klubu ograniczona!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: christo w Maja 31, 2017, 11:07
Latem jak co roku, odbędzie się w Łodzi Letnia Akademia Jazzu. W tym roku nieco skrócona (koncerty rozpocznąsię w połowie lipca) ale za to z fajnymi nazwiskami: Możdżer, Kuba Więcek, Maciej Obara, świetny Mateusz Gawęda i inni. Program TU (http://letniaakademiajazzu.pl/index.php?pg=program). Bilety - bodaj po 25 zł :) Świetna sala - klub Wytwórnia z bardzo dobrą akustyką. Chodzę od paru lat i generalnie polecam.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Maja 31, 2017, 12:11
Mateusza Gawędy słuchałem ostatnio na jam-session w 12on14 - świetna muza
poza tym mam wydanie jego koncertu z tego klubu.

no i Więcek - było mówione, pisane na tym forum - nowa postać w jazz-ie polskim
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: christo w Maja 31, 2017, 12:41
To są fajne koncerty - jak ktoś ma blisko to warto. Zwłaszcza że obok jest fajny pub Keja gdzie można podzielić się wrażeniami przy szantach i co tam do szant jeszcze pasuje :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Maja 31, 2017, 15:28
Zwłaszcza że obok jest fajny pub Keja
Nie znam, gdzie to jest ?
obok 12on14 w w-wie na Noakowskiego ?

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: christo w Maja 31, 2017, 15:40
Zwłaszcza że obok jest fajny pub Keja
Nie znam, gdzie to jest ?
obok 12on14 w w-wie na Noakowskiego ?
Nie, w Łodzi :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Lyset w Maja 31, 2017, 20:54
Swans.Wczoraj.Duza dawka solidnej muzy.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Lyset w Czerwca 04, 2017, 14:28
Dzialo sie,dzialo  8)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Księgowy w Czerwca 09, 2017, 10:59
Jan Garbarek  :o :o :o 11 czerwca

http://jazzsoul.pl/2017/05/01/jan-garbarek-group-20-urodzinach-bialoleckiego-osrodka-kultury/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Czerwca 21, 2017, 15:57
dzisiaj w warszawskiej Beerokracji troche grzanska, amerykanski Primitive Man, holenderski Ortega i warszawska Czern
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Lipca 18, 2017, 19:48
 ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Lyset w Lipca 19, 2017, 19:50
Wczoraj obcowalem z zespolem-zjawiskiem czyli Sunn O)))
Swietny gig.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dyletant w Lipca 23, 2017, 10:36
Trochę progresywnego rocka w sierpniu - Park Sowińskiego  -drogo  :-\

http://knockoutprod.net/site/koncert/prog-park-opeth-riverside-solstafir-blindead-lion-shepherd
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Lipca 28, 2017, 19:59
Opole 2017: wiemy, kto wystąpi w sekcji Debiuty i Premiery

http://muzyka.onet.pl/newsy/opole-2017-wiemy-kto-wystapi-w-sekcji-debiuty-i-premiery/385wm6

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Lipca 28, 2017, 20:03
Premiery: De Mono i Izabela Trojanowska
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: zalun w Sierpnia 10, 2017, 12:01
Byłem na Off Festival i jestem pod dużym wrażeniem.

Poprawili nagłośnienie. Było nieco ciszej (nie dzwoniło w uszach nawet po Swans). Najlepsze dźwiękowo koncerty na jakich byłem to Shellac, PJHarvey, Beak>.

Nie wiecie czy Koncert PJH jest dostępny do odsłuchania w Trójce?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: zalun w Sierpnia 10, 2017, 12:06
Koncert PJH jest dostępny do odsłuchania w Trójce?

Chyba był grany w Liście Osobistej. Napisałem do nich.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Sierpnia 25, 2017, 10:48
W imieniu marki Pylon oraz Pana Wojtka Pacuły zapraszamy na warsztaty

"EMERALD  Touched by High Fidelity AUDIO TOUR DE POLOGNE 2017".
 
Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia 2017r.  o godzinie 12
pod patronatem warszwskiego sklepu Audiopunkt w studiu U22 ul. Aleje Ujazdowskie 22
 http://studio-u22.com/
 
Kampanię promocyjną związaną z w/w wydarzeniem można śledzić na funpage
https://www.facebook.com/events/195151984293863/

Wszelkie informacje będziemy umieszczali sukcesywnie na łamach naszych portali
https://www.facebook.com/Pylon-Audio-298515023545504/
http://www.highfidelity.pl/
https://www.facebook.com/Audiopunkt/
https://www.facebook.com/studiou22/
https://www.facebook.com/Digital-Open-Group-1374929282774932/


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Sierpnia 28, 2017, 17:38
Byłem na spotkaniu z p.W.Pacułą. Wykład był o muzyce i jej realizacjach, a nie o sprzęcie.
Składał się z trzech częsci:
 1. Ustawiamy kolumny, czyli przestrzeń
 2. Rola producenta
 3. CD forever

Słuchaliśmy dwóch zestawów
  Pylon Emerald + SoulNote + SoluNote
  Pylon Emerald + SoulNote + Fezz
i różnych realizacji różnej muzyki, pod kątem kolejnych części wykładu a nie pod kątek ich porównywania.
Właściwie nieważne jaki sprzęt grał i jak grał, chodziło o wykazanie różnic pomiędzy realizacjami muzyki.

Nie wiem czy to marketing, ale W.P. zaczął tak:
 "Format CD lepiej oddaje rzeczywistość niż Vinyl",
po czym starał się to udowodnić, podając ciekawe przykłady i opisując różne problemy związane z realizacją muzyki na LP i CD.
Wykład bardzo ciekawy, między innymi o tym jak i dlaczego tak, powstają nagrania na nośnikach CD.
Też o formatach CD (CD, XRCD2, XRCD24, SHM-CD), czym się róźnią i jak powstawały w kolejnych etapach dążenia do doskonałości odtworzenia nagrań.

Następny w Poznaniu, jeśli ktoś stamtąd lub okolic, polecam - trzeba znaleźć w necie gdzie i kiedy.

Zdjęcie sprzętu (nie zrobiłem zdjęcia kolumn - sorry)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Sierpnia 28, 2017, 18:20
Na twój wykład to bym poszedł, ale na Pacuły? On się na winylu zna jak górnik na projektowaniu promów kosmicznych. Do tego jest zawodnikiem oceniającym po cyferkach. Jak discomaniac z AS. Cyferki mówią większa dynamika, szerszy zakres częstotliwości- musi być lepiej. I na tym osadza tezę, którą następnie należy udowodnić. Do tego dochodzą powiązania w światku, od którego jest uzależniony, no bo jak nie być? Teraz się kumpluje z jednymi więc ich rozwiązania są najlepsze.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Sierpnia 28, 2017, 18:27
Jedna rzecz na plus. Od czasu do czasu jak trafiam na jakiś test, to stara się oględnie traktować polskie produkty. Nawet jak ja czy ty wiemy, że AF ma swoje za uszami, on się nad tym nie pastwi. Taki patriotyzm chyba? Super, ale i tak się nie wybieram. Czekam na twój  ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Sierpnia 28, 2017, 19:01

1. Nie próbuję promować W.P - niech każdy oceni sam.
2. W.P. ma zwolenników i przeciwników - wiem o tym
3. Traktuje oględnie Polskie produkty - traktuje jak traktuje bo ma z tego kasę - normalka - nie ma co się obrażac - każdy jakoś zarabia
    - nie trzeba zazdrościć.
4. Ten wykład - może to niejasno napisałem - był pozbawiony jakiejkolwiek reklamy sprzętu. Sprzęt był potrzebny do prezentacji.
    Był o sposobie realizacji nagrań na CD.
    Czy teza którą zacytowałem jest prawdziwa ? Z tego co mówił wydaję się, że wiarygodna. Ale mówił o rzeczach,
    z którymi ja sie nie zetknąłem bezpośrednio, więc mogę tylko domniemywać.
5. Wydało mi sie to ciekawe - i tylko dlatego o tym napisałem 0 jakby było o porównaniu sprzętu to bym nie napisał, albo swoje zdanie a nie cytat z W.P.

6. Nigdy nie promowałem i nie będę pronował na forum jakichkolwiek produktów.
    Pisze tylko o tym z czym mam sam do czynienia i o swoich odczuciach
 
7. O jaki mój wykład chodzi - o AS w AF ?

   
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Sierpnia 28, 2017, 19:22
Ad.1 Ależ ja nic takiego nie myślałem i nie planowałem sugerować.
Ad. 7 WP testował AF i jakbyś przeczytał artykuł, to byś zauważył, że w paru miejscach przymknął oko na ówczesne  wykonanie techniczne. Czy miał z tego kasę? Wątpię.

Tak poza tym jaki Twój wykład? O azymucie, o rezonansach, oscyloskopach, o pasji winylowej. WP też powinien wpaść  ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Sierpnia 28, 2017, 21:01
7. O jaki mój wykład chodzi - o AS w AF ?
 
Myślałem, że pijesz do Antiscatingu (AS) w AdFontes(AF) ::)  - kiedys obiecałem  ???- ale jakoś nie mogę się zebrać :(
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Sierpnia 28, 2017, 21:03
Ad. 7 WP testował AF i jakbyś przeczytał artykuł, to byś zauważył, że w paru miejscach przymknął oko na ówczesne  wykonanie techniczne. Czy miał z tego kasę? Wątpię.
Nie miałem na mysłi AF-a, tylko ogólnie,
co do AF-a to tez nie wiadomo - przecież za darmo tego nie robi,
ale ja nie zazdroszczę, tylko praktycznie podchodzę do tego
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Sierpnia 28, 2017, 21:08
Jeśli byłem ciut złośliwy, czy może raczej sarkastyczny, to tylko w stosunku do WP, który za bardzo analogu nie jarzy, bo nie lubił, nie lubi, nigdy w niego tak naprawdę nie wniknął, a testuje z obowiązku. Nie ma szans, żeby wypowiedział globalnie, że winyl gra lepiej. Choć w jakimś aspekcie :) Ale jak testuje polski produkt, który raczkuje- stara się być miły. Chyba, nie śledzę wszystkiego ( wybacz WP). Z tego co widziałem- jakoś tak mi się układało, że kibicuje polskim produktom. Także i gramofonom z garażu.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Sierpnia 29, 2017, 00:42
eśli byłem ciut złośliwy, czy może raczej sarkastyczny, to tylko w stosunku do WP, który za bardzo analogu nie jarzy, bo nie lubił, nie lubi, nigdy w niego tak naprawdę nie wniknął, a testuje z obowiązku. Nie ma szans, żeby wypowiedział globalnie, że winyl gra lepiej. Choć w jakimś aspekcie
Ależ Arek! Co ty piszesz? Jak możesz? Przecież to nie może być prawda :o
Przecież highfidelity .pl napisało:
Nie mogłem oprzeć się pokusie sięgnięcia po wydane na winylu przez Dirka Sommera nagranie Michela Godarda z opactwa Noirlac z Monteverdim i wariacjami na temat. To brzmi świetnie nawet na płycie CD, na winylu brzmi (oczywiście!) lepiej, a gdy zagrałem ten krążek z testowanym ramieniem Acoustical Systems ostatecznie przestałem już tylko słuchać tej niezwykłej muzyki, a zacząłem ją w pełni przeżywać i to nie u mnie w domu, a tam, na zabytkowym dziedzińcu we Francji.

Uuups... Sorry, to Marek Dyba :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Sierpnia 30, 2017, 01:06
Właśnie wróciłem z koncertu inaugurującego sezon 2017/2018 w klubie 12on14.

Chyła/Skolik quartet w składzie:
 Robert Chyła - tenor sax
 Wojciech Pruszyński - piano
 Piotr Stepek - double bas
 Arek Skolik - drums

Wczoraj odbyło się nagranie nowej płyty tego kwartetu, która zostanie wydana w dwóch wersjach: klubowej i ogólnopolskiej.
Na koncercie kwartet zagrał utwory z tej płyty. W pierwszej części większość utworów to swingowe kawałki o różnym zabarwieniu: ballada, kubana, typowy swing. Mimo iż swing wydaje się trochę passe (takie chodzą słuchy ;D), to w tym wykonaniu wypadł znakomicie, jakby odświeżony.
W drugiej części utwory różne. Było free, fuga na jazzowo, ballada, jazzowe latino.
Wszystko zagrane świeżo z jazzowym pazurem
 
Kwartet świetny,
O Arku nie muszę pisać, trzeba go posłuchać, świetny perkusista. Gra delikatnie, ciekawie, solówki urozmaicone, .....
Wojtek pianista dotyka klawiszy z wielkim wyczuciem. gra swobodnie, jego gra jest ujmująca, ale potrafi też dynamicznie przywalić, co pokazał w dwóch utworach.
Robert tenor, gra długą płynna frazą, świetnie prowadzi temat i wyśmienicie improwizuje. W większości utworów on był liderem, na przemian z Wojtkiem
Gdy zamieniali się rolami to tak jakby nagle zmieniał się klimat, dynamika tenora zmieniała się w delikatność piana. Ale trzeba dodać, że mimo iż tenor nie zagrał ani razu forte, to zmiana klimatu wydawała się ogromna.
Piotr double bas - nie zagrał żadnej solówki - szkoda, ale mimo tego wpadł bardzo dobrze przy zmianach klimatu (tenor/piano) jego bas dopasowywał się idealnie do sytuacji.
         
Zdjęcie ogólne:
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Sierpnia 30, 2017, 01:08
Zdjęcia muzyków:

1. Wojciech Pruszyński
2. Piotr Stepek
3. Robert Chyła
4.  Arek Skolik
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Września 04, 2017, 11:38
W piątek 2017-09-01 byłem na koncercie tria Jagodzińskiego w klubie 12on14

Skład:
Andrzej Jagodziński - piano
Adam Cegielski - kontrabas
Czesław "Mały" Bartkowski - perkusja

W pierwszej częsci Chopin, wiadomo pan Andrzej często wraca do klasyki na jazzowo.
W drugiej części premiery:  Bach z Preludia i Fugi  ( premiera oczywiście dotyczy wykonania przez trio Jagodzińskiego a nie utworu)
a na koniec w bisie: Komeda "Szafa" - dołaczyła do zespołu Agnieszka Wilczyńska vokal

Uczta, uczta, uczta
i kto by pomyślał że Chopina i Bacha można zagrać na perkusji :o - pan Czesław w wyśmienitej formie ;D,
(ja słuchałem "Małego" pierwszy raz z Niemenem - wtedy nie słuchałem jeszcze jazzu)
zresztą wszyscy trzej panowie to klasa, - nie ma co pisać , trzeba było słuchać
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Września 04, 2017, 11:46
i jeszcze artyści:

1. A. Jagodziński
2. A. Cegielski
3. C. Bartkowski
4. A. Wilczyńska
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Września 04, 2017, 22:06
Warszawa, Bielański Ośrodek Kultury
18:00, środa, 20.09.2017
Koncert Projekt “Tribute To Tadeusz Nalepa”

https://bok-bielany.eu/wydarzenia/koncert-tribute-nalepa/

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Września 05, 2017, 11:34
U mnie na razie tylko bilety ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Września 05, 2017, 12:27
Czekam na Bałdycha w Warszawie
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Piterski w Września 05, 2017, 15:27
WP testował AF i jakbyś przeczytał artykuł, to byś zauważył, że w paru miejscach przymknął oko na ówczesne  wykonanie techniczne.
Jesteś pewien, że to test Pacuły, a nie Marka?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Września 05, 2017, 16:23
No pacz Pan! Rzeczywiście Marek Dyba  ::)
http://www.highfidelity.pl/@main-1453&lang=
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Września 05, 2017, 20:17
No i w sobotę koncert, prezent od dzieci :)

https://www.biletomat.pl/koncerty/ray-wilson-genesis-classic-5086/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: christo w Września 06, 2017, 09:06
Czekam na Bałdycha w Warszawie
A z kim ma zagrać? Z Norwegami czy z polskim sextetem? Ten większy skład (w przypadku najnowszego materiału) bardziej mi się podoba.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Września 10, 2017, 10:22
Fajny koncert Ray'a Wilson'a. Akustycznie, prawie bo kilka nr zagranych było z udziałem gitar elektrycznych.
Repertuar autorski, przeplatany retrospekcjami z Genesis, tak tego w którym śpiewał Ray jak i tego z Collinsem czy Gabrielem. Utwory z solowej twórczości tych dwóch wymienionych panów także były.
Dużo hitów i ciekawe aranżacje, kilka utworów mocno zagranych z czadem. Ponad dwie godziny bez przerwy. Dobrze się bawiłem.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170910/bc65a1c3b01bdbd35a8c1c78d2e70b3d.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Września 12, 2017, 01:30
Czekam na Bałdycha w Warszawie
A z kim ma zagrać? Z Norwegami czy z polskim sextetem? Ten większy skład (w przypadku najnowszego materiału) bardziej mi się podoba.

Żle napisałem,
"czekam" - nie znaczy że wiem kiedy, gdzie i w jakim składzie zagra,
tylko chciałbym upolowac go gdziec w Wawie,
mam nadzieje że moze w 12on14 sie pojawi


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: christo w Września 12, 2017, 07:23
Czekam na Bałdycha w Warszawie
A z kim ma zagrać? Z Norwegami czy z polskim sextetem? Ten większy skład (w przypadku najnowszego materiału) bardziej mi się podoba.

Żle napisałem,
"czekam" - nie znaczy że wiem kiedy, gdzie i w jakim składzie zagra,
tylko chciałbym upolowac go gdziec w Wawie,
mam nadzieje że moze w 12on14 sie pojawi
03.11.2017 studio im. Lutosławskiego - jazz jamboree. :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Września 12, 2017, 13:51
03.11.2017 studio im. Lutosławskiego - jazz jamboree. :)
Dzieki,
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Września 15, 2017, 14:56
Zapowiedzi:
  23.09.2017 12on14 club - MATEUSZ GAWĘDA QUARTET „COLTRANE’S BIRTHDAY”
  http://12on14club.com/wydarzenie/mateusz-gaweda-quartet-coltranes-birthday/

  27.09.2017 - 12on14 club - MELANIE CHARLES INTERNATIONAL QUINTET
  http://12on14club.com/wydarzenie/melanie-charles-international-quintet/
  (na to się wybieram)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: THRaKeD w Września 16, 2017, 09:53
http://www.warszawska-jesien.art.pl/wj2017/program-i-bilety-2017/program (http://www.warszawska-jesien.art.pl/wj2017/program-i-bilety-2017/program)

Ze swojej strony polecam:
http://www.warszawska-jesien.art.pl/wj2017/program-i-bilety-2017/program/17_09/522654920 (http://www.warszawska-jesien.art.pl/wj2017/program-i-bilety-2017/program/17_09/522654920)
W prawdzie w programie w ramach Małej WJ ale nie jest to zrobione z myślą o dzieciach.
Film do ostatniego dzieła Rudnika "ERdada na taśmę".
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Września 17, 2017, 17:31
Tłumy na opolskim festiwalu.

https://finanse.wp.pl/wystep-pietrzaka-w-opolu-tvp-wiedziala-co-robi-ustalajac-ceny-reklam-6167148445714561a

(https://v.wpimg.pl/MjEwNjIyJANqOGFcfU01XndOYQ5nDj0DKBBgGiVWf1xwT3hafE91R2hGelxwQXRcfEB3RSYJIgYgWjkTOg0oGmgHJw89CzcLLhZgADke/)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Września 17, 2017, 17:33
i tu też:

https://wiadomosci.wp.pl/przebitki-publicznosci-krzycza-my-juz-chcemy-do-autokarow-internauci-przejechali-sie-po-tegorocznym-opolu-6167064321513601a

(https://v.wpimg.pl/MjAzMTY0JANuNWJibQQ1XnNDYjB3Rz0DLB1jJDUffF9wT3xgYQN7WmxXfGNuCX1cckJ6bHZfPQUtH2BmaQF6RCsKKg==/)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Września 19, 2017, 10:02
Koniec pewnej epoki. Marek Niedźwiecki odchodzi z Trójki.

https://teleshow.wp.pl/marek-niedzwiecki-zapowiedzial-swoje-odejscie-z-trojki-juz-niebawem-skonczy-sie-pewna-epoka-6167765335934593a
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Flip Back w Września 19, 2017, 12:16
Trójka jest jednym PL radiem, którego słucham. Osobiście nie będę tęsknił. Z wielu audycji, które słucham w Trójce, audycje M.N. są dla mnie kompletnie niestrawne. Ale to zapewne z powodu całkiem odmiennych gustów muzycznych.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Września 19, 2017, 13:00
Jeton coś kombinowała  jakby Trójkę Bis? Rozumiem, że jej nie wyszło? Fajnie by było znaleźć tych, których wypieprzyli razem w innym miejscu.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dyletant w Września 19, 2017, 21:03
Bodajże Owsiak kiedyś powiedział, że 3 jest specyficznym radiem i ma jedną cechę, której raczej nie mają inne stacje Stażeje się ze swoimi słuchaczami. Chyba za to ją da się tak lubić - zawsze jest w naszym wieku  8).
Niedzwieckiego jakoś specjalnie nie słuchałem ale on robił klasę  w stacji. Podobnie jak jego audycje jest jeszcze parę przyciągających uwagę, Kaczkowski z Minimaxem, Man , Ptaszyn, Waglewski. Coś się jeszcze znajdzie.  A co będzie jak odejdą?... no cóż eter nie lubi próżni, czasem jednak powietrza brak i lepiej zejść do podziemi
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Flip Back w Września 19, 2017, 22:11
Fajne są audycje Piotra Metza i Piotra Stelmacha (wyczuwam wzorowanie się na Tomaszu Beksińskim). Coraz lepiej sobie radzi Anna Gacek.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: THRaKeD w Września 26, 2017, 11:54
Tribute To Miles Orchestra w nowym Akwarium:
http://polskijazz.pl/wydarzenie/tribute-to-miles-orchestra-warszawa/?instance_id=368 (http://polskijazz.pl/wydarzenie/tribute-to-miles-orchestra-warszawa/?instance_id=368)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Września 29, 2017, 13:23
pewnie nikogo to nie zainteresuje, ale dzisiaj w Wawie w Proximie : Immolation, Azarath, Melechesh, In Twilight's Embrace
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Lyset w Września 30, 2017, 01:01
Immolation na zywo rozpierdala!Widzialem dwa lub trzy razy.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Amen w Września 30, 2017, 04:27
Podbijam:) http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/tricky-wystapi-we-wroclawiu-koncert,4257913,art,t,id,tm.html
Warto 8)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Października 01, 2017, 00:28
Immolation na zywo rozpierdala!Widzialem dwa lub trzy razy.

tym razem to Azarath pozmial, no ale wrocil na czesc polska trasy Zbylu, wiec trudno sie dziwic:) Immo widzialem z 6-7 razy ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Października 08, 2017, 00:47
W czwartek 05.10.2017 r byłem w klubie 12on14 na koncercie Jeremy-ego Pelt-a.
To trębacz amerykański młodego pokolenia uznawany obecnie w czołówce trąbki w USA. Wystąpił ze swoim nowym quintet-em

http://12on14club.com/wydarzenie/jeremy-pelt-quintet/

JEREMY PELT QUINTET

Jeremy Pelt – trąbka
Victor Gould – fortepian
Vicente Archer – kontrabas
Jonathan Barber – perkusja
Jacquelene Acevedo – perkusjonalia

To bardzo energetyczny, melodyjny jazz z elementami free. (Własciwie trudno go zaklsyfikować.
Mnie szczególnie podobały sie: perksjonalia (Jacquelene), i nie mówię o pięknej kobiecie tylko o muzyce oraz perkusja (Jonatan) dodawali oni do i tak świetnej muzyki Pelta (wszystkie kompozycja autorskie) i jego świetnej gry dużo energii oraz mocna angażowali słuchacza. Bass i piano też nie ustępowali pola i grali świetnie ale ich gra nie znaczyła tak wiele. W ogóle cała koncert bardzo bardzo dobry. 

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Października 08, 2017, 00:54
1.Jeremy Pelt (na pierwszym planie)
2.Victor Gould
3.Vicente Archer (na drugim planie)
4.Jonathan Barber
5.Jacquelene Acevedo
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Października 08, 2017, 01:12
W sobotę tj 07.10.2017 r byłem na koncercie Kuby Stankiewicza "Music of Victor Young"

http://12on14club.com/wydarzenie/kuba-stankiewicz-trio-music-of-victor-young/

Jakieś dwa lata temu byłem już na promocji tej płyty Kuby w warszawskim POLIN - chyba o tym pisałem na forum.
Mimo iż, koncert w tytule ma tylko muzykę Younga, Kuba wydał między czasie jeszcze dwie płyty z muzyką, która pochodzi od kompozytorów Polskich którzy zrobili karierę w USA a mianowicie:
  Stankiewicz-Kaper - z muzyką Bronisława Kapera
i ostatnio  Stankiewicz-Wars - z muzyką  Henryka Warsa

Wiec zebrała się muzyka takiej trójki: Young,Kaper,Wars i właśnie na tym koncercie (jak wspomniałem mimo tytułu) była zagrana. Płyte Kapera mam już od kilku miesiecy, ale Warsa jeszcze nie słuchałem i byłem bardzo ciekwa wykonań jazzowych, zwłaszcza że bardzo lubię piosenki ze "starego kina". 
Nie muszę chyba przekonywać, że koncert oprócz tego że ciekawy muzycznie - stare piosenki filmowe z międzywojnia zagrane na jazzowo, to jeszcze  w wyśmienitym wykonaniu:
Kuba Stankiewicz – fortepian
Wojciech Pulcyn – kontrabas
Sebastian Frankiewicz – perkusja

Wspomniane trzy płyty były nagrywane w innym składzie (polecam):
Kuba Stankiewicz – fortepian
Darek Oleszkiewicz – kontrabas
Peter Erskine – perkusja

 
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Października 08, 2017, 01:16
1.Kuba Stankiewicz
2.Wojciech Pulcyn
3.Sebastian Frankiewicz
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Października 19, 2017, 21:48
Wczoraj - klub 12on14 - Krzysztof Dys Trio

Krzysztof Dys – fortepian
Andrzej Święs – kontrabas
Krzysztof Szmańda – perkusja   

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Października 19, 2017, 21:52
Gra A. Swięsa i K.Szmańdy jak zwykle bardzo mi sie podobała
Natomiast K.Dys jakoś nie przypadł mi do gustu, bo grał tak nijako

1.Krzysztof Dys
2.Andrzej Święs
3.Krzysztof Szmańda
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Października 19, 2017, 21:58
To był jeden z ostatnich koncertów w 12on14.
Klub zamyka się czasowo na nie określony czas (jak twierdzą Tomek i Kasia) ze względów osobistych kłopotów.

Ostatni koncert 21.10.2017 - miał grać KRZYSZTOF POPEK FRESH AIR PROJECT z panem Jonkiszem na perkusji,
ale koncert został odwołany ze względu na śmierć mamy p. Jonkisza

20.10.2017 - STANISŁAW SOYKA & WOJCIECH KAROLAK TRIO
bilety wysprzedane, juz dawno, ale na stojece pewnie mozna sie będzie wepchnąć

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Października 20, 2017, 11:27
dzisiaj w Wawie w Hydrozagadce szwedzki Yuri Gagarin, fajny ciezki space rock, https://yurigagarinswe.bandcamp.com/album/yuri-gagarin, to zdaje sie trzeci z minitrasy po Polsce koncert, warto wpasc, jak ktos lubi takie granie.


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Października 27, 2017, 12:58
jutro w Wawie dobra sztuka, dla fanow Cave, moze tego bardziej rmocznego i innych takich

Get Your Gun powraca z nową płytą 'Doubt is my rope back to you', którego premiera zaplanowana jest na 9 października 2017. Jesień będzie już w pełni, więc szykujemy wisielczy, melancholijny wieczór.

✦ Get Your Gun - na ciele płaszcz, w ręku sznur, w głosie gniew.

✦ The Doubt of the Benefit - na głowie kapelusz, w rękach czaszka, drżący głos.

✦ Snowgroomers - na nogach trampki, na ciele garnitur, przed domem cadillac.

DATA: 28.10 (sobota)
MIEJSCE: Klub Hydrozagadka
BILETY: 40 PLN (przedsprzedaż) / 50 PLN (w dniu koncertu), via GoOut.pl - http://bit.ly/2810gyg
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Listopada 04, 2017, 14:51
Dzisiaj wieczorem.
Rebekka Bakken.

(https://screenshots.firefoxusercontent.com/images/467d7f9a-13dd-4ed5-a1d0-85cd398f3bb4.png)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Listopada 04, 2017, 23:05
Właśnie wróciłem z koncertu.
Piękna kobieta z niesamowitym głosem. Na szczęście na żywo nie wygląda jak nastolatka, ale i tak super.
O rany. Ona potrafi zaśpiewać. Jak ktoś nie zna to polecam jej płyty.

P.S.
Zdjęć wam nie pokażę bo nie zabrałem aparatu.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Listopada 09, 2017, 09:27
18 i 19 listopada w Sky Tower odbędzie się druga edycja Wrocław Winyl Weekend, czyli święto płyt winylowych i dobrych dźwięków. Na miłośników winyli i dobrej muzyki czeka moc niesamowitych atrakcji.

http://legnica.naszemiasto.pl/artykul/wroclaw-winyl-weekend-2017-czyli-muzyka-na-okraglo-w-sky,4304210,art,t,id,tm.html

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 10, 2017, 10:36
Wczoraj byłem na Koncercie Doroty Curyłło w kawiarni  Nowy Swiat

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 10, 2017, 10:39
i spotkałem tam - kogo ?

foto1 - ja i Wojtek
foto 2 - ja , Dorotka i Wojtek (ja, jazz i rock)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Listopada 10, 2017, 19:41
Guns N’ Roses wystąpią w Polsce 9 lipca 2018 roku.

http://muzyka.onet.pl/koncerty/guns-n-roses-w-polsce/hnv7tn

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Listopada 10, 2017, 19:48
Guns N’ Roses wystąpią w Polsce 9 lipca 2018 roku.

http://muzyka.onet.pl/koncerty/guns-n-roses-w-polsce/hnv7tnW moje urodziny :) Chyba się wybiorę :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Listopada 14, 2017, 15:41
Program na dzisiejszy wieczór 8)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: McGyver w Listopada 14, 2017, 15:47
https://www.rockmetal.pl/wiesci.html?news_id=30204_Camel_w_Polsce_w_czerwcu

Bilety na jeden z dwóch koncertów Camel w Polsce już kupione.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Jakub w Listopada 14, 2017, 16:04
Widziałem ich wieki temu jak promowali album Rajaz. Bardzo udany koncert to był.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Listopada 14, 2017, 16:14
Widziałem ich wieki temu jak promowali album Rajaz. Bardzo udany koncert to był.
:)
Mój syn od powrotu ze szkoły młóci non stop "Mirage". Ma chłopak smak :).
(Słyszę go bo mam biuro pod jego pokojem)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Listopada 14, 2017, 16:44
Dobrze, że te nasze dzieciaki maja gusta po nas ;) Chociaż ostatnio mój syn mnie zaznajamia z całkiem fajną muzą i wcale nie jest to nic nowoczesnego i na tzw czasie.

A Camel uwielbiam. Z tych nowszych płyt to moja ulubioną jest Harbor Of Tears. Ale i Rajaz lubię od czasu do czasu.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 14, 2017, 20:01
https://www.rockmetal.pl/wiesci.html?news_id=30204_Camel_w_Polsce_w_czerwcu

Bilety na jeden z dwóch koncertów Camel w Polsce już kupione.

wybieram się
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Listopada 15, 2017, 10:43
Program na dzisiejszy wieczór 8)


Baardzo ładny i długi koncert. W domu byłem chwilę przed północą. Na autograf już nie czekałem bo żona chciała do domu. :(
Po raz pierwszy od dłuższego czasu nie mogłem nawet na akustykę ponarzekać. Było dobrze. No na początku dziewczyna za konsoletą miała problem z ustawieniem proporcji bas/gitara, ale po kilku minutach udało się jej.

Nie wiem jaki problem z uszami mają akustycy na koncertach. Na ogół bas jest tak przewalony, że wszystko zagłusza wielką, tłustą i bezkształtną kluchą gruchocącego dźwięku bez wyrazu. Brrrrr. Zdarzało mi się nie raz po prostu wyjść bo nie mogłem wytrzymać.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Listopada 15, 2017, 10:52
na ogol na koncertach bas jest taki sobie;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Listopada 15, 2017, 10:58
Na koncertach rockowych mi to mniej przeszkadza, ale na jazzowych przy nieelektrycznym składzie w ten sposób nagłośniony bas po prostu wszystko psuje.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 15, 2017, 12:06
Na "potężny" bas to chyba moda jest  ;D
Wynika to po trosze ze słuchania z YT, na słuchaweczkach - moim zdaniem
tam go własnie brakuje
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 20, 2017, 15:26
po trzech dniach latania po AVS,
słuchania plumkania, brząkania, basu, średnicy, powietrza, sceny, rozdzielczości, nasłuchiwania kontroli, detalu  ......... itd
byłem wczoraj wieczorem dla przywrócenia normalnego funkcjonowania moich uszu
na koncercie w klubie PROGRESJA Warszawa - Ten Years After

Zepół istnieje od 1967 roku, grali na Woodstok festiwal.
Obecny skład zepołu :

Chick Churchill - klawiatura, od 1967 roku
  Ric Lee - perkusja (od 1967 roku)
  Colin Hodgkinson - bas ( od 2014)
  Marcus Bonfanti - gitara (od 2014 roku)

Co ciekawe zespół miał tylko 3 innych członków
  Alvin Lee - gitara, lider, założyciel, pomysłodawca, ikona zespołu (zmarł 2003)
  Joe Gooch - gitara odszedł 2014
  Leo Lyons - bas, odszedl z zespołu 2014

Na scenie 3-ech dzaidków i jeden boy (Marcus), jak nazywa go Ric obecnie najważniejsza postać w zespole, na widownik stado dziadków (starszych ode mnie) i babć (w moim wieku, to były kiedyś dziewczyny które kochaliśmy),
nie powiem  sporo też młodej generacji słuchaczy (wiek minimum około 30)
I tych 3 dziakdków i boy na scenie powoduje, że to stado 70-latków zaczyna dygać, przytupywać i tanczyc w rytm muzyki, w zależności co kto jeszcze może - fenomenalne.

W pierwszej częsci utwory z pózniejszych płyt, w srodku koncertu dedykacja, dla jednego słuchacza, który napisał do nich przed koncertem aby zagrali dla jego zmarłego ojca.
W drugiej cześci utworyu z początkowych płyt
Od wczoraj najlepszy mój koncert - ostatnio

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 20, 2017, 15:29
i jeszcze kilka fotek
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 20, 2017, 15:37
Marcus popisywał się świętną grą na gitarze, w solówkach w prawie każdym utworze
pewnie ortodoksi powiedzą, że do Alvina mu daleko, zwłaszcza że trzeba przypomnieć, iż Alvin był w koncówce lat 60-tych i początkach 70-tych uważany za najszybszego gitarzystę świata, nazywano go nazywany „Królem Szybkości”

Colin i Ric zagrali swoje cudne solo będąc sami na scenie.

Wiedziałem że tak będzie
Ostatnio podobnie czyłem się po koncercie WISHBONE ASH w proximie
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Listopada 20, 2017, 17:27
Ten Years After
sporo też młodej generacji słuchaczy (wiek minimum około 30)
:)
To jest ulubiona kapela mojego średniego syna (12 lat). Cały czas mnie męczy żebym znalazł gdzie grają i mamy pojechać na koncert.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 20, 2017, 17:42
Cały czas mnie męczy żebym znalazł gdzie grają i mamy pojechać na koncert.
obecna trasa:

https://www.songkick.com/artists/123111-ten-years-after

może coś znajdziesz :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: fotobia w Listopada 23, 2017, 16:28
Ktoś z Audiomaniakow wybiera się na koncert Iron Maiden w Lipcu, w Krakowie?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: McGyver w Listopada 23, 2017, 17:34
W sumie blisko mam. Mogę rozważyć. A gdzie bilety dają?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: fotobia w Listopada 23, 2017, 17:36
W sumie blisko mam. Mogę rozważyć. A gdzie bilety dają?
Na Live Nation, jestem zarejestrowany mogę dziś kupować do 23:00 jest przedsprzedaż.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: fotobia w Listopada 23, 2017, 17:39
Planuję trybuny A4, A5 lub A6, cena po doliczeniu wysyłki biletu i jakiejś tam obsługi przelewów to ok 318 Zeta bez paru groszy. Pierwsze rzędy powinny być jeszcze wolne.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: fotobia w Listopada 23, 2017, 20:38
Planuję trybuny A4, A5 lub A6, cena po doliczeniu wysyłki biletu i jakiejś tam obsługi przelewów to ok 318 Zeta bez paru groszy. Pierwsze rzędy powinny być jeszcze wolne.
Kurcze, było wcześniej brać się za kupno... Ale i tak dość fajne miejscówki mam :)  Teraz czekać do 27 lipca trza...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Grudnia 03, 2017, 21:02
Się wybraliśmy na koncert Ray-a Wilson-a. Trzeciego wokalisty zespołu Genesis. Spektakl trwał ponad 2 godziny, ludzie- raczej starsi wiekiem, bawili się dobrze. Ale raczej z pamięci, bo głos wokalisty ginął w hałasie. Szkoda, że nie byłem bliżej konsoli, jak bym gościowi przysolił w czapeczkę, to może dałoby się słuchać czegoś oprócz jazgotu. Szczególnie podbita była perkusja. Przykrywała resztę instrumentów. Wyszliśmy ogłuszeni. Zabawa fajna, ale jak mówię- bo znaliśmy kawałki. I tutaj pytanie:

Ray Wilson zastąpił w zespole Phila Collinsa. Jakim cudem on ma prawa śpiewać jego piosenki?
Inna sprawa, ze są one przearanżowane przez Ray-a i raczej na gorsze. Uśrednione w dynamice, tempie. No i głos Ray-a jest dużo mniej efektowny w barwie, mniej zadziorny, brak mu siły Phila.

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: THRaKeD w Grudnia 06, 2017, 11:21
King Crimson
13,14.VI Poznań
16,17 i 18.VI Kraków.

Byłem w 2015 w Paryżu, byłem w tym roku w Zabrzu. Kapitalny skład. Koncert trwa 3 godziny nie licząc 20 minutowej przerwy w środku.
Panowie grają kawałki z każdego okresu, czyli jest okazja posłuchania na żywo.
Np. w Zabrzu grali to:
1. Z taśmy: Walk On: Monk Morph Chamber Music  (Pre-recorded outro to Islands) 
Część 1:
1. Hell Hounds of Krim
2. Larks' Tongues in Aspic, Part One  (z "Lotem trzmiela" i fragmentem Mazurka Dąbrowskiego) 
3. Pictures of a City
4. Cirkus
5. Fracture
6. The Court of the Crimson King
7. Suitable Grounds for the Blues
8. The Letters
9. Sailor's Tale
10. Interlude
11. The Talking Drum
12. Larks' Tongues in Aspic, Part Two
Część 2:
13. Devil Dogs of Tessellation Row
14. Lizard  (The Battle of Glass Tears Part I: Dawn Song) 
15. Radical Action II
16. Level Five
17. Epitaph
18. Radical Action (To Unseat the Hold of Monkey Mind)
19. Meltdown
20. Easy Money
21. Red
22. Starless

Bisy:
23. Banshee Legs Bell Hassle
24. 21st Century Schizoid Man

Pozdrawiam :D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Grudnia 06, 2017, 11:36
tez w Zabrzu bylem, super sprawa
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: THRaKeD w Grudnia 06, 2017, 12:03
Zauważyłem, że nie wpisałem roku. Oczywiście chodzi o daty koncertów w przyszłym roku :)
To tak na wszelki wypadek :)

@Moon wiesz, że teraz będą 4 perkusje? Rieflin wrócił z "urlopu naukowego", a Stacey'a, który go zastępował, nie odprawili :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Grudnia 06, 2017, 12:08
az takim faninim KC nie jestem, wiec nie sledze takich rzeczy ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: zalun w Grudnia 06, 2017, 13:17
Laibach będzie w Toruniu!
Ostatnia płyta zupełnie inna niż wszystkie.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Grudnia 06, 2017, 13:39
i dobrze, na ten w listopadzie nie dalo rady, wiec moze do Torunia sie uda
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Jakub w Grudnia 06, 2017, 14:09
A co się stało Frippowi, że gra takie starocie? Setlista sugeruje niestety odcinanie kuponów.
Jakko Jakszyk zresztą zabił ten zespół. Scarcity of Miracles to jest jakiś dramat.

Łoo, najtańszy bilet 180zł :(
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Grudnia 06, 2017, 14:31
a tymczasem do skladu Openera dochodzi Massive Attack, David Byrne i Fleet Foxes (i cos tam jeszcze), niezly update
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: THRaKeD w Grudnia 06, 2017, 15:18
A co się stało Frippowi, że gra takie starocie? Setlista sugeruje niestety odcinanie kuponów.
Jakko Jakszyk zresztą zabił ten zespół. Scarcity of Miracles to jest jakiś dramat.

Łoo, najtańszy bilet 180zł :(
No niestety, bilety drogie.
Scarcity... jest jako ProjeKct, więc może być. Traktuję tę płytę jako zbiór "ballad" King Crimson :)
Też mi się Jakszyk nie podoba ale jego głos do starych kawałków bardzo pasuje.
Fripp gra z tymi, z którymi mu się dobrze gra i to co mu się dobrze gra. Zachciało mu się poeksperymentować w takim składzie ze starymi kawałkami - super.
W Polsce nie mieliśmy okazji posłuchać tego na żywo. A wykonania są mistrzowskie. Posłuchaj Live in Toronto lub at Orpheum. Polirytmia z trzema perkusistami = banan od ucha do ucha :D
Mel Collins na dęciakach też wymiata.
Fakt, nowego materiału nie ma dużo (w większości są to miniatury perkusyjne, z wyjątkiem Radical Action i Meltdown), ale te stare kawałki nie tylko się nie zestarzały ale - jak już wspomniałem - ich wykonanie jest rewelacyjne. Słuchając tego nie czuje się odgrzewanego dania. Wszystko brzmi świeżo, jest grane z radochą ale i skupieniem bo to, jak zwykle u King Crimson, nie jest odgrywanie studyjnych wersji.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Grudnia 08, 2017, 16:06
jutro w Wawie urodziny najlepszego labelu w Polsce:)

Z okazji szóstych urodzin Instant Classic zapraszamy na grubą bibę przy dźwiękach naszych (i waszych) ulubionych zespołów. Będą koncerty, będą płyty, a potem przyjedzie na białym kucyku kac-gigant. Jak to bywa na wycieczce szkolnej z Krakowa do stolicy. Deja vu? Prawdopodobnie!

Bilety w przedsprzedażowej cenie 50PLN do nabycia w klubie (i tylko w klubie) Pogłos. W dzień koncertu cena wzrośnie do 60PLN.

Zagrają:

Kristen
https://kristenband.bandcamp.com/
We wrześniu 2016 roku wydali w Instant Classic album "LAS", za sprawą którego odważnie wkroczyli na poletko nowoczesnego krauta. Koncertowo (podobnie zresztą jak studyjnie) nie biorą jeńców.

Wacław Zimpel/Kuba Ziołek
Tych panów chyba nie trzeba przedstawiać. W październiku ukaże się ich debiutancki album, który na Zachodzie już opisuje się jako "Polish forest autumn blaze, Talk Talk, Gravenhurst vibes". I chyba jest to dobry opis.

BNNT w/ Łukasz i Mateusz Rychliccy
https://bnnt.bandcamp.com/
Konrad Smoleński i Daniel Szwed wystąpią w Pogłosie wraz z Łukaszem (Kristen, Lotto) i Mateuszem (Kristen, Kobieta z Wydm) Rychlickimi, którzy godnie zastąpią Matsa Gustafssona. BNNT są świeżo po kolejnej sesji nagraniowej, więc można się spodziewać nowych „piosenek”.

Lonker See
https://lonkersee.bandcamp.com/
Psychodelia, garaż, trans, pidżama Bora.

Pin Park
https://pinpark.bandcamp.com/
Kraut-synthi-extravaganza. W tym roku zadebiutowali świetnym albumem "Krautpark", a ich koncertowe brzmienie to prawdziwe mistrzostwo świata.

Rychlicki/Szpura Ayler Duo
Łukasz Rychlicki (Kristen, Lotto) i Paweł Szpura (Lotto, Wovoka, Cukunft) grają muzykę inspirowaną twórczością Aylera.

***STÓŁ CZASU***
---
13:00 Otwieramy stoisko w białej sali
17:00 The Doors w czarnej sali
---
18:00 - 18:30 Pin Park
18:45 - 19:15 Rychlicki / Szpura
19:30 - 20:10 Lonker See
20:30 - 21:20 Zimpel / Ziołek
21:45 - 22:35 Kristen
23:00 - do dna BNNT
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Grudnia 10, 2017, 15:43
O Kubie Więcku już sporo dobrego pisaliśmy na forum. Wczoraj miałem okazję usłyszeć jego trio na żywo w katowickim pubie Absurdalna. 150 osób, więcej nie da sie upchnąć w salce ze sceną i barem. Koncert wyprzedany. Klimatycznie, browar, wódeczka, jazz :)
Repertuar z płyty, nowe utwory plus standard. Pojawiła się elektronika, trochę ethno (Tybet) ale energia z płyty została zachowana. Świetna sztuka. Wciąż nie mogę uwierzyć, że Kuba ma 22 lata. Na koniec setu zagrali standard Warne Marsha "Background Music". Kuba brał lekcje u Lee Konitza., to słychać :)Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Grudnia 10, 2017, 16:07
O Kubie Więcku już sporo dobrego pisaliśmy na forum. ...


Pisałem że rośnie artysta pierwszej miary,
(a dopiero studiuje, co bedzie jak sie rozwinie)
słyszałem go już kilka razy w różnych okolicznościach, zawsze byłe zauroczony

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Grudnia 10, 2017, 16:14
W prywatnym kontakcie bardzo skromny, miły, grzeczny. Na scenie bardzo pewny siebie, konkretny.


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Drizzt w Grudnia 10, 2017, 16:16
O Kubie Więcku już sporo dobrego pisaliśmy na forum.

Też śledzę i kibicuję Kubie, a koncertu zazdroszczę. Dziś Kuba gra w Studio im. Agnieszki Osieckiej w Trójce, żałuję że nie mogłem się wybrać.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Grudnia 10, 2017, 16:18
W prywatnym kontakcie bardzo skromny, miły, grzeczny. Na scenie bardzo pewny siebie, konkretny.
Tak, miałem okazje też rozmawiac kilka razy, Miedzy innymi w 12on14, otwarciu wystawy "Worhol kontra Dali" ,.....
potwierdzam.
Chyba młody i trochę wycofany, nie nabrał jeszcze ogłady artystycznej,
niech taki pozostanie :)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tomasz_pianista w Grudnia 10, 2017, 16:50
Ja wczoraj słuchałem Możdżera z Holland Baroque w Krakowie, nowy projekt.

Dla mnie bardzo miernie, nudno, niewykorzystany potencjał orkiestry.

No i Możdżer zaczął wierzyć w jakieś zabobony, gra na boso i opowiada o zbawiennym wpływie stroju 432hz. Żenada:/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Grudnia 10, 2017, 16:57
Ja wczoraj słuchałem Możdżera z Holland Baroque w Krakowie, nowy projekt.

Dla mnie bardzo miernie, nudno, niewykorzystany potencjał orkiestry.

No i Możdżer zaczął wierzyć w jakieś zabobony, gra na boso i opowiada o zbawiennym wpływie stroju 432hz. Żenada:/
Niestety Leszek jest już tak uduchowiony, że aż odrealniony...
Nigdy nie byłem jego fanem bo nie znoszę braku pierwiastka osobowości. On jej nie ma. Ale technikę ma kapitalną.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tomasz_pianista w Grudnia 10, 2017, 16:58
Technika nie robi muzyki niestety. Aczkolwiek jest w dobrej formie i tego nie można mu odmówić.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Grudnia 10, 2017, 17:11
Tomasz, jak akustyka w ICE?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tomasz_pianista w Grudnia 10, 2017, 17:18
Nic specjalnego, to nie jest filharmonia tylko dość uniwersalna sala. Jak dla nie jest OK, jeśli przy nagłośnieniu siedzą właściwi ludzie to nic nie przeszkadza.

Do akustycznych koncertów to jednak się nie nada.

Parking podziemny 15 zlotych, witamy w Krakowie:D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Grudnia 10, 2017, 20:48
Niestety, z obrzydzeniem ale dzisiaj warto włączyć (za przeproszeniem) TVPIS1  >:(

http://tv.wp.pl/?ticaid=11a60d#program-27745786
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Stycznia 01, 2018, 19:19
Trafiły mi się przypadkiem bilety na koncert Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Jarosława Thiela oraz pięknej mezzosopranistki z Alaski Vivici Genaux.
Repertuar dość lekki i znany z partytur Haendla i Vivaldiego.
Początkowo myślałem że doszło do zderzenia wspaniałej orkiestry ze śliczną lecz przeciętną śpiewaczką, mającą swoje 5 minut ze względu na młodość, urodę i brak konkurencji   :-\
Ale pod koniec okazało się że nie do końca miałem rację. Orkiestra rzeczywiście była świetna natomiast Vivica odwalała, po prostu, chałturę i kiedy zaśpiewała na bis pełnym głosem to okazało się że jest naprawdę dobra a przyczyna słabego występu leży w zwykłym lekceważeniu wrocławskiej sceny i widowni. Słusznemu zresztą, bo za nucone półgłosem piosenki dostała naprawdę rzęsiste brawa :o
To po co się wysilać :P

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: miniabyr w Stycznia 01, 2018, 19:50
Ha już wiem kto mi zaiwanił obrus ze stołu ! ONA. ;D .............................żartowałem ,ale nie moglem się powstrzymać kiedy ją zobaczyłem na scenie . :P
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Jakub w Stycznia 11, 2018, 21:28
Bilety kupione :)

http://www.nfm.wroclaw.pl/component/nfmcalendar/event/6171

Jakob Bro Trio, 14.04.2018 NFM Wrocław

(Jakob Bro, Thomas Morgan, Joey Baron).
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Lutego 13, 2018, 18:18
Jeśli ktoś z Warszawy lubi twórczość tej Pani to zapraszam

(http://www.wck-wawer.pl/assets/cache/images/aktualnosci/2018/684x-gaba%20kulka_do%20netu.ffe.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Lutego 13, 2018, 18:18
dla fanów rocka lat 70-tych pozycja obowiązkowa

dwa koncerty w Polsce
 - Pergola Wrocław  18.08.2018
 - Progrsja Warszawa  19.08.2018
 
Omega & CCR – Creedence Clearwater Revived (USA/UK)

https://progresja.com/events/omega-ccr-creedence-clearwater-revived-usauk-feat-jgw-open-air/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Flip Back w Lutego 27, 2018, 08:32
No dobra, teraz czas na poważne tematy :-) ktoś się wybiera na Stonsów w Warszawie? Bilety w przedsprzedaży od dziś.

http://www.rollingstones.com
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Lutego 27, 2018, 10:02
dzisiaj przedsprzedaz to chyba tylko dla listy mailingowej
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: MAC w Lutego 27, 2018, 10:06
Stonsów nigdy nie znosiłem. W sumie nie mam pojęcia czemu. Chyba przez ryj Jaggera  ;D

Ale w sierpniu do Gdańska na Watersa się wybieram.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: christo w Lutego 27, 2018, 10:58
Sprzedaż rusza od 1.03.2018 na Eventim i ticketmaster. Tanio nie jest. Zwłaszcza, że to stadion. Z drugiej strony pewnie ostatnia okazja...
(http://www.terazrock.pl/upload/editor/images/mapka-rs2%281%29.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Lutego 27, 2018, 11:00
a poniewaz to ostatni koncert na trasie, to moze byc prawie pogrzebowy koncert;) nie zeby ktorys umarl na scenie oczywiscie;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: christo w Lutego 27, 2018, 11:00
A ktoś może Iron Maiden w Krakowie?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Keef98 w Lutego 27, 2018, 18:17
Bilety na Stonesów są dość drogie, ale zawsze jest szansa, że wrzucą Lucky Dip (w 14 On Fire wychodziło 30 dolców za dwa bilety czy jakoś tak) ale wolę nie ryzykować.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Lutego 28, 2018, 10:37
co to jest lucky dip?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Jakub w Lutego 28, 2018, 11:01
Ceny lekko kosmiczne.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Keef98 w Lutego 28, 2018, 17:08
co to jest lucky dip?
Gdy pojechałam do Sztokholmu w 2014 były takie bilety, ale na innych koncertach i trasach też były lucky dipy. O ile dobrze pamiętam, to po wyprzedaniu biletów, w których było wskazane, gdzie będziesz, wrzucili ileś-tam tzw. lucky dipów (chyba miały cenę najtańszych biletów), których trzeba było kupić dwie sztuki, tylko nikt nie wiedział, gdzie trafi. Ja trafiłam na płytę - jak chciałam, i tak bym nie wysiedziała na Stonesach ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Księgowy w Marca 01, 2018, 15:06
https://www.innebrzmienia.eu/george-clinton-parliament-funkadelic-pierwsza-z-gwiazd-wschod-kultury-inne-brzmienia/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Keef98 w Marca 04, 2018, 19:02
Wybiera się ktoś?
https://opera.poznan.pl/de/spiewacy-norymberscy-richard- (https://opera.poznan.pl/de/spiewacy-norymberscy-richard-)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: brbr w Marca 08, 2018, 08:52
Nie tylko dla kobiet ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: zalun w Marca 08, 2018, 12:56
A dziś w Toruniu zaczyna się COCART - dla miłośników tej dziwniejszej muzyki http://cocart.pl/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Marca 08, 2018, 13:06
A dziś w Toruniu zaczyna się COCART - dla miłośników tej dziwniejszej muzyki http://cocart.pl/
fajny sklad
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Marca 08, 2018, 15:40
Wybiera się ktoś?
https://opera.poznan.pl/de/spiewacy-norymberscy-richard- (https://opera.poznan.pl/de/spiewacy-norymberscy-richard-)
Wagner mnie dołuje
Po 10 minutach mam ochotę na kogoś napaść

🥃
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Keef98 w Marca 08, 2018, 19:43
Wybiera się ktoś?
https://opera.poznan.pl/de/spiewacy-norymberscy-richard- (https://opera.poznan.pl/de/spiewacy-norymberscy-richard-)
Wagner mnie dołuje <img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji852.png" />️
Po 10 minutach mam ochotę na kogoś napaść <img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji34.png" /><img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji1015.png" /><img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji379.png" />

<img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji377.png" />🥃

Nadmiar filmów Allena? ;)
Bardzo lubię Wagnera, chociaż "Parsifal" w Teatrze Wielkim mnie nie zachwycił, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej.
Oto zdjęcie:
(http://jonskulberg.com/images/project_gallery/parsifal/004Parsifal-KatarzynaZalewska.jpg)
Chodzi m.in. o to, że było ich dwóch i nie przypominali Parsifala (wokalnie Thomassowi Mohrowi nie mam niczego do zarzucenia), w ogóle całość wyglądała mało czytelnie (nie było nawet włóczni :o). W Polityce, o ile dobrze pamiętam trochę zjechali "Parsifala".
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Marca 08, 2018, 20:40
Nadmiar filmów Allena? ;)Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Marca 20, 2018, 23:24
Dawno tu nie pisałem,
 otwiera się ponownie po przerwie 12on14 jazz club

Kuba Więcek Trio, 14 kwietnia @ 19:00, 12on14Club, Warszawa
http://12on14club.com/wydarzenie/kuba-wiecek-trio/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Marca 25, 2018, 23:25
No i była sobie dziś premiera "Capuleti E I Montecchi" Belliniego we Wrocławiu.
No to poszedłem. Tym bardziej, że jednak budynek opery z początku XIXw bardziej mi pasuje niż 200 lat młodsze narodowe forum muzyki :(
Chyba jakaś dziura pokoleniowa w architekturze nastąpiła :(
Historyjkę Romea i Julii znają wszyscy, pisał o nich niejaki Szekspir a potem małpowali inni:Gounod, Bellini, Berlioz, Delius i cholera jeszcze wie kto. Generalnie dawno dawno temu w odległej Weronie ... A guzik prawda. Tym razem w jakimś pieprzonym Tyrolu i to raczej teraz niż kiedyś :(
Takie łowiecko-jodłujące towarzystwo w dość obskurnych dekoracjach.
(http://www.radiowroclaw.pl/img/articles/76151/Wroclaw-Kolejna-premiera-w-Operze-3.jpg)

A żeby profani nie pomylili głównych bohaterów to zaznaczono ich kolorem.

(http://gfx.dlastudenta.pl/photo_new/379/56e/bde/5e8/1419964)

Tyle o pomyśle inscenizacyjnym i dekoracjach.
Natomiast muzycznie było świetnie :), rewelacyjnie :D, fantastycznie :D. Ja chcę żeby zawsze tak było :P
Bez wątpienia gwiazdą wieczoru była mezzosopranistka Aleksandra Opała jako Romeo. Była świetna, żywa, przekonująca, pełna ekspresji ale nie epatująca. Po prostu świetna.
Reszta obsady bardzo wyrównana. Ale na wysokim poziomie. Wyróżnić należałoby chyba jeszcze Tomasza Rudnickiego w roli Lorenza. Może nie tyle za wokal co za stworzenie najlepszej postaci aktorskiej. Diabolicznej, niepokojącej, szekspirowskiej :)

Niedzielę palmową uważam za udaną  8)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 04, 2018, 12:47
Wczoraj byłem na otwarciu klubo 12on14 po 5-miesięcznej przerwie
Wstęp wolny, więc był tłum.

Na rozpoczęcie trio Michała Tokaja w składzie:

Michał Tokaj – fortepian
Sławomir Kurkiewicz – kontrabas
Łukasz Żyta – perkusja

zagrało kompozycję  "12on14",
którą p. Michał Tokaj skomponował chyba na pierwszy występ w klubie w 2016 roku,
a potem powstał z niej Dżingiel i stał się jakby hymnem kluby
oraz "dzwonkiem teatralnym" rozpoczynającym wszystkie koncerty
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 04, 2018, 13:19
Po występie trio Tokaja,
p. Tomasz (własciciel) ogłosił formalnie otwarcie,
przekazał rolę prowadzenia Wojtkowi Pulcynowi
i zaczęło się jam session

Pierwszy skład
  Mateusz Gawęda - p
  Wojciech Pulcyn - bd
  Marcin Jarh - dr
  ?  - gTytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 04, 2018, 13:22
Kolejny skład:
 Kuba Płużek - p
 ? - db
 ? - dr
i w trakcie doszło dwóch saksofonistów
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 04, 2018, 13:27
potem doszedł Kuba Więcek


......

potem musiałem już wyjść

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 16, 2018, 13:43
w sobotę 14-04-2018, byłem na koncercie w klubie 12on14
Kuba Więcek trio
w składzie

Kuba Więcek - as
Michał BaraNski - db
Łukasz Żyta - dr

w sobotę odbyły się dwa koncerty 19:00, 21:30
ja byłem na póżniejszym
ogólnie grali materiał z płyty "Another Raindrop" Polish Jazz vol 78

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 16, 2018, 13:57
Oczywiści utwory z  "Another Raindrop" zagrali w trochę innych wersjach.

Ponieważ  płyta "Another Raindrop" ma już prawie rok,
 zagrali też kilka nowych kompozycji Kuby
 Kuba eksperymentuje z róznymi formami i wyrazami
między innymi wykorzystuje umiejętności Michała w odtwarzaniu rytmu perkusyjnego ustami i klaskaniem
to starożytny sposób indyjski zastępujący instrumenty perkusyjne - nie zapamiętałem nazwy (tapani ?)
oraz grę Łukasza na dzwoneczkach, kiedy sam na saksofonie udaje perkusje klepiąc klapkami bez dmuchania, a Michał wystukuje rytm w pudło kontrabasu
Moim zdaniem bardzo ciekawe propozycje na nowy album.
Koncert świetny - kto nie był, nie słuchał, niech żałuje

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Jakub w Kwietnia 16, 2018, 22:02
Byłem w sobotę w NFM na koncercie Jakob Bro Trio.

Nie ma zdjęcia, bo wolałem słuchać niż pstrykać :)

Skład to:

Jakob Bro - gitara i efekty
Thomas Morgan - kontrabas
Joey Baron - perkusja

Fantastyczny występ. W zasadzie trudno to ubrać w słowa. Wspaniale zgrany zespół, nie było tam jednej przypadkowej nuty, pomimo, że wersje utworów były mocno rozimprowizowane.
Sam lider niejako "dał się przyćmić" swojej sekcji, która była dla mnie główną atrakcją tego składu.
Thomas Morgan po prostu fenomenalny.
Joey Baron na perkusji to z kolei prawdziwy spektakl i niesamowite doznanie artystyczne.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tomasz_pianista w Kwietnia 16, 2018, 22:35
Byłem w sobotę w NFM na koncercie Jakob Bro Trio.

Ale Ci zazdroszczę. Niestety nie miałem się jak wybrać, mimo, że koncert miałem już na oku parę miesięcy temu.

To jest fenomenalny skład, a płytę Streams uważam za jeden z lepszych krążków ECM z ostatnich lat.

Jakob Bro gra bardzo subtelnie, na każdej płycie tworzy bardziej tło, mimo, że jest liderem.

Dosłownie kilka dni temu wyszła nowa płyta Jakoba, póki co słuchałem na spotify. Niestety to już nie trio, jest też trębacz, ale całość jakoś nie do końca mi pasuje brzmieniowo.

A jak akustyka? Byłem w NFM na dwóch jazzowych koncertach, raz było świetnie, raz jako-tako.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Jakub w Kwietnia 17, 2018, 11:26

A jak akustyka? Byłem w NFM na dwóch jazzowych koncertach, raz było świetnie, raz jako-tako.

To było w sali czerwonej w podziemiach. Dźwięk na bardzo wysokim poziomie.
W zeszłym roku byłem na koncercie Gnostic Trio, który był w głównej sali i też było bardzo dobrze.

To jest fenomenalny skład, a płytę Streams uważam za jeden z lepszych krążków ECM z ostatnich lat.

Jakob Bro gra bardzo subtelnie, na każdej płycie tworzy bardziej tło, mimo, że jest liderem.

Tak, ta płyta jest rewelacyjna.
Co do samego Jakoba Bro, to nie jestem 100% przekonany do jego gry.

Nowego albumu właśnie słucham. Szkoda, że nie gra na nim Joey Baron. Jon Christensen jest oczywiście świetnym perkusistą, ale to nie to samo.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 21, 2018, 23:28
Dzisiaj byłem na koncercie Jan Ptaszyn Wróblewski sextet w 12on14

Koncert świetny,
Pan Jan w bardzo dobrej formie, pisałem o spadku formy zwiazanej z wiekiem  w styczniu 2017 roku po koncercie w tym samym klubie, a dziś było fantastycznie
Jak za dawnych dobrych czasów artysta ("ptak" ) zapowiadał wszystkie utwory, nie tak jak obecnie wielu młodych po prosty gra i nic nie mówią

Sextet grał w składzie:

Jan Ptaszyn Wróblewski - tS
Henryk Miśkiewicz - as
Robert Majewski - tp
Wojciech Niedziela - p
Michał Kapczuk - db
Marcin Jahr - dr

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 21, 2018, 23:38
Na początek Komeda Astigmatic, jak powiedział "Ptak" z fragmentami których Komeda nigdy nie napisał.
Potem Kurylewicz - Better Lack Next Time
Następnie standard "Mickey Knife"
potem  utwory z "Halki " Moniszki, w zwiazku ze zbliżającym się rokiem moniuszkowskim

Uczta jazzowa  ;D ;D ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Kwietnia 24, 2018, 11:09
ale na Collocutor w niedziele nie wpadles, calkiem fajnie zagrali
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Kwietnia 24, 2018, 15:57
moja druga polowka zajmuje sie impresariatem kilku artystow zwiazanych z piosenka aktorska, jak wrzucam pare zapowiedzi raz na jakis czas, to bedzie skarcone?
moze akurat wsrod 'starych dziadow' tutaj kogos akurat zainteresuje;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 24, 2018, 21:43
mnie
 piosenka aktorska, autorska, poezja śpiewana,...
 SDM, WGB, Mikroklimat, .......
 te gatunki i zespoły były kiedyś w moim głównym nurcie zainteresowań
obecnie też chętnie wracam do tego rodzaju muzyki, choć rzadzej, przeważnie pod wpływem emocji, impulsu
ostatnio np w studio22 byłem na promocji nowego albumu Hanki wójcik

oznajmiaj
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Kwietnia 25, 2018, 13:12
Zapraszamy do Sopotu!
Już za 30 kwietnia w Klub Atelier wystąpi Justyna Szafran z recitalem "Edith Piaf".
Wstęp wolny!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Kwietnia 25, 2018, 17:49
Tak mnie naszło że chciałbym popaczeć na jakieś pląsające dzieweczki.
Niekoniecznie na rurze.
I oglądam co jest w ofercie baletu.
I wiecie co jest? Prawie nic
Orzechowy dziadek i jezioro z łabdziami
Paczę po całej Polsce to jeszcze jakaś składanka dla małoletnich. I koniec.
Normalnie stolica kultury europejskiej.
Paczę na boki i owszem, w Pradze La fille mal gardee a w Berlinie Korsarz a w dłuższej perspektywie więcej.
Normalnie dziki kraj

🥃

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Kwietnia 25, 2018, 22:01
W Polsce ma gościć: ROYAL MOSCOW BALET z łabądkami w jeziorze
na kilku występach
tak ostanio reklamują w TV,
 agencja MJM organizuje
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Kwietnia 25, 2018, 23:14
W Polsce ma gościć: ROYAL MOSCOW BALET z łabądkami w jeziorze
na kilku występach
tak ostanio reklamują w TV,
 agencja MJM organizuje
Nie!
Łabędzi mam przesyt
Jest masa różnych, innych, świetnych przedstawień.
Balety Czajkowskiego mają na dłuższy czas wolne.

🥃

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Jakub w Czerwca 02, 2018, 11:10
28 czerwca w Kinie Kijów w Krakowie będzie koncert Charlesa LLoyda i Billa Frisella.

Ktoś się wybiera?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Lyset w Czerwca 10, 2018, 23:02
Jesli ktos zawita do Dublina to polecam.Widzialem/slyszalem po raz trzeci.

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kazan w Lipca 01, 2018, 15:29
Łączę przyjemne z przyjemniejszym  ;) i szykuje się już na taki fajny festiwalik
 https://www.mlynjazzfestival.eu/koncerty-na-scenie-glownej
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Lipca 01, 2018, 16:54
No to ja polecę coś z mojego podwórka. Taki mały festiwal, który z roku na rok staje się coraz większy. :)
https://www.jazztage-dresden.de/de/kuenstler/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kazan w Lipca 01, 2018, 17:24
Dzięki za info , 21.11 - Monty Alexander Trio , chyba się skuszę  ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Lipca 01, 2018, 19:45
Mam szykować pokój? :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kazan w Lipca 01, 2018, 22:17
Jestem na tak  :) Dziękuje za propozycję  :np: Mam nadzieje , że uda mi to jakoś załatwić
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: rudy-102 w Lipca 01, 2018, 22:54
No to stoi. :np:
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Księgowy w Lipca 03, 2018, 10:21
http://palacradziejowice.pl/festiwal-2018/kalendarium-festiwalu-2018/

Dziś III Symfonia Pieśni Żałosnych.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Lipca 03, 2018, 15:48
cos dla Trojmiasta:

Lada moment rusza 25. Lato Teatralne - zaczynamy od czterech koncertów Marcina Januszkiewicza. Wszystkich ciekawych, jak brzmi "Osiecka po męsku" zapraszamy 5 i 6 lipca (18.00, 21.00). Usłyszycie między innymi: "Niech żyje bal", "Części zamienne" oraz "A ja wolę moją mamę". Nie zabraknie też zachwycających interpretacji "Wybacz mamasza" oraz "Nim wstanie dzień". Pierwszym utworem artysta wywalczył zwycięstwo w Konkursie "Pamiętajmy o Osieckiej", natomiast drugim - na ubiegłorocznym Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Szykują się dwa niesamowite wieczory! Zapraszamy!

Kasa teatru:
513 179 238
kasa@teatratelier.pl
https://teatratelier-bilety.interticket.pl/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: kazan w Lipca 06, 2018, 01:21
Właśnie wróciłem , świeżo po występie Marcusa Miller'a , bomba , dynamit   :o  Chyba z tych emocji już dzisiaj nie zasnę   ::)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Lipca 06, 2018, 03:25
A ja wróciłem z koncertow Young Fathers, Depeche Mode i po raz czwarty Massive Attack. Piękne chwile przy Angel...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: fotobia w Lipca 11, 2018, 08:09
Byłem na Gansach, na Śląskim. Akustyk masakra. Wokal prawie niesłyszalny. Ale gitarowo bajka. To jak dla mnie to była uczta hard rockowego grania. Takich koncertów bym sobie życzył jak najwięcej. No i ten czas, 3,5 godziny... Podziwiam ich...
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180711/4e67c00dc40f1c3b43eef3210b920182.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tomekkk1 w Lipca 11, 2018, 18:45
Byłem na Gansach, na Śląskim. Akustyk masakra. Wokal prawie niesłyszalny. Ale gitarowo bajka. To jak dla mnie to była uczta hard rockowego grania. Takich koncertów bym sobie życzył jak najwięcej. No i ten czas, 3,5 godziny... Podziwiam ich...

Mój kuzyn złapał gwizdek podczas "Paradise City" na tym koncercie ;D

(https://images86.fotosik.pl/535/07c5774d6d1e3e36.png)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Sierpnia 02, 2018, 21:24
Dzisiaj na Polandrocku (ex Woodstock) gra Laboratorium. Stream live o 23:10

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: cdt w Sierpnia 02, 2018, 21:28
 Aga Zaryan - koncert przedpremierowy - Warszawa, 31 sierpnia 19:00
Troche biletów jeszcze jest .
https://www.bilety24.pl/kup-bilet-na-aga-zaryan-koncert-przedpremierowy--42980?id=207208
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Sierpnia 02, 2018, 21:30
Dzisiaj na Polandrocku (ex Woodstock) gra Laboratorium. Stream live o 23:10


Córka jest, relację będę miał na żywo... słowną
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Września 11, 2018, 21:46
Dawno tu nikt nie pisał - wakacje ;D

W zeszłym tygodniu po przerwie wakacyjnej wznowił działalność klub 12on14
od wtorku do czwartku 3 dni jam
Byłem w czwartek - Funky fever
produkowało się głównie młode pokolenie

(nie miałem czasu wcześniej napisać)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Września 11, 2018, 21:48
i jeszcze
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Września 11, 2018, 21:51
a na koncu pojawił sie "trubadur" pod postacią Mariana Lichtmana
i zaśpiewał a właściwie to nawet nie wiem jak nazwać tego typu improwizację wokalna
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 12, 2018, 08:33
Już niedługo 3 dni jazzu w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 21-23.09.2018.
Love Polish Jazz Festival 3-cia edycja.
http://lovepolishjazzfestival.pl/program/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: christo w Września 12, 2018, 09:30
Już niedługo 3 dni jazzu w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 21-23.09.2018.
Love Polish Jazz Festival 3-cia edycja.
http://lovepolishjazzfestival.pl/program/
Szczęśliwie mam bilety na 22.09 - Karol Szymanowski Quintet i Leszek Możdżer grać będą kompozycje Komedy. Ktoś się jeszcze wybiera?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Września 12, 2018, 09:35
Dawno tu nikt nie pisał - wakacje

ja tu w ogole nie pisze, bo srednio na 1 czy 2 koncerty tygodniowo chodze;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 12, 2018, 12:44
Szczęśliwie mam bilety na 22.09 - Karol Szymanowski Quintet i Leszek Możdżer grać będą kompozycje Komedy. Ktoś się jeszcze wybiera?
Ja biletów nie kupiłem bo mam mieć zaproszenie. Jak dostanę to będę przez 3 dni.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: pelot w Września 12, 2018, 14:33
A ja jutro z małżonką , wybieramy się do naszego regionalnego Radia Rzeszów,  o godz. 22.00 .
Na koncert !
 BB.King- Nalepa .
Koncert odbywa się w ramach:  Breakout Days 2018 , nadmienię że  będzie  transmitowany na żywo w Trójce.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Września 13, 2018, 13:54
to jeden z 33 koncertow, ktore zaliczylem miedzy 6 a 9 wrzesnia w Kopenhadze;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Października 05, 2018, 23:16
Wróciłem właśnie z koncertu Kayah i Bregoviç.
Strasznie się zdziwiłem. Bregovic powinien być w moim wieku. A jest stary
Repertuar ten sam od czasów BieloDubne i  Kusturicy.
Ale Torwar wypełniony po brzegi a młodzież karnie śpiewała stare, bałkańskie kawałki o miłości
To już chyba jest kanon, a Kayah weszła do historii muzyki Polskiej jak jakiś Chopin lub Moniuszko(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181005/bb74d0fd300adf811ab8568a2e3b5dc5.jpg)Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Października 07, 2018, 22:17
Wróciłem z pierwszego (z cyklu czterech) koncertu jubileuszowego Orkiestry Kameralnej PR Amadeus.
Już 50 lat koncertuje Amadeus pod batutą Agnieszki Duczmal. Dzisiejszy koncert z uświetnił Micha Maisky.
W programie Mozart - Divertimento F-dur, Czajkowskiego Andante cantabile z I Kwartetu smyczkowego D-dur,
Max Bruch - Kol Nidrei op47 i Czajkowskiego - Wariacje na temat rokoko op33 (Micha)
Po przerwie Benjamin Britten - wariacje na temat Franka Bridge'a op10.
Maisky jak zwykle w formie, Amadeus podobnie. Perfekcja wykonania połączona z radością grania. 
Za tydzień kolejny koncert będzie dyrygowała córka Agnieszki Duczmal Anna. Będzie Bret, Bernstein i Debussy.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Października 07, 2018, 22:37


Wróciłem z pierwszego (z cyklu czterech) koncertu jubileuszowego Orkiestry kameralnej PR Amadeus.
Już 50 lat koncertuje Amadeus pod batutą Agnieszki Duczmal. Dzisiejszy koncert z uświetnił Micha Maisky. 
A ja jakiegoś dziadka Bregovica słucham.
Zawstydzasz mnie
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Października 07, 2018, 22:40
Bo co tu słuchać we Wrocku SDM ? (no lubię ale nie co roku).
Wybudowali za ciężka kasę NFM. Repertuar w załączeniu. Kolejny wynalazek typu stadion Wrocław.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Października 07, 2018, 22:43
To zerknij co tu się kroi (30 listopada):
http://www.filharmoniapoznanska.pl/artist/giuliano-carmignola-2/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Października 07, 2018, 23:01
No ale to MY byliśmy Europejska Stolicą Kultury  >:D
Jeszcze postawią z 20 krasnali i będziemy Europejską Stolicą Krasnali.
A wzorem ludzi światłych i kulturalnych miałem sobie kupic karnet do NFM - bym się nasłuchał że hej.
Lepiej już zainwestować w bilet do Poznania.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Października 07, 2018, 23:19
Znasz powiedzenie, że trawa zawsze bardziej zielona po drugiej stronie ulicy?  ;D
A o stoliczność nie zadbał przypadkiem Zdrojewski? Przeca on Wasz jest  ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Października 08, 2018, 09:36
wczoraj w warszawskim Spatiffie doskonaly koncert Micka Harrisa jako Fret, alez to bylo doskonale.
https://karlrecords.bandcamp.com/album/over-depth
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Października 08, 2018, 17:18
Znasz powiedzenie, że trawa zawsze bardziej zielona po drugiej stronie ulicy?  ;D

Program na październik widziałeś - to nie jest sierpień czyli sezon urlopowo/ogórkowy.
Postawić budynek - postawili, koszty utrzymania lecą a nie ma ani małej ani dużej porządnej orkiestry i cienia koncepcji na repertuar.
Od eventu do eventu i jest pięknie.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Października 08, 2018, 20:13
Nie narzekaj. Trawa we Wrocławiu jest całkiem porządnie zielona  :)
https://www.wroclaw.pl/nowy-sezon-w-narodowym-forum-muzyki-polecamy-10-koncertow
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Października 09, 2018, 00:03
Nie narzekaj. Trawa we Wrocławiu jest całkiem porządnie zielona  :)
https://www.wroclaw.pl/nowy-sezon-w-narodowym-forum-muzyki-polecamy-10-koncertow

Z tych 10 może 4 to coś co można uznać za ciekawe. I to na cały sezon.
Pozostaje jeszcze repertuar. Jak Była ASM to grała ...Pendereckiego.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Października 09, 2018, 00:12
Nie narzekaj. Trawa we Wrocławiu jest całkiem porządnie zielona  :)
https://www.wroclaw.pl/nowy-sezon-w-narodowym-forum-muzyki-polecamy-10-koncertow
Hmm...
A wzrok Ty badał ostatnio?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Października 09, 2018, 08:06
Pewnie, że badał. Poza starczą krótkowzrocznością i daltonizmem nic mi nie dolega.
Zawsze możecie chodzić do NFM pozwiedzać, a później wrócić do domu i posłuchać muzyki z płyt.
Najlepszych kapel, najlepszych wykonań i w wybranym repertuarze  :)
Rozpuszczeni jesteście i tyle  :P
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Października 09, 2018, 22:20
Można też..w piątek (weekendu początek)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: drizzt w Października 16, 2018, 22:10
Koncert trio Wasilewskiego dziś w teatrze Roma.. Jestem pod ogromnym wrażeniem gry trio na obecnej trasie. Szczególnie Night Train To You i zaskakujące wykonanie Preludium c-moll Bacha sprawiły, że czas się zatrzymał. Poziom światowy był cały czas a chwilami to już kosmos jeśli chodzi o wzajemne zrozumienie i interakcję muzyków na scenie. Fantastyczny koncert a Wasilewski ujął mnie bardzo subtelnością, wirtuozerią i tym jak nieśmiały jest to facet.. dopóki trio nie wejdzie na prawdziwe obroty. Może by tak udać się do Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie 8 grudnia?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Października 23, 2018, 15:35
11 czerwca 2019 r. Tool w Krakowie.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Października 31, 2018, 12:34
czerwiecc obrodzil w koncerty, byl juz ogloszony Mystic Festival, a tam chociazby King Diamond, potem Slipknot, Impact Festival z Toolem, no to do kompletu w czerwcu jeszcze Alice in Chains w Tauronie 11.06, to chyba razem do Impact Festyn
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: fotobia w Października 31, 2018, 15:03
10 lipca na Knopflera idę w Krakowie :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Therion w Listopada 05, 2018, 22:36
Dziś byłem na koncercie Garou. Prezent.

Torwar. Koncert fajny. Gdybym chciał uzyskać identyczny dźwięk w domu (wiele osób uznaje koncerty za wzorzec brzmienia) to wystarczyłyby dwie najtańsze kolumny z bazaru + jakiś duży subwoofer.

Na uj mi lampa!?

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 05, 2018, 23:45
tylko że torwar - to nie jest wzorzec
nagłosnienie w tej sali/hali jest b. kiepskie
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Listopada 06, 2018, 09:43
Dziś byłem na koncercie Garou

kiedys sie smiano, ze on popularny jest chyba glownie w Polsce.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Therion w Listopada 06, 2018, 11:42
Prezent od córki :) Ale nawet sympatycznie było. Głos ma zajebisty, tylko jeszcze się nie zdecydował, który gatunek muzyczny preferuje i próbował we wszystkich.

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Listopada 06, 2018, 11:45
Prezent od córki  Ale nawet sympatycznie było. Głos ma zajebisty, tylko jeszcze się nie zdecydował, który gatunek muzyczny preferuje i próbował we wszystkich.

dla mnie estetyka jego muzyki zupelnie nieakceptowalna, ale to rzecz gustu.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Therion w Listopada 06, 2018, 11:46
tylko że torwar - to nie jest wzorzec
nagłosnienie w tej sali/hali jest b. kiepskieStodoła też nie, Ergo Arena też nie....


Waters w Krakowie zabrzmiał ok, można by traktować to jako wzorzec, ale np. Rammstein, gdybym chciał, żeby zabrzmiał tak samo w domu jak w Arenie, to musiałbym porwać membrany w kolumnach, tak, żeby wisiały farfocle.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: drizzt w Listopada 08, 2018, 08:28
Pomieszanie z poplątaniem Panowie. Wzorcem brzmienia może być koncert na instrumentach akustycznych, bez nagłośnienia, w naturalnej akustyce. A nie ten łomot, który nam serwują gwiazdy pop-rock w halach czy na stadionach - to bez znaczenia gdzie i jakie to gwiazdy. Nie powtarzajcie bez sensu jakichś haseł tylko myślcie co z czym, kiedy i dlaczego :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Therion w Listopada 08, 2018, 11:00
Nie powtarzamy żadnych haseł, tylko to, czym się niektórzy kierują dobierając klocki.

Fani metalu jak mają poskładać dobrze brzmiący zestaw? A fani muzyki elektronicznej? Co stanowi dla nich wzorzec - filharmonia? Już to widzę. Sprzęt skrojony pod muzykę poważną, zagra cienko w skrajnie różnych gatunkach muzycznych.

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Listopada 08, 2018, 21:50
Wzorcem brzmienia może być koncert na instrumentach akustycznych, bez nagłośnienia, w naturalnej akustyce.
nie ma jednego wzorca,
 dla róznych gatunków muzycznych
 słuchacz oczekuje różnych wrażeń słuchowych
więc nie może korzystać z wzorca uniwersalnego
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Listopada 09, 2018, 00:42
Nagłaśnianie jest sztuką i śmiem twierdzić, że równie ważną jak to co jest "tworzone" na scenie.
Bo akustyk jest w stanie spieprzyć nawet najlepiej zagrane dźwięki.
Natomiast (wbrew temu co się wielu osobom wydaje) w drugą stronę tak łatwo nie jest.
Można "dodać talentu" pogłosem czy "schować" gorzej grająca gitarę czy słabszy wokal w tle.
Ale cudów nie będzie. Czyli powinien jak najwierniej przekazać to co idzie ze sceny.

Bardzo rzadko słyszałem ostatnio dobrych polskich akustyków.
Natomiast zachodnie ekipy nagłaśniające gwiazdy raczej sobie radzą.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: drizzt w Listopada 09, 2018, 09:08
Wzorcem brzmienia może być koncert na instrumentach akustycznych, bez nagłośnienia, w naturalnej akustyce.
nie ma jednego wzorca,
 dla róznych gatunków muzycznych
 słuchacz oczekuje różnych wrażeń słuchowych
więc nie może korzystać z wzorca uniwersalnego


To prawda. Tyle, że po prostu nie da się wskazać naturalnego brzmienia syntezatora czy gitary elektrycznej z tysiącem efektów. Więc o jakim wzorcu mówimy? Nie ma i nie może tu być żadnego wzorca i o tym właśnie pisałem. Natomiast choć instrumenty akustyczne też mogą zabrzmieć różnie to możemy już mówić o naturalnym brzmieniu fortepianu, saksofonu, skrzypiec. Możemy tu mówić o pewnych wzorcach. I tylko tu. Natomiast muzyka z prądem i koncerty z nagłośnieniem to wolna amerykanka gdzie o żadnych wzorcach nie ma mowy bo brak jednego punktu odniesienia.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Listopada 09, 2018, 22:14
Jednym z koncertów, który mnie bardzo rozczarował był Ennio Morricone we Wrocławiu.
Było jak ..z CD.
Od koncertu oczekuje czegoś dodatkowego a nie zagrania nutka w nutkę.
Może podeszli do tego jak do muzyki poważnej .... 
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Therion w Listopada 09, 2018, 22:28
To prawda. Tyle, że po prostu nie da się wskazać naturalnego brzmienia syntezatora czy gitary elektrycznej z tysiącem efektów.Gdy odpisałem tak komuś, to mnie chciał zjeść.

Dlatego uważam, że wykonanie na żywo, wcale nie jest jakimś wzorcem.

W filharmonii owszem, aczkolwiek i tam teraz wspomagają się mikrofonami i kolumnami. Ale mimo wszystko, najwierniejsza jest filharmonia / opera. Koncerty jazzowe owszem również o ile są wykonywane w niewielkich pomieszczeniach a nie na salach koncertowych.

W miarę miło wspominam koncert Bottiego (w przeciwieństwie do zapisu na CD gdzie przesterowano jego trąbkę) - zagrało wszystko równo.

Na Garou, trudno w to uwierzyć, np. nie było słychać perkusji i talerzy. O ile zwykle realizatorzy podkreślają ten instrument, to tu tylko słychać było stopę, nadającą rytm i koniec. Mimo, że facet walił w talerze, to w kolumnach żadnego tss tss nie było :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Listopada 09, 2018, 22:34
Może tak ma piosenka francuska bo z Patrycji Kass we WRO chciałem uciekać już po 15 minutach.  ;)
Ewidentnie akustyk dał d....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: McGyver w Listopada 10, 2018, 10:58
Może tak ma piosenka francuska
Przecież Garou jest Kebolem.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: drizzt w Listopada 10, 2018, 12:00
Przecież piosenkę francuską można uprawiać nawet będąc Kanakiem.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:02
Za godzinę na Saskiej Kępie. Ktoś się wybiera?

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5bd/058/15e/thumb_3848_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:03
Rarytas dla kolegów ze śląska.

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5bc/09c/b69/thumb_3689_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:05
Rzeszów Jazz Festival 2018

W ramach festiwalu zostało jeszcze do posłuchania:

15 listopada - Underground Pub - Q Ya Vy

16 listopada - Teatr Maska - Jan Ptaszyn Wróblewski Quartet

17 listopada - Teatr Maska - Piotr Wyleżoł Trio ft. Andy Middleton

18 listopada - Plaza Rzeszów - Soyka Collective
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:09
Made in JAZZ
W-wa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5bc/8c6/4c0/thumb_3798_1500_0_0_0_auto.jpg)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:12
Jazztopad 2018
Wrocław (szczęściarze)

PROGRAM 16–25 listopada 2018

16.11.2018, piątek, godz. 19:00 Wrocław, NFM, Sala Główna

Chick Corea: Solo Piano

17.11.2018, sobota, godz. 19:00 Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Sons of Kemet

18.11.2018, niedziela, godz. 16:00 Wrocław, NFM, foyer -1 Melting Pot

18.11.2018, niedziela, godz. 19:00 Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Jaimie Branch

20.11.2018, wtorek, godz. 19:00 Wrocław, NFM, Sala Czerwona

TD Vancouver Jazz Festival Presents: Sick Boss

21.11.2018, środa, godz. 19:00 Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Australian Art Orchestra

22.11.2018, czwartek, godz. 19:00 Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Simon Barker & Hamid Drake Duo – premiera

23.11.2018, piątek, godz. 19:00 Wrocław, NFM, Sala Główna

Brad Mehldau & NFM Filharmonia Wrocławska – premiera

23.11.2018, piątek, godz. 21:00 Wrocław, Mleczarnia

Novembre

24.11.2018, sobota, godz. 19:00 Wrocław, NFM, Sala Czerwona

Roots Magic

Amir ElSaffar, Ksawery Wójciński, Wacław Zimpel, Lutosławski Quartet – premiera

25.11.2018, niedziela, godz. 19:00 Wrocław, NFM, Sala Główna

Esperanza Spalding


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:13
Festiwal Jazzowy „Jazz nad Łyną”
Olsztyn

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5be/1b9/e36/thumb_3929_1500_0_0_0_auto.png)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:15
Mietek Szcześniak - XII Zaduszki Wokalne
Kłodzko

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5bd/88b/227/thumb_3905_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:19
AL DI MEOLA OPUS
Poznań 20.11 Aula Uniwersytetu UAM a potem:

(http://www.klubkuznia.pl/uploads/images/30730072_1305928399508844_9218654715359789056_n.jpg)

Mam ochotę 3 grudnia śmignąć do Łodzi (jak zdrowie pozwoli). Jacyś chętni może?

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:22
Niko Leopold Quartet

19.11.2018 /pon./, 18.00, Mały Teatr, Hlonda 1, Tychy

20.11.2018 /wt./, 18.00, CK Pałacyk Zielińskiego, Kielce

21.11.2018 /śr./, 20.00, JazzRoom, ul. Kosciuszki 9, Rzeszów

22.11.2018 /czw./, 20.00, Jazzklub Piec Art, Kraków

24.11.2018 /sob./, 18.00, Centrum Kultury i Sztuki, ul. Łazienna 6, Kalisz

(https://cojestgrane.pl/l/7h2e.jpeg)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:25
TADAM!

(https://img-1.koncertomania.pl/1/1/1535655969VdPAWNQxQmBcuFLOVhxFUEFaR8BVpu-1386697021-8ccccf224b80cf2bedb40d7fb6b75787.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:26
(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5bd/b3a/7e1/thumb_3911_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:27
Jazz Juniors w hołdzie Tomaszowi Stańce

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5be/056/f91/thumb_3925_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:28
(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5bb/f5b/dfd/thumb_3666_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:36
Anna Maria Jopek i Leszek Możdżer w Bielsko-Białej
09.12.2018 Bielskie Centrum Kultury Dom Muzyki

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5bb/63b/2f6/thumb_3631_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 18:42
Wydarzenie szczególne. Zachęcam warszawiaków do wzięcia udziału.
Po prostu trzeba naszej pomocy!


"Wystarczył jeden telefon – wszyscy powiedzieli TAK. Tak, zagramy dla Wandy Warskiej, skoro jest w potrzebie. A jest. Schorowana, wymaga pomocy, rehabilitacji, kosztownych zajęć przywracających zdrowie. Chcemy jej pomóc."

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5be/5e2/01e/thumb_3950_1500_0_0_0_auto.jpg)

Wanda Warska, legenda polskiej sceny jazzowej. Muza artystów, poetka, wokalistka, zawsze w nierozłącznym duecie z pianistą i kompozytorem, mężem Andrzejem Kurylewiczem. Wśród wykonawców – dobrodziejów koncertu m.in.: Grażyna Auguścik, Czesław Bartkowski, Krzesimir Dębski, Urszula Dudziak, Krzysztof Herdzin, Anna Jurksztowicz, Andrzej Jagodziński, Wojciech Karolak, Dorota Miśkiewicz.Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Listopada 13, 2018, 19:07
TADAM!

(https://img-1.koncertomania.pl/1/1/1535655969VdPAWNQxQmBcuFLOVhxFUEFaR8BVpu-1386697021-8ccccf224b80cf2bedb40d7fb6b75787.jpg)

Z przykrością informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Gdynia Areny, koncert Marcusa Millera w ramach trasy LAID BLACK TOUR został odwołany. Odwołane zostały również koncerty w Gliwicach i Poznaniu. Wszystkim osobom, które zakupiły bilety i dokonają ich zwrotu, decyzją organizatora przysługiwać będzie 25% zniżki na taką samą ilość biletów na koncert w Warszawie lub Wrocławiu.

https://imprezy.trojmiasto.pl/Marcus-Miller-Laid-Black-Tour-imp461006.html
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 19:12
A widzisz. Dlatego JazzPress podaje tylko dwa koncerty w Warszawie i Wrocławiu. Zastanawiałem się czemu podają niepełną informację o trasie a tu taki zonk...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Listopada 13, 2018, 19:20
A widzisz. Dlatego JazzPress podaje tylko dwa koncerty w Warszawie i Wrocławiu. Zastanawiałem się czemu podają niepełną informację o trasie a tu taki zonk...

odwołali już na początku października
że niby co, nie sprzedali biletów? po grzyba zatem robić taki koncert w hali sportowej...

byłem parę lat temu na koncercie Marcusa, Victora i Stanleya w małym klubie w Gdyni i była petarda
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 19:23
Thunder Tour, październik 2008 w Pokładzie.
Byłem  8)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Listopada 13, 2018, 19:30
Thunder Tour, październik 2008 w Pokładzie.
Byłem  8)

:)

ja w ogóle bym wtedy nie poszedł, bo to raczej nie moja muzyka, ale mój ówcześnie 13-letni syn - aspirujący wtedy basista - tak mi wiercił dziurę w brzuchu, że nie było rady

warto było, warto
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 19:32
Takie trzy basowe szarpidruty w jednym małym klubie. No jak nie pójść. :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Listopada 13, 2018, 19:38
Jazztopad.
Corea gra solo na pianie.
Reszta kapel raczej mnie nie zaciekawiła. 
Bilety na wiekszość jeszcze można kupić.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 19:40
Reszta kapel raczej mnie nie zaciekawiła.

Brad Mehldau & NFM Filharmonia Wrocławska ?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Listopada 13, 2018, 19:43
Dino nie ma czasu na Brada, ma w planie coś innego - sam znalazł...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 13, 2018, 19:45
Rozumiem, piękna sprawa to koło gospodyń ale Brad i łune w innym są terminie  ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Listopada 13, 2018, 19:47
Njasampierw musi się przygotować głosowo, a "po" będzie utrwalał zdobyte umiejętności...nie da rady, Brad odpada...
Nawet gęsiego smalcu naszykował!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Listopada 13, 2018, 20:47
Z fortepianów to mnie jakoś ciężko się wychylić poza Jarreta.
I... jeszcze koncert Joanne Brackeen z Kalisza 1988
A dodatkowo ...piątek 19.00.
Zaje ...termin. I niech ktoś spróbuje dojechać o tej porze w piątek do NFM po pracy.
Byłem raz w piątek o 19.00 w NFM (na jakiejś klasyce) i do tej pory jeżdżę z wygiętą wajchą od biegów (od słownej agresji się wygięła).
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 14, 2018, 18:30
No i znowu impreza muzyczna we Wrocławiu.
Bass & Beat Festival. Od dzisiaj do 8 grudnia.

Dla kolegi dino, którego tylko Jarrett rusza z domu zaplanowano specjalną atrakcję!!!
GASTRO MEETING czyli najlepsze food trucki w mieście  ;D ;D ;D

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5be/5e6/795/thumb_3951_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Listopada 14, 2018, 22:26
Bass & Beat Festival
Łup/Bum ?
Przeca pisałem, że stary jestem i nie będę na byle co z domu wychodził.
"artysta jako leader - zaradzanie sobą w kontekście ..." WTF ?
Jak będę miał ochotę na Łup/Bum to sobie odpale ProTools - i zostanę wielkim artystą. A potem sobie pozarządzam w kontekście.

Takimi wrzutkami to mnie z domu nie wygonisz.
Ale na Rammstein z młodym bym pojechał (niech się młodzież uczy). Kiedy bilety sprzedają ?

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Listopada 14, 2018, 22:34
https://www.livenation.pl/show/1233268/rammstein/Chorz%C3%B3w/2019-07-24/pl

i nie zapomnij zabrać stoperów!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Listopada 14, 2018, 22:40
Na rammstein? Nie ma takiej potrzeby, niech lepiej nie zaklada cieplych ciuchow, bo jak beda ognie jak w Spodku, to bedzie goraco nawet daleko od sceny;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Listopada 14, 2018, 22:43
Kurde tez bym pojechał, byłem z młodszym synem pare lat temu w Gdańsku ale na trybunach, bo wtedy by go jeszcze zdeptali i ogień było czuć ja twarzy :D
niestety budżet koncertowy w tym miesiącu zjarał się na Toola
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Listopada 14, 2018, 22:47
tadam (a ja to już przecie głuchy jestem.... kabli nie słyszę)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: elem w Listopada 15, 2018, 09:24
bo jak beda ognie jak w Spodku, to bedzie goraco nawet daleko od sceny;)

Byłem, było ciepło. Okulary spawalnicze też się przydadzą  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Listopada 15, 2018, 10:00
Byłem, było ciepło. Okulary spawalnicze też się przydadzą 

tak bylo:)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Listopada 15, 2018, 16:06
27.11 godz. 19:00,

Teatr Miejski w Gliwicach

Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57

Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Listopada 15, 2018, 17:07
O to coś co lubię - byłem na Officium.
Niestety 27 jestem na końcu świata czyli w Bielicach. Polecam.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Listopada 28, 2018, 13:24
ile to razy widzialem Slayera, nie pomne, wczorajszy gig byl jednym z tych z top3
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Listopada 30, 2018, 22:57
No to wróciłem z koncertu.
Gwiazdy Światowych Estrad w Filharmonii Poznańskiej.
Dzisiaj Paul Meyer - dyrygent i znakomity klarnecista prowadził Orkiestrę Poznańskich Filharmoników.
Dwa pierwsze utwory Meyer grał  -
Wolfgang Amadeus Mozart - Koncert klarnetowy A-dur KV 622
Karol Kurpiński - Koncert klarnetowy B-dur
Trzeci dyrygował-
Wolfgang Amadeus Mozart - XLI Symfonia C-dur "Jowiszowa" KV 551
Krótko mówiąc sam nie wiem, czy bardziej zachwycił mnie jako wykonawca, czy dyrygując.
Klasa koncert! Dobry do tego stopnia, że zrekompensował....o tym w 'Klubie marudzących"
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Grudnia 02, 2018, 15:32
Jeśli ktoś lubi mozartowskie Requiem, to jest okazja posłuchać właściwej muzyki we właściwym miejscu  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: il cattivo w Grudnia 03, 2018, 21:08
O ciekawe. Z udziałem celebransa, czyli że cała msza, a nie tylko muzyka?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Grudnia 03, 2018, 21:54
Msza w oprawie muzycznej Requiem.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 04, 2018, 07:56
Warszawa, Saska Kępa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5bf/fd6/b48/thumb_4026_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Grudnia 04, 2018, 09:21
Poznań, CK Zamek
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 08, 2018, 18:57
(https://cdn.viagogo.net/img/cat/14805/1/37.jpg)

Kraftwerk - Tauron Nowa Muzyka 2019 - 2 Day
Teren KWK Katowice, Katowice, Polska
21 - 22 czerwca 2019

Cena biletów ostudziła mój zapał... Od 400zł.
No to jak z drugą połówką pojechać do Katowic, coś wszamać, przekimać to taki koncercik koło 1,5k wyjdzie  :o
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 09, 2018, 12:08
Kto nie słuchał a ma ochotę...

https://wetransfer.com/downloads/0756a27b9a8c76b305ec121e0cdfec2220181209104717/521eb6e7b7ba8623dd216d1380a9930720181209104717/d38d7e?fbclid=IwAR2vp8ZmsLhxZ4BD5MjxHN9jHNcTtrpwf3unup8sCw_0SsDTTr9mtHcFkVc

(https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47579326_1297928593715838_7817112212710883328_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=fe189bf21b47ff8dbfeeed1a51d0524d&oe=5C94076A)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Grudnia 10, 2018, 10:56
Carbon Based Lifeforms 1 czerwca 2019 w warszawskiej Progresji.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:33
New Jazz Scene: Przemysław Chmiel Quartet

12.12.2018 godz. 20:30

12on14 Jazz Club Warszawa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/c21/585/thumb_4062_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:38
Kuba Badach & MaBaSo - Back to School

13.12.2018 godz. 20:00

Jazz Cafe Łomianki ul. Warszawska 69, Warszawa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/537/26f/thumb_4042_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:40
Stanisław Soyka - koncertowa premiera nowej płyty

13.12.2018 godz. 20:00

Jazz Cafe ul. Warszawska 69, Warszawa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/e61/504/thumb_4078_1500_0_0_0_auto.png)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:42
Rafał Sarnecki Sextet

4.12.2018 godz. 19:00 i 21.30

12on14 Jazz Club ul. Noakowskiego 16, Warszawa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/02c/67e/thumb_4029_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:44
Zakrocki / Osborne / Gadt

14.12.2018 20:00

SPATiF Warszawa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/c34/05a/thumb_4072_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:45
Piotr Schmidt Quartet

14.12.2018 20:00

Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/e66/f72/thumb_4079_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:47
Florian Hoefner Subtone

15.12.2018 19:00 i 21.30

12on14 Jazz Club ul. Noakowskiego 16, Warszawa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/02e/779/thumb_4030_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:48
Triomaku

15.12.2018 20:00

Worek Kości ul. Bagatela 10, Warszawa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/96b/443/thumb_4060_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:49
Rosalie. & Poznan Jazz Philharmonic Orchestra

15.12.2018 20:00

Tama ul. Niezłomnych 2, Poznań

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/c28/983/thumb_4066_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:51
Krzysztof Lenczowski solo

15.12.2018 20:00

Spółdzielnia Muzyczna Kraków

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/c30/dbf/thumb_4070_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:52
Kamil Piotrowicz Sextet - koncertowa premiera płyty

15.12.2018 20:30

Narodowe Forum Muzyki plac Wolności 1, Wrocław

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5bd/87e/4e4/thumb_3902_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:53
Jazzujące święta z Dorotą Miśkiewicz

15.12.2018 21:15

Centrum Kultury Agora Wrocław

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/c26/696/thumb_4065_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:54
Eskaubei & Tomek Nowak Quartet

15.12.2018 21:30

Harris Piano Jazz Bar Rynek Główny 28 Kraków

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/c2a/a23/thumb_4067_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:57
Jazz Session: Schmidt Electric

19.12.2018 20:00

Bardzo Bardzo Warszawa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/c22/f4c/thumb_4063_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:58
Henryk Miśkiewicz Full Drive feat. Michael „Patches” Stewart

15.01.2019 20:00

Jazz Cafe Łomianki ul. Warszawska 69, Warszawa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/52d/1e4/thumb_4039_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 17:59
Gwiazdy Jazzu charytatywnie dla Dziecięcego Centrum Transplantacji

20.01.2019 Hotel Boss ul. Żwanowiecka 20 Warszawa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5be/5ed/01d/thumb_3952_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 18:00
Cory Henry

24.01.2019 19:00

Niebo ul. Nowy Świat 21, Warszawa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5bd/04b/5cf/thumb_3844_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 18:01
Krzysztof Herdzin solo piano

26.01.2019 19:00

Dom Kultury Kadr Warszawa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/84c/be4/thumb_4058_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 18:03
House of Waters

03.03.2019 20:00

Blue Note Poznań

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/c35/f59/thumb_4073_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 18:04
Hiromi

15.03.2019 19:30

Stary Maneż ul. Słowackiego 23, Gdańsk

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/c2d/58b/thumb_4068_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 18:05
Trombone Shorty & Orleans Avenue

24.03.2019

Palladium Warszawa

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/e6b/199/thumb_4081_1500_0_0_0_auto.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 18:06
Bobby McFerrin ponownie w Polsce

04.05.2019 20:00

NOSPR Katowice

(https://jazzpress.pl/storage/app/uploads/public/5c0/535/1f1/thumb_4041_1500_0_0_0_auto.png)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: LampowY w Grudnia 10, 2018, 18:11
Lokowanie produktu  ;) ;D


(https://hpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/11/krakow.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Grudnia 10, 2018, 20:41
A ja właśnie się przytoczyłem z Wiednia gdzie byłem na wystawie zbiorczej Bruegel'a starszego.
Grać nie grali ale pokarm dla duszy przedni.
Ściągnęli obrazy z całego świata. Tylko w miejscu gdzie miało wisieć kazanie Jana Chrzciciela była kartka że Węgrzy odmówili wypożyczenia obrazu. Chyba już za mojej świadomości drugiej takiej okazji nie będzie.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Grudnia 11, 2018, 09:51
Masza, ktory z tych koncertow, ktore wrzuciles, to cos dobrego, wspolczesny, nieco improwizowany jazz? bo 90% nazwisk w zyciu nie slyszalem.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tomasz_pianista w Stycznia 08, 2019, 23:04
Dzisiaj słuchałem live kwartetu Macieja Obary i mam mieszane uczucia...płyta jakoś bardziej mi podchodziła, na koncercie mało spójnie grali, miałem wrażenie, że nie są jak jeden "organizm".

Ale będą nagrywać nową płytę ponoć w marcu, więc są dobre wieści:)

Swoją drogą akustyka jest fatalna na większości koncertów na których jestem...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Stycznia 27, 2019, 11:42
Andrea Bocelli oddał hołd Adamowiczowi.

26 stycznia, prawie dwa tygodnie po śmierci Pawła Adamowicza, w Ergo Arenie w Gdańsku wystąpił znakomity tenor.

Gdy występ mistrza zbliżał się ku końcowi, tenor powiedział: - Ten utwór, piękną modlitwę, chcę zadedykować wyjątkowej osobie. Po czym zaczął przejmująco śpiewać pieśń "Ave Maria pietas Vuletica". Na telebimie w tle pojawiły się zdjęcia Pawła Adamowicza i tekst "Panie prezydencie, nigdy o Panu nie zapomnimy".


https://gwiazdy.wp.pl/andrea-bocelli-oddal-hold-adamowiczowi-publicznosc-byla-wzruszona-6342970544096897a
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: zalun w Lutego 12, 2019, 13:23
W przyszłym tygodniu w Toruniu Jazz Od Nova Festival - ktoś się wybiera?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Hubertrs w Lutego 12, 2019, 14:38
Lokowanie produktu  ;) ;D


(https://hpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/11/krakow.jpg)
Pare miesiecy temu bylem na Gladiatorze w Royal Albert Hall, film byl wyswietlany a do tego akompaniament orkiestry i spiewala Lisa Gerrard, takie spontaniczne wyjscie
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Lutego 17, 2019, 22:31
No i po koncercie. Amadeus w wysokiej formie, tym razem (i coraz częściej!) pod batutą Anny Duczmal-Mróz (córka Agnieszki).
Repertuar - w części pierwszej Mieczysław Weinberg -  Concerto op.42 , później Lev Knipper - Radif - suita na tematy Irańskie
i ponownie Weinberg: Rapsodia na tematy mołdawskie op.47
Na skrzypcach z towarzyszeniem Amadeusa grała Ewelina Nowicka - znakomita technika, artykulacja, barwa dźwięku. Czy wirtuozeria? Może raczej znakomite rzemiosło. W każdym razie muzyczny polot i zaangażowanie uwodzące.
W drugiej części sala się zapełniła, dostawki, miejsca stojące -
wiadomo repertuar Piazzolli wypełnia sale koncertowe  :)
Wiesław Prządka na bandoneonie zagrał sporą część nowo wydanej płyty nagranej podczas koncertu w Warszawie w Studio Koncertowym Lutosławskiego.
Suita Troileana, Milonga del Angel, Ave Maria, Micheleangelo, Libertango, Milonga, Tango pour Cloud plus bisy.
Klasa! Bandoneon - ciekawy instrument, Piazzolla kiedyś w wywiadzie stwierdził, że jeśli ktoś chce się  nauczyć na nim grać, to musi być....wariatem  ::)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Lutego 17, 2019, 22:45
Repertuar - w części pierwszej Mieczysław Weinberg -  Concerto op.42 , później Lev Knipper - Radif - suita na tematy Irańskie
i ponownie Weinberg: Rapsodia na tematy mołdawskie op.47
Nic, zero, null :(
Ni cholery nie kojarzę niczego.
Ale podoba mi się że w tych dniach ktoś zaproponował suitę na tematy Irańskie ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Lutego 17, 2019, 22:57
Ale podoba mi się że w tych dniach ktoś zaproponował suitę na tematy Irańskie ;D
taaa, pewnie jakiś dysydent  ;D
No może  chociaż z drugiej części Libertango kojarzysz  ???
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Lutego 17, 2019, 23:37
może  chociaż z drugiej części Libertango kojarzysz 
Noo... Coś niecoś.
Dzisiaj była rozmowa na ten temat.
W Argentyńskiej części Patagonii żyli sobie Indianie. Dzicy tacy.
I jak na początku XX w cywilizacja dotarła w te rejony to postanowiła hodować tam owce. I jak postanowiła tak zrobiła.
A Indianie jak zobaczyli że coś puchate hasa po pampie to zaczęli to zjadać.
Jak Cywilizacja nie doliczyła się owiec to wszystkie szkodniki (Indian znaczy, jakieś 5000szt) eksterminowała.
I od tego czasu owce przestały ginąć i urodził się Astor od libertanga :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Lutego 17, 2019, 23:45
Jak Cywilizacja nie doliczyła się owiec to wszystkie szkodniki (Indian znaczy, jakieś 5000szt) eksterminowała.
Kolega podróżuje właśnie po Australii i ma podobne obserwacje dotyczące eksterminacji
"szkodników". I nie ma na myśli zawleczonych tam królików  :(
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: nosferartur w Lutego 18, 2019, 19:11
No może  chociaż z drugiej części Libertango kojarzysz

Libertango znają nawet wszyscy ci, którzy nie odróżniają tanga argentyńskiego od międzynarodowego i nigdy nie słyszeli o Piazzoli. :)


Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: zalun w Lutego 23, 2019, 09:50
Na razie tylko zdjęcie. Napiszę coś wkrótce. Iconoplast NYC najlepszy z tego co widziałem, ale nie mam zdjęcia.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190223/2a3b806b62ce61b4eb17c97203aacb22.jpg)

Sent from my Mi A2 using Tapatalk

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Lutego 24, 2019, 09:27
wczoraj w progresjii - CARAVAN
nie moja bajka, może 30 lat temu bym sie zachwycił (bitety dostałem w prezencie)
progresywny rock ? chyba tylko dlatego ze instrumentarium bogatsze o skrzypce, flet, ....
raczej pop rock grany troche inaczej

takie melodyjne granie

EDIT
pierwsze zdjecie to support - zespół z krakowa - nazwy nie zapamiętałem
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: malg w Lutego 24, 2019, 09:31
i jeszcze

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: zalun w Lutego 24, 2019, 09:41
Wczoraj Skalpel Big Band. Poza jednym otworem spoza głównego setu to nic ciekawego. Nagłośnienie to zupełny zawód. Grała praktycznie wyłącznie prawa kolumna, a upolowałem miejsca na potencjalny sweet spot. Zaczęli jeden utwór od perkusji, która była po prawej i słychać było prawie w punkt, potem dołączyły kongi, które stały po lewej stronie sceny, a dźwięk dobiegał z tego samego miejsca co perkusja. Potem już było tylko gorzej.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190224/a4a49e775c63f3be0ce5d01cf6972da1.jpg)

Sent from my Mi A2 using Tapatalk

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Lutego 27, 2019, 19:59
Voo Voo
Gomunice klub Bogard.
03.03.2019 godz. 18:00
Ja się wybieram...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Marca 03, 2019, 21:49
Już w domu... po koncercie...
Jak zwykle wspaniała atmosfera i świetna muzyka...
Zdjęcia... zapomniałem aparatu... więc tylko z komórki...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Hubertrs w Marca 09, 2019, 23:06
Dzisiaj bylem n takim kameralnym koncercie zespolu o nazwie Heavy beat brass band, no i bardzo mile zaskoczenie, sporo klasykow jazzowych ale i ich aranzacje znanych utworow.
Swietnie spedziny czas
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Hubertrs w Marca 15, 2019, 17:15
Jak by zacytowac klasyka:

oze tylko zmienic sushi na pizza.
Ale chyba nic innego mi nie pozostaje bo https://www.pizzaexpresslive.com/venues/soho-jazz-club
ciagle ma fajne koncery, dzisiaj idziemy na Wojtka Mazolewskiego
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Hubertrs w Marca 16, 2019, 10:08
Wojtek Mazolewski Quintet sie naprawde popisali a ich interpretacja “out of space” Prodigy byla fenomenalna
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Marca 16, 2019, 20:52
Fajny bas....
Dobrze brzmiał?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: jajacek1410 w Marca 16, 2019, 22:10
Za chwilę, o 22,15 na reżimowej kulturze koncert The Dillinger Escape Plan. Myślę, że warto rzucić okiem i uchem.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Kwietnia 06, 2019, 18:55
Będzie w Poznaniu 30 czerwca - bilety są. Jeszcze  ::)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Kwietnia 11, 2019, 00:20
Jak ktoś nie może spać i dysponuje TVP Kultura, to właśnie gra Jagodziński. Koncert z Filharmonii Poznańskiej.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Kwietnia 14, 2019, 00:16
No i wybrałem się na koncert. Rozpoczęli panowie ze szczecińskiej kapeli Lebowski (coś dla miłośników muzyki filmowej), a następnie gwiazda wieczoru czyli niemiecka formacja RPWL (coś dla wielbicieli Pink Floyd). Obydwa zespoły grają rocka progresywnego. Nagłośnienie bardzo dobre. Publika tylko jakby nieco wiekowa  8)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Kwietnia 14, 2019, 01:58
Dzięki za relację zdjęciową....😀
A gdzież ten koncert się odbył? 😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Kwietnia 14, 2019, 02:00
Tej piegowatej nie było?
😁
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Kwietnia 14, 2019, 06:55
Tej piegowatej nie było?
😁
Piegowatej tylko garniturek był na estradzie i duuuuża fota na okładce winyla przed koncertem  ::)
Koncert odbył się w Suchym Lesie
http://osrodekkultury.pl/wydarzenia/koncert-rpwl-lebowski/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Kwietnia 14, 2019, 07:00
Koncert odbył się w Suchym Lesie
Gościłem tam w firmie Romag kilka lat temu.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Kwietnia 14, 2019, 07:02
CNC?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Kwietnia 14, 2019, 07:55
Tak, widzę że ta nazwa obowiązuje od 2013 r. Wcześniej nazywali się Romag S.J. Działałem z nimi przy oprzyrządowaniu specjalnym w latach 2006-2010.
Jeden z ich konstruktorów mówił zamiast "śruba" - "śrub". Czyli np. "Damy tutaj dwa śruby" ;)
Pamiętam lasy, przejazdy kolejowe pojawiające się znienacka. Jeździłem wtedy bez nawigacji. Złotniki/Suchy Las. Jeździliśmy w trzy miejsca, bo w każdym z nich mieli inny park maszynowy/spawalnię itp.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: drizzt w Kwietnia 17, 2019, 23:01
To bardziej zgromadzenie niż zwykły koncert ale Dr Misio na koniec wypadł świetnie, zresztą jak zwykle. Organek też ale gitara mu przerywała.. Solidarni z nauczycielami  8)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Hubertrs w Kwietnia 27, 2019, 21:59
Relacja na zywo  8)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Maja 09, 2019, 20:43
Jaro  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kapitan Bomba w Maja 09, 2019, 21:36
Wczoraj Lenny w Łodzi - Rock'n'Roll is not DeadTytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Maja 17, 2019, 21:46
Będzie w czerwcu! Eiji Oue poprowadzi orkiestrę do tego Lifits przy fortepianie i sympatyczny repertuar. Na pewno warto posłuchać.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Maja 19, 2019, 22:07
No i już po. Sacrum Profanum Adama Bałdycha na żywo w ramach Jazzamek.
Płyty Adama coraz dojrzalsze i muzycznie i wykonawczo. Ostatnia - zgodnie z poprzednim zdaniem - jest najlepszą z dotychczasowych. Jak dla mnie rewelacja  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Maja 19, 2019, 22:21
Musiał być fajny koncert...
Może ja następnym razem...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Maja 19, 2019, 22:37
Musiał być fajny koncert...
Może ja następnym razem...
Powiedzieć, że koncert był fajny to stanowczo zbyt mało  ;)
Podczas koncertu na ekranie za zespołem były wyświetlane wizualizacje - nowość na koncercie Bałdycha. Owszem ciekawe, lecz przyznam, że jak dla mnie mogłoby ich nie być, muzyka broniła się sama, a wizualizacje utrudniały skupienie na muzyce. Ale to może z powodu mojej niepodzielności uwagi  :(
Co sądzicie o wyświetlaniu "czegoś" podczas koncertu? Potrzebne toto?  :-\
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Maja 20, 2019, 06:18
Co sądzicie o wyświetlaniu "czegoś" podczas koncertu? Potrzebne toto? 
Generalnie wolę czarne tło, ewentualnie jak za starych dobrych muzycznie czasów - brak czegokolwiek. Albo drzewa jak w Sopocie '74 gdy występował Niemen. W końcu dobra muzyka broni się sama, nie potrzebuje świecidełek i blichtru.

Jednak z drugiej strony patrząc w 2012 r. byłem na koncercie Queen na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Śpiewał Adam Lambert. W pewnym momencie na scenie pojawił się Freddie. Po około jednej sekundzie cały stadion głośno zareagował. I wg mnie te chwile w których pojawiał się hologram Freddiego i jego wokal mogłyby zastąpić występ Lamberta. Hologram i podkład wokalny nieżyjącego frontmana wystarczyłby w zupełności.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Azur w Maja 22, 2019, 23:48
Właśnie wróciłem z katowickiego spodka - Bonamassa. Pożegnalny (50) koncert trasy. W mojej opinii artysta genialny w swojej dziedzinie, cały zespół grał przepięknie, koncert niezwykle energetyczny, a covery (led Zeppelin itd.) zagrane świeżo, z dużą mocą. Ale była niestety łycha dziegciu.  Dźwięk w spodku zniekształcony, jakieś dziwne odbicia, jakby rezonans. Jesienią słuchałem Joe w Fuldzie - mniejsza hala, inny charakter koncertu, ale sam dźwięk o niebo lepszy. Pomimo to wróciłem zachwycony- naprawdę dobry gitarzysta. Kilka razy byłem na koncertach Claptona (we wczesnej młodości też w spodku...) i dzisiaj wcale nie było gorzej. Zespół też pierwsza klasa. Kto nie był- warto się wybrać następnym razem
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Keef98 w Maja 23, 2019, 15:53
Led Zeppelin, czyli do "Just got paid" standardowo wrzucił fragment "Dazed and Confused"?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dyletant w Maja 23, 2019, 16:07
Zespół też pierwsza klasa. Kto nie był- warto się wybrać następnym razem
Kaczkowskiemu Joe mówił ostatnio ze coraz bardziej lub nałożyć kapcie i posiedzieć w domu, stąd zaczął się ostatnio zastanawiać jak to pięknie wygasić. Koncertów więc pewnie będzie mniej .. ale będą. To jest przecież jak narkotyk. Nawet Joe Mayall pomimo nie pierwszej już młodości jeszcze przygrywa i to całkiem żwawo. Miałem okazję być w Stodole, spodziewałem się więcej ale nie zawiodłem. Może poza akustyką. Jakościowo ujdzie ale ZBYT GŁOŚNO.

Gdy Joe będzie w poblizu nie omieszkam skorzystać z rekomendacji:).
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Azur w Maja 23, 2019, 16:32
Tym razem to był początek Tea for One i przeszło gładko w I Can't Quit You Baby  - świetnie zagrane. Było generalnie bardziej rockowo niż na tym poprzednim koncercie - kawałek Mayalla, i  rewelacyjny duet z basistą w coverze  Creamu (jak dobrze kojarzę).Nie jestem wielkim fanem studyjnych płyt Bonamassy, ale koncerty to bajka. Porządne rockowe granie, z lekką improwizacją, zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem.  I to coś, co powoduje, że człowiekowi szybciej krąży krew, jak kiedyś. Szkoda byłoby gdyby przestał koncertować, mało jest takiego PRAWDZIWEGO grania.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Maja 24, 2019, 00:31
moze ktos zna, moze sie skusi, we wtorek pyszne dzwieki psycho/space rocka ze Skandynawii w Wawie, Oresund Space Collective w Hydrozagadce.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Czerwca 14, 2019, 20:38
próba mikrofonu

edit nie mogę dodać posta z załącznikami

dobra poszło

Tool we wtorek w Krakowie. Było zajebiście i wykurwiście. Maynard świetny wokalnie. Danny ludzka ośmiornica. Cały zespół wspaniale. Poskakałem sobie.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Czerwca 14, 2019, 20:41
próba mikrofonu

edit nie mogę dodać posta z załącznikami
A ja dziś dodawałem... i poszło.... tyłko muliło bo internet ledwo łapie na działce... 😀

A jednak Ci się udało.... 😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Czerwca 23, 2019, 19:56
No to zasuwam posłuchać  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tomekkk1 w Czerwca 23, 2019, 20:42
No to zasuwam posłuchać  :)

Zazdraszczam  :'(
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Czerwca 23, 2019, 22:28
Sympatyczny koncert, Filharmonicy Poznańscy plamy nie dali  :)
Natomiast burak, który wymyślił strzelanie petardami na zakończenie koncertu powinien puknąć się (koniecznie czymś ciężkim!) w swój durny łeb  >:(   


No to zasuwam posłuchać  :)

Zazdraszczam  :'(
Napisałbym wpadnij, ale wiem, że troszkę daleko masz Tomaszu  :(
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tomekkk1 w Czerwca 23, 2019, 22:40
Napisałbym wpadnij, ale wiem, że troszkę daleko masz Tomaszu  :(

Hmm, obawiam się że bym nie zdążył na czas :(
Ale liczę na kilka słów podsumowujących to wydarzenie muzyczne :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Czerwca 23, 2019, 23:32
Wydarzenie muzyczne - jak to ładnie nazwałeś - jest cyklicznym - dorocznym koncertem muzyki filmowej fundowanym przez lokalnego dostawcę wody, czyli sami sobie fundujemy tę imprezę goląc się codziennie, myjąc zęby, biorąc prysznic  :)
Impreza plenerowa w parku Jana Pawła na Łęgach Dębińskich, czyli niezła miejscówka...spacerowa.
Repertuar jest na plakacie, wykonawcy, czyli filharmonicy podchodzą do tego na luzie, atmosfera jest bardzo sympatyczna. Takie muzyczne spotkanie bez spinania się. Bardziej piknikowe spotkanie ze znajomymi przy muzyce niż wyrafinowany koncert.
Ponieważ Łęgi są też miejscem spacerowym dla posiadaczy piesełów organizatorzy zapowiedzieli, że w tym roku grają ciszej, żeby zwierzaków nie straszyć. Miło. I co? I na koniec odpalili fajerwerki. I tyle  :)

 
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tomekkk1 w Czerwca 23, 2019, 23:39
Jak dla mnie bomba... Osobiście uważam, że gdy muzycy nie czują spiny to efekt zawsze jest wybitny ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Czerwca 23, 2019, 23:54
Fajna impreza w parku, wiec chodzę słuchać. Od 2015 roku chodzę. Dodatkowy atut to to, że mam bardzo blisko ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Czerwca 24, 2019, 00:16
Dodatkowy atut to to, że mam bardzo blisko
I gdybyś nie poszedł to i tak nie daliby zasnąć :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: vasa w Lipca 02, 2019, 21:36
We Wrocławiu odbyły się koncerty plenerowe Traviaty Verdiego organizowane przez Operę Wrocławską .
Wydarzeniu towarzyszyła wielka akcja promocyjna, tył budynku opery robił za tło a Grażyna Szapołowska reżyserowała.
I okazało się że warto się znać na tym co się robi i doświadczenie z Lalki, Wielkiego Szu lub Dekalogu nie wystarcza żeby wyreżyserować OPERĘ :(
Klapa na całej linii. Poprzednie superwidowiska były bardzo dobre lub świetne. Mam nadzieję że to tylko potknięcie a nie zjazd po róni pochyłej w niebyt.
Zresztą oceńcie sami.


Ale jest też dodatkowy przykry zapaszek. Otóż równolegle do przedstawień Opery pojawiły się bilety (w wyszukiwarce pojawiały się jako pierwsze) na przedstawienie Traviaty wystawiane w Katedrze Marii Magdaleny we Wrocławiu :o organizowane przez Opera da Camera di Roma. Jeden z kolegów wybrał się na to przedstawienie i nie wytrzymał do drugiego aktu. Za orkiestrę robiło pianino i parę smyczków, pogłos zabijał muzykę a wykonanie było na poziomie przedszkolnym. Ale wszystkie miejsca zajęte, sukces finansowy osiągnięty a że na bazie podpięcia się pod cudzy marketing i z żadnym wkładem własnym to bez znaczenia. Kuria wrocławska popisała się również wyjątkowym wyczuciem udostępniając obiekt na to fejkowe wydarzenie.
Przyznam że z podrabianym przedstawieniem operowym spotkałem się po raz pierwszy.
https://www.kupbilecik.pl/imprezy/36494/Wroc%C5%82aw/La+Traviata/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Lipca 02, 2019, 21:49
Zapraszam do Tomaszowa Mazowieckiego....😀
Love Polish Jazz Festiwal 2019.... 06-08.09.2019

Program:
http://lovepolishjazzfestival.pl/program/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Lipca 03, 2019, 15:30
Dzisiaj w krakowskim ICE Philippe Jaroussky. W Piwnicy pod Baranami Summer Jazz Festival i dzisiaj/jutro Adam Baldych, pojutrze Śmietanę zagrają Karolak, Dębski, Baron, Napiórkowski i sporo innych godnych uczestnictwa koncertów  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: nikhil w Lipca 03, 2019, 22:29
Miło. I co? I na koniec odpalili fajerwerki. I tyle

 Ja niestety tylko fajerwerki słyszałem i widziałem.  Nie mogłem się ruszyć z czterech ścian.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Lipca 04, 2019, 12:53
Koncert niezwykly, bo artysta niezwykly. Kontratenor.
Tego glosu trzeba po prostu posluchac. Mistrzostwo wykonawcze, wyczucie muzyki, mimika Jarousskyego do tego fantastyczny zespol i przepis na sukces gotowy  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Lipca 05, 2019, 00:11
Summer Jazz Festival, Piwnica Pod Baranami, Adam Baldych Quartet.
Panowie zagrali numery z Bridges, Brothers, Imaginary Room i z ostatniej Sacrum Profanum. Taka dwu i pol godzinna przegladowka z tworczosci.
Bis - sztuk jeden  :)
Fotki będą jak znajdę adapter do kart   >:(
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Lipca 05, 2019, 07:21
Summer Jazz Festival, Piwnica Pod Baranami, Adam Baldych Quartet.Panowie zagrali numery z Bridges, Brothers, Imaginary Room i z ostatniej Sacrum Profanum. Taka dwu i pol godzinna przegladowka z tworczosci.Bis - sztuk jeden  Fotki będą jak znajdę adapter do kart   
Super... Wrzucaj zdjęcia... to chociaż sobie popatrzę.....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Lipca 05, 2019, 08:20
Zapraszam do Tomaszowa Mazowieckiego....😀
Love Polish Jazz Festiwal 2019.... 06-08.09.2019

Program:
http://lovepolishjazzfestival.pl/program/
Wiki, czy to tu powinienem wysiąść ??  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Lipca 05, 2019, 08:46
Dobry klimat. Tam powinien zabrzmieć dobry prawdziwy jazz ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Lipca 05, 2019, 10:11
Zapraszam do Tomaszowa Mazowieckiego....😀
Love Polish Jazz Festiwal 2019.... 06-08.09.2019

Program:
http://lovepolishjazzfestival.pl/program/
Wiki, czy to tu powinienem wysiąść ??  :)

Tak, dworzec PKP, na obrzeżach miasta.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Lipca 05, 2019, 11:22
Zapraszam do Tomaszowa Mazowieckiego....😀
Love Polish Jazz Festiwal 2019.... 06-08.09.2019

Program:
http://lovepolishjazzfestival.pl/program/
Wiki, czy to tu powinienem wysiąść ??  :)

Tak, dworzec PKP, na obrzeżach miasta.

Alexander, czy wybierasz się?
Jeżeli potrzebowałbyś jakiegoś wsparcia to pisz śmiało.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Lipca 05, 2019, 16:14
Wiki widzę w rozkładzie jazdy Kennedy'ego, a po tym co tu w Krakowie zrobil ze Sternem grając Hendrixa, to chyba mus wpaść na dzien do Tomaszowa  >:D

Ale to jeszcze sporo czasu pozostało, wiec spokojnie w razie czego się odezwę - dzięki  :np:
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Lipca 05, 2019, 17:19
A dzisiaj wieczorem Pod Baranami: Friends–Baron/Napiórkowski/Karolak/ Dębski/Czerwiński
Bedzie się dzialo 🎶🎶🎶
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Lipca 08, 2019, 11:05
Kortez. Holiday Tour. Charzykowy. Wczoraj. Trasa po mniejszych miejscowościach o charakterze wypoczynkowym.

Opis:

"Po kilkumiesięcznej przerwie, Kortez zagra w lipcu i sierpniu 20 koncertów.
15 z nich odbędzie się w ramach HOLIDAY TOUR i głównie obejmować będzię letnie afmiteatry.
Na program koncertów złożą się piosenki pochodzące z płyt: “Bumerang”, “Mój dom”, a także z wydawnictw uzupełniających dyskografie Korteza. Letnie koncerty promować będzie nowa piosenka zatytułowana “Doskonały dzień”.
Kortezowi na scenie towarzyszyć będzie zespół w składzie: Jacek Lachowicz, Krzysztof Domański, Lesław Matecki, Robert Kretzschmar."


Bilety- kupione przez portal biletyna.pl parę miesięcy wcześniej, jakoś w dniu ruszenia sprzedaży, bo Kortez fenomenem jest i jakoś zawsze chcieliśmy się wybrać, a bilety dawno wyprzedane. Miejsca nienumerowane. Na dwie godziny przed ustawiła się kolejeczka. My stanęliśmy trochę godzinę przed startem koncertu i było OK. Zajęliśmy prawilne audiofilsko miejsca. Pierwsza istotna uwaga. Najwyraźniej, w celu ukrócenia konikowego handlu biletami, są one imienne. Jakby nie wnikając wziąłem trzy na siebie, ale bym zaniemógł- to sprawdzano nazwisko z dowodem osobistym na bramce i zwyczajnie nie wpuszczano jak nie pasowało ( chyba, że później jak już nie widziałem coś tam udało się ubłagać ochronę). Oczywiście nie wolno było wnosić butelek z napojami. Obojętnie czy w plastikowych czy szklanych.

Organizator- właściciel amfiteatru zadbał o dwa Toy Toye. Brawo, niezłe kolejki. Ewidentnie też wpuszczono zbyt dużo osób. Bilety po prawie stówkę, a wszystkie schody zajęte. Gdyby coś się stało- drogi ewakuacyjne zawalone po korek. Ciekawe czy na końcu wpuszczano za free, bo jakbym miał dać prawie stówkę i siedzieć na betonowych schodach w przykucu typu kolana zasłaniają uszy to bym darł szaty.

Pogoda- majsterszyk. Chmurzyło się, wiało chłodem, kropiło, a gdy się zaczął koncert, zaczęło padać coraz intensywniej. Do tego ze dwa urwania chmury i wszyscy mokrzy. Po koncercie gimbaza robiła sobie zdjęcia pokazując mokrą dupę do aparatu. Ale wszyscy tak wyglądaliśmy. Po prostu rozkładając parasol może i chronisz głowę, ale woda ścieka po nim na sąsiadów. Dwie godziny, kompletnie mokre dupska, bok, który był zalewany przez sąsiedni parasol. Zimny wiatr. Bałem się, że skończy się to jakimś choróbskiem, ale wszystko jest dobrze i rozpatrujemy to dziś w kategoriach przygody :)


Publika- dużo nastolatków, ale też byli i seniorzy. Z kocykami bo zimno. Ciekawe czy to był ich świadomy wybór? W sesnie artysty, bo wiadomo, że kocyk jak najbardziej. Było całkiem przekrojowo, tylko przedstawicieli dresiarstwa zabrakło. W taką pogodę skuleni, pod parasolami- trudno o spontaniczność publiki, ale były dwie grupki babeczek 50+, które porozbierały się do bluzeczek i tańczyły w tym deszczu, coś tam wykrzykując w kierunku sceny, zaczepiając chłopców w okolicy, zachęcając do wspólnej zabawy. Ewidentnie wyglądały jak spuszczone ze smyczy, nie chcę powiedzieć, że szukały bolca na gwałt. O nie, nic takiego. A swój koloryt może to i miało...

Kortez- to nie jest zwierzę sceniczne, szołmen typu Jagger. Miły, skromny, wycofany człowiek. Albo takie sprawia wrażenie. Natomiast to co robi, robi dobrze, pedantycznie, aranżacje są bogatsze niż te na płycie i to jest dobry powód, by wybrać się na koncert. Dzieje się po prostu więcej i jest ciekawie. Szacun dla pozostałych muzyków, zdecydowanie to nie są przypadkowi zawodnicy. Brawo! Jeśli do tego dodać bardzo wysoką jakość nagłośnienia... niebo w ziemi ( Wiesław Wszywka).

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Lipca 08, 2019, 11:12
Zdjęcia są troszkę niechronologicznie, więc tym bardziej dam teraz poniższe. W oczekiwaniu na koncert  ;D
Zajrzałem na biletyna.pl i tam są opinie. Bardzo zróżnicowane. Widać, że pogoda/organizacja niektórym zepsuła humor i postrzeganie koncertu, a innym nie.
Jest wpis kogoś kto zapłacił za bilet i siedział na betonowych schodkach z dupą w kałuży. Ale bym się wcurwił, ale bym się wcurwił. Mój opis koncertu byłby zupełnie inny.
Tytuł: Pink Floyd History - koncerty w PL
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Lipca 30, 2019, 10:54
W sumie to powinno było znaleźć się tutaj:

http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=1656.msg253797;topicseen#msg253797
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 23, 2019, 00:17
Kolory Polski, organizacja: Filharmonia Łódzka,
Sobota 24.08.2019, godz. 19:00, Wolbórz,
INNE ŚWIATY POD GWIAZDAMI
WOLBÓRZ park obok Pałacu Biskupów Kujawskich, ul. Frycza Modrzewskiego 107 – scena plenerowa

Motion Trio
Trzy akordeony

Link:
https://filharmonia.lodz.pl/pl/wydarzenia/inne-swiaty-pod-gwiazdami

Mam zamiar być, zapraszam

PS. Koncerty Kolory Polski są darmowe.....
Przybywasz i oglądasz/uczestniczysz....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Sierpnia 23, 2019, 10:16
Motion Trio
Trzy akordeony
Są fantastyczni na koncertach! Rejestracje ich występów wypadają ciekawiej niż studyjne produkcje.
Posłuchaj Live in Vienna "Stars" - odlot do gwiazd. Jest też zapis występu MT z Bobby'm McFerrinem.
Warto poszukać na yt "The Heart" - tam widać słychać i czuć, że muzyczne serce bije

i z Bobbym
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 23, 2019, 18:27
Cytat: wiki w Dzisiaj o 00:17
Motion Trio
Trzy akordeony
Są fantastyczni na koncertach! Rejestracje ich występów wypadają ciekawiej niż studyjne produkcje.
Posłuchaj Live in Vienna "Stars" - odlot do gwiazd. Jest też zapis występu MT z Bobby'm McFerrinem.
Warto poszukać na yt "The Heart" - tam widać słychać i czuć, że muzyczne serce bije
Bardzo dobrze wszystko opisujesz, właśnie tacy są...

Już byłem na ich koncercie, więc wiem czego się spodziewać...
Na żywo są po prostu fantastyczni...😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 22:33
Już po...
Kolory Polski...
Jak zwykle... świetny koncert....
Pomarudzę później, na razie relacja zdjęciowa...


Przed koncertem...
Czyli pusta scena....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 22:37
Pojawili się artyści....
Już za chwileczkę, już za momencik....... 😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 22:39
Tak w ogóle to piękny park i zabudowania...
Plener super... 😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 22:42
Zasiadają do instrumentów... Co szybszy to już ma w ręku....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 22:50
I zaczyna się kunszt....
Instrumentalny....
A nawet "łapki" wybijają rytm... 😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Sierpnia 24, 2019, 22:53
Wiki muzyka! O muzyce pisz! Na koncercie byłeś nie na plenerowym podziwianiu sceny i muzyków  ;D
A swoją drogą muszę poszukać fotek z Ethno Port 2010, tam panowie z MT mieli znacznie więcej włosów, a znacznie mniej brzuchów  :o
Dawaj Wiki - jak grali, co grali?  :)


ps.no może za wyjątkiem Wojtarowicza, ten z włosami nie miał nic wspólnego juz wtedy  ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 23:00
No i wątek straciłem...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 23:06
Relacji zdjęciowej część dalsza....
Już lekki wieczór i artyści się rozkręcają...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Sierpnia 24, 2019, 23:08
No i wątek straciłem...
Czy ja coś mówiłem  ::)
No już się zamykam  ;)
Dzięki za relację  :np:
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 23:09
No i odlot też musiał być...
Artyści rozwiewali się.... jak we mgle....
Hihihi...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 23:34
Od czego zacząć, od marudzenia może....

Takiego koncertu nie zaczyna się o 19-tej, za widno, nie ma tego klimatu, przestrzeń jest bo park i w ogóle....
Ale ta muzyka wymaga "klimatu"....
Czyli jak zaczęło się sciemniać to już zaczynało być fajnie....
No i duży plener, a nagłośnienie trochę słabe (ciche) , choć wszystko wyraźnie, więc pewien plus...

O muzyce?
Koncertowo zawsze są super, nie ma co pisać, trzeba być i uczestniczyć....

Zadziwili mnie, chyba trzecim utworem "Sunrise dance", nie znam, od razu noga zaczęła tupać, bujać się człek zaczął....

Jakieś fajne "Tango", jak określił lider, tango na "modłę" Motion Trio....

Coś dziwnego się też pojawiło "DJ Chicken", wariacja nt. kurczaków i didżeja z Rosji... Bardzo sugestywne...

Oczywiście było "Heart", ze zmienioną aranżacją środkowej części... Po nowemu, ale fajnie....

Pojawiła się "Orawa" Kilara - trudne dla zastanej publiczności...

I jakiś, wariacja Chopina się pojawiła, dla mnie średnio, choć na wysokim poziomie, żonie się podobało... Raczej to był jakiś lekki "uśmiech" muzyczny...


Ostatni utwór to "Stars", już było ciemno, dreszcze cały czas...

Na bis, nie pamiętam, Strawiński?


Podsumowując 😀 Za krótko i już....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Sierpnia 24, 2019, 23:40
Coś dziwnego się też pojawiło "DJ Chicken", wariacja nt. kurczaków i didżeja z Rosji... Bardzo sugestywne...
To nagranie pojawiło się chyba na Metropolis w 2007 roku
Podsumowując 😀 Za krótko i już....
No jak zawsze, jak zawsze...  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Sierpnia 24, 2019, 23:43
I jakiś, wariacja Chopina się pojawiła, dla mnie średnio, choć na wysokim poziomie, żonie się podobało...
Pewnie coś z albumu, który słuchałem w "Teraz słucham" - ukłony dla małżonki  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 23:45
Dziękuję, przekażę jutro, śpik już ją ogarnął.... 😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 23:47
Czekałem na "Sounds Of War", bo w tym utworze pokazali co można wydobyć z takiego instrumentu (trzech) jak akordeon...

No i "Silence" też nie było, ale przecież wszystkiego nie można mieć...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Sierpnia 24, 2019, 23:50
Trzeba by było "upolować" koncert wspominkowy. Trafiłem niedawno na taki w wykonaniu Adama Bałdycha w krakowskiej Piwnicy Pod Baranami. Zagrali jeden numer z Sacrum Profanum, a reszta....wspominki z zakamrków kariery  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 23:51
Bardzo dobrze była oddana barwa i jakość akordeonu grającego basy, zdziwiłem się nawet poziomem oddania brzmienia tegoż instrumentu....
Muszę w systemie głównym posłuchać jak ta część pasma brzmi...
Dawno ich nie słuchałem, a co nieco się zmieniło w konfiguracji... 😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 23:52
Trzeba by było "upolować" koncert wspominkowy. Trafiłem niedawno na taki w wykonaniu Adama Bałdycha w krakowskiej Piwnicy Pod Baranami. Zagrali jeden numer z Sacrum Profanum, a reszta....wspominki z zakamrków kariery  :)
Nie pisz mi nic o Bałdychu.... Koncertowo....
Bo bardzo go lubię w takim wykonaniu... 😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 24, 2019, 23:53
Płyty płytami, ale na koncercie on rozwija skrzydła...
Zresztą dzisiejszy koncert Motion Trio - takie same odczucia...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Sierpnia 25, 2019, 00:04
Wspomniałem o lipcowych koncertach w Krakowie. Był m.in. Mike Stern, zawładnął publicznością zupełnie
i widzę, że będzie w poznańskim Blue Note. Może się uda wybrać i znowu dać się muzycznie zniewolić  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Sierpnia 25, 2019, 00:14
A w Lesznie - od 4 lat - wakacyjny festiwal "Leszno Barok Plus"
Niezły program i Amadeus w tym roku będzie.
http://www.lesznobarokplus.pl/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Sierpnia 25, 2019, 00:21
Leszno, okolice Poznania...
Daleko.
Super, że piszesz, zawsze można pomyśleć o jakimś wyjeździe....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 02, 2019, 16:15
4. Love Polish Jazz Festiwal w Tomaszowie Mazowieckim
Data: 06-08.09.2019
Program:
http://lovepolishjazzfestival.pl/program/

Ja się wybieram w piątek i w sobotę. 😀😀😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 06, 2019, 22:41
4. Love Polish Jazz Festiwal w Tomaszowie Mazowieckim
Data: 06-08.09.2019
Program:
http://lovepolishjazzfestival.pl/program/

Ja się wybieram w piątek i w sobotę. 😀😀😀
Pierwszy dzień koncertowy za....
Miło się słucha jazzu koncertowo... 😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 06, 2019, 23:14
Czwarta edycja Love Polish Jazz Festiwal w Tomaszowie Mazowieckim.
Dziś grali:
O.S.T.R. - to chyba jakiś support był?
Ulf Johansson Werre Trio "Folk Songs"
Michał Urbaniak z zespolem

O.S.T.R. wokalista + didżej... czyli dwie osoby...
Porapował, rozgrzał publiczność, która przyszła tylko na jego koncert (osobno bilety były sprzedawane), tańce przy scenie, uczepil się jakiegoś łysego, całkiem fajne teksty, można się było pobujać...
Na koniec "walnął"  parę tekstów w stronę głównej organizatorki (ubranej na różowo (sic)). Się zdenerwowała trochę...
Czemu oni zagrali na festiwalu jazzowym? Tego nie wie nikt...
Ale mnie się podobało....
Ale zdjęć nie zrobiłem... nie było jakoś chęci...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 06, 2019, 23:37
Ulf Johansson Werre Trio
Już po raz kolejny na festiwalu. Jak zwykle fajny koncert. Ulf niezwykła osobowość, widać, że żyje muzyką....
Z utworu na utwór Trio się rozkrecało, trochę tematów folkowych polskich, całkiem miły koncert.... 😀
No i zdjęcia....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 06, 2019, 23:38
I artyści....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 06, 2019, 23:40
Ulf dużo opowiadał.... było wesoło też.... 😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 06, 2019, 23:48
I główny bohater wieczoru...
Michał Urbaniak + czterech (gitara, perkusja, Hammond, trąbka)....
Zaczęło się od skrzypiec...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 06, 2019, 23:50
Parę utworów i Urbaniak przeszedł na Sax....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 07, 2019, 00:03
Koncert fajny, utwory może trochę przydługawe, każdy artysta w każdym utworze grał solo...
To jest bardzo fajne, ale nie w każdym utworze...

Świetnie się zgrywaly skrzypce z Hammond-em, synergia panie, synergia....

Urbaniak na skrzypcach, no cóż, już nie te możliwości (słychać ograniczenia)...
Na saxie nadal wszystko ok, sprawnie i z jego "dźwiękiem"...
Utwory fajne, końcówka koncertu zdecydowanie lepsza.
Hammond, świetny (Wojciech Karolak - nie znam) mimo wieku artysty...

No i jak zwykle.... Czemu oni tak szybko kończą?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 07, 2019, 00:11
Pomarudzę....
Nie dotyczy muzyki, to chyba mogę?

Chciałem kupić jakąś płytę CD Urbaniaka, no nie było nic....
Były jakieś 3 szt. LP tegoż artysty...
Ale nie mam gramofonu... to nici....

Ciekawostka...
Wystawiała się wytwórnia z Warszawy....
"Fortune"
Mieli sporo CD z polskim jazzem i jakieś etno? No i parę LP....
Zdjęcie torebki jaką dostałem. 😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 07, 2019, 00:14
Resztę napiszę chyba w "Nowości płytowe"....
Bo oczywiście coś kupiłem.... 😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 07, 2019, 23:51
Drugi dzień koncertowy za....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: miniabyr w Września 08, 2019, 00:07
WIKI  zerknij tu jeśli pytasz o ForTune http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=425.0 (http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=425.0)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 08, 2019, 10:37
WIKI  zerknij tu jeśli pytasz o ForTune http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=425.0 (http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=425.0)
Miniabyr, dzięki za linka.😀😀😀
Poczytam, zapoznam się
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Września 24, 2019, 10:25
W Ciechocinku, gdzie dom zdrojowy stoi...
… i tężnie :) Wdychamy jod.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Września 24, 2019, 10:36
W powietrzu sam seks :) Podśmiechujki erotyczne, flirciki. Wielu wyczynowców w lykrze ganiało wokół drewnianych stojaków z jakimś świerkiem, po którym spływała solanka. Eeee, może to był zapach solanki, a nie seksu...

No ale my tu nie po to. Jeszcze przyjdzie czas na turnusy w sanatoriach, w których- z tego co szłyszę od ciotek- dochodzi do niezłych ekscesów :)
My tu na koncert przyjechali:
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Września 24, 2019, 10:39
Nie mam zdjęć z zewnątrz. Tutaj znajdziecie sporo zdjęć tego klimatycznego obiektu: http://ciechocinek.pl/places/teatr-letni/
I coś ode mnie:
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: frywolny trucht w Września 24, 2019, 10:58
Organizacja zabezpieczeń to niemal całkowita anarchia. Przeciwieństwo koncertu Korteza. Dwóch ochroniarzy przy głównym wejściu, którzy tylko patrzyli pobieżnie na bilety. Zero trzepania toreb, plecaków. Zero zasieków, w dodatku teatr ma mnóstwo bocznych wejść, które były otwarte, a których nikt nie obstawiał. Sala z dwoma bocznymi i jednym z tyłu na górze mogła pomieścić z 500 osób? Bilety po ok. stówce. Koncert miał się zacząć o 19.00, ale ludki tak się schodzili, że zaczął 15 minut później. Zaczął bez wstępu dwoma utworami, po których nastąpiło symboliczne przywitanie. Ciekawa koncepcja. W zasadzie zero interakcji z publicznością, muzycy podświetleni od tyłu, nie było widać ich twarzy. To jakiś nowy trend. Małe koncerty, izolacja od publiki, naparzanie swojego materiału, bis i nara. To znaczy- tak nie do końca, bo wyjście saksosofonisty i napieprzanie solówy z fotela w pierwszym rzędzie, było chyba próbą jakiejś interakcji :) Tak jak Kortez, gdy po zagraniu całego materiału raczył spytać, czy nie jest nam zimno i może starczy? Czy jakoś tak, w każdym razie interakcja jest ograniczona do dania z siebie wszystkiego przez obie strony. Bo i artyści wypadli zjawiskowo muzycznie, a i publika dawała ognia :) Teatr letni ma miejsca numerowane, foteliki, co utrudniało pląsy, ale były ciągi komunikacyjne, które zostały wykorzystane. Im bliżej końca koncertu tym bardziej publika na stojaka dygała jakieś paralityczne ruchy ;)

Muzycznie- wybitne doznanie, kawałki to przekrój z paru płyt, te starsze troszkę przearanżowane, dwie perkusje, które dobitnie pokazywały, że to ma sens, akustycznie- świetnie wszystko dobrane, żadnego dudnienia bez sensu, przekaz czytelny, zrównoważony tonalnie, a dynamiczny.

Ciekawostka. Po czym poznać audiofila na koncercie Lao Che? Siedzi jakby był u siebie na kanapie szukając sweet spot-a :) A po wszystkim skupia się na jak najlprecyzyjniejszym odbiorze przekazu ze sceny. Fani w tym czasie bujają bez sensu głową, bujają się na boki dramatycznie tracąc na jakości przekazu :) Dobra, w audiofila bawiłem się tylko gdzieś do połowy koncertu, a potem godność poszła na manowce :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Października 04, 2019, 13:05
ECM50 Warsaw Festival – warszawskie święto legendarnej monachijskiej wytwórni ECM Records na jej 50 urodziny!

Warszawa na trzy dni stanie się gospodarzem obchodów 50-lecia legendarnej firmy muzycznej ECM Records. To niepowtarzalna okazja, by doświadczyć jej fenomenu
w szerszej perspektywie — nie tylko muzycznej, ale i wizualnej.

Niezmiennie od jej powstania w 1969 roku, Edition of Contemporary Music prezentuje najwyższy poziom artystyczny realizowanych projektów. Jej założyciel Manfred Eicher przez pięć dekad niezależnej produkcji muzycznej przyciąga artystów, którzy wraz z nim tworzą słynne brzmienie ECM, czyli „najpiękniejsze dźwięki zaraz po ciszy”. Keith Jarrett, Chick Corea, Arvo Pärt, Jan Garbarek czy wreszcie Tomasz Stańko — otwierają długą listę twórców tego liczącego ponad 1600 nagrań katalogu z muzyką jazzową i klasyczną, sięgającą rozmaitych muzycznych kultur i tradycji. Każde z tych wydawnictw cechuje oryginalność artystyczna, mistrzowskie wykonanie oraz rygorystyczne standardy produkcji. ECM to dziś marka, która w świecie muzyki stanowi jednoznaczne potwierdzenie najwyższej jakości, która przenosi odbiorcę na inny poziom słuchania i przeżywania muzyki.

Festiwal, odbywający się w dniach 25-27 listopada w Centrum Praskie Koneser w samym sercu Starej Pragi, to przede wszystkim sama muzyka — siedem niezwykłych koncertów artystów tworzących dla wytwórni ECM.

Festiwal otworzy projekt szwedzkiego basisty Björna Meyera, autora pierwszego w historii ECM albumu poświęconego elektrycznej gitarze basowej solo. Dzięki unikalnemu podejściu do instrumentu, artysta tworzy przestrzeń hipnotyzujących dźwięków, skomponowanych subtelnie i naturalnie, jak oddychanie.

Następnie na scenie pojawi się trio duńskiego gitarzysty Jakoba Bro. Wraz z członkami tego zespołu, kontrabasistą Larry Grenadierem i perkusistą Jorge Rossym, konstruuje krajobraz dźwiękowy swoich utworów z niekiedy ledwie zaznaczonych melodii. Minimalistyczne, pełne klimatu i głębi improwizacje wprowadzają słuchaczy w stan uważności i wyciszenia.

Drugiego dnia wystąpi Trio Torda Gustavsena. Ten norweski poeta fortepianu znany jest z powoli rozwijających się, głęboko lirycznych utworów. Jego ostatni album „The Other Side”, nagrany z wiernym perkusistą Jarle Vespestadem i nowym basistą Sigurdem Hole’em, odsłania wpływy norweskiej muzyki dawnej, fascynację Bachem, sięgając zarazem tradycji improwizacji. W Warszawie Sigurda Hole’a zastąpi znakomita basistka Ellen Brekken.

Tarkovsky Quartet zamknie drugi festiwalowy wieczór.Tworzą go François Couturier (fortepian), Anja Lechner (wiolonczela), Jean-Louis Matinier (akordeon) oraz Jean-Marc Larché (saksofon sopranowy). Muzyka kwartetu w inteligentny sposób łączy muzykę klasyczną z elementami improwizacji. Poszczególne utwory inspirowane postacią Andrieja Tarkovskiego są jak intymne refleksje artystów na temat jego twórczości opowiedziane za pomocą nie słów, a dźwięków i ciszy.

Trzeci dzień odbywający się pod patronatem Deutsche Bank Invites ECM50 to aż trzy koncerty. Saksofonista altowy Maciej Obara, który swój znakomity debiutancki album
dla ECM nagrał w 2017 roku, na Festiwalu przedstawi materiał z najnowszej płyty
„Three Crowns”. Album swoją premierę będzie miał dzień wcześniej w katowickim NOSPR. Kwartet, w którego skład oprócz Obary wchodzą pianista Dominik Wania, kontrabasista Ole Morten Vågan oraz perkusista Gard Nilssen, słynie z żywiołowych, błyskotliwych improwizacji, by następnie otoczyć słuchacza wyrafinowanymi dźwiękami pełnymi nostalgii.

Włoski pianista młodego pokolenia Giovanni Guidi i jego kwintet zaprezentuje program z albumu „Avec le temps” w bogatym składzie: Francesco Bearzatti (saksofon), Roberto Cecchetto (gitara), Joe Rehmer (kontrabas), João Lobo (perkusja). Emocjonalne kompozycje lidera, dające muzykom pole do swobodnej gry pełnej pasji, prowadzi tytułowy utwór autorstwa Léo Ferré, a kończy czuły hołd dla Tomasza Stańko — oba o bolesnej tęsknocie i stracie.

W finale festiwalu wystąpi Trio Marcina Wasilewskiego, z wybitnym pianistą i kompozytorem Marcinem Wasilewskim, Sławomirem Kurkiewiczem na kontrabasie i Michałem Miśkiewiczem na perkusji. Nasze gwiazdorskie Trio niezmiennie w tym samym składzie nagrywa dla ECM od 2002 roku, wtedy jeszcze jako członkowie kwartetu Tomasza Stańko. Muzycy zachwycają własnym stylem wykrystalizowanym przez 25 lat pracy artystycznej. Na scenie są jak jeden organizm, którego brzmienie rozpoznawane jest przez słuchaczy na całym świecie.

Obraz wzbogaci dźwięk. Dzięki wystawie fotografii, słuchacze odbędą podróż w przeszłość młodego Manfreda Eichera i całej plejady twórców ECM, uchwyconych w studiu nagraniowym czy sali koncertowej. Będzie również okazja obejrzeć w powiększeniu słynne cover arts, czyli okładki albumów, stanowiące integralną część każdego wydawnictwa ECM. Wreszcie w studyjnym kinie mieszczącym się w Muzeum Polskiej Wódki — poznać projekty filmowe ECM, wśród których znajdują się nie tylko genialne koncerty Keitha Jarretta, ale też filmy o twórcach, takich jak Charles Lloyd czy John Abercrombie oraz unikalne projekty multimedialne, jak „Holozän” czy „Radhe Radhe”.

Organizatorami ECM 50th Anniversary Warsaw Festival są agencja Golden Mine we współpracy z Universal Music Polska oraz ECM Records. Partnerami wydarzenia są: Centrum Praskie Koneser, Deutsche Bank Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy m.st. Warszawy, Związek Artystów Wykonawców STOART - Związek Artystów Wykonawców, Instytut Muzyki i Tańca Włoski Instytut Kultury w Warszawie, Instytut Francuski / Institut français de Pologne à Varsovie, Yamaha Music Europe Oddział w Polsce, Woodys Backline

Całe wydarzenie honorowym patronatem objęły Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie Ambasada Niemiec oraz Ambasada Królestwa Danii Embassy of Denmark in Poland

Patronat medialny: Trójka - Program 3 Polskiego Radia Co Jest Grane24 Jazz Forum Jazzarium.pl JazzSoul.pl JazzPRESS Magazyn Audio

Program koncertów ECM50 Warsaw Festival, 25- 27 listopada 2019:

25 listopada, poniedziałek, godz. 19:00
Björn Meyer Solo
Jakob Bro Trio

26 listopada, wtorek, godz. 19:00
Tord Gustavsen Trio
Tarkovsky Quartet

27 listopada, środa godz. 19:00
Deutsche Bank Invites – ECM50
Maciej Obara Quartet
Giovanni Guidi Quintet
Marcin Wasilewski Trio

Miejsce koncertów:
Centrum Praskie KONESER, Sala Butelkownia
Plac Konesera 3, Warszawa
(Metro Dworzec Wileński)

Koncerty rozpoczynają się o godz. 19:00
Wejście od godz. 18:15

Bilety do nabycia: na www.eventim.pl/ECM50WarsawFestival
oraz w punktach sprzedaży Eventim.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Października 24, 2019, 19:57
Życie: młodość, wiek średni i ...fajnie dzisiaj wyglądasz.

Tak wczoraj zaczął Jaromir Nohavica w Hali Stulecia we Wrocławiu.
Dla mnie to od lat fenomen ( i zawsze o tym mówi), że kilka tysięcy Polaków przychodzi posłuchać Czecha. I to śpiewającego (głównie) po czesku.
Było magicznie.
I był to chyba jedyny koncert, gdzie nikt nie mówił, żeby nie machać non stop komórkami a ludność sama z siebie prawie ich nie wyciągała.
A jeżeli już to bardzo dyskretnie.
Na ostanie 2 kawałki poproszono o komórki.
I standardowy u Nohavicy ..brak zabawy w schodzenie i wchodzenie na bis.
Czekamy na kolejny przyjazd. Pewnie za rok.
Bo dwu godzinny koncert praktycznie "mignął" i do domu.

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 25, 2019, 07:57
Tak wczoraj zaczął Jaromir Nohavica w Hali Stulecia we Wrocławiu.
Ajjajajajaj, przegapiłem :( Zazdraszczam możliwości uczestnictwa w tym koncercie. Jeszcze nie tak dawno zachwycałem się płytą tego artysty.

Post #6381
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=36.msg252469#msg252469
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Października 25, 2019, 16:37
Staramy się szpiegować Jaromirka - jak będzie następnym razem to dam znać.
Korci mnie wyjazd (gdyby był) do Pragi do O2 Arena.
Znajomi byli na 60 leciu Nohavicy i do tej pory są zachwyceni - facet z gitarą i 15 tysięcy "zaczarowanych" ludzi.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Października 25, 2019, 18:30
Tak wczoraj zaczął Jaromir Nohavica w Hali Stulecia we Wrocławiu.
Ajjajajajaj, przegapiłem :( Zazdraszczam możliwości uczestnictwa w tym koncercie. Jeszcze nie tak dawno zachwycałem się płytą tego artysty.

Post #6381
http://audiomaniacy.pl/index.php?topic=36.msg252469#msg252469

Nawet się udałem do wspomnianych wpisów...
Trochę poczytałem... No i znalazłem mój wpis 6411...
Czytam i w myślach słucham płyty...  :) :D ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Listopada 15, 2019, 22:02
Chyba warto się zainteresować, bo jeszcze są bilety, ale to pewnie długo nie potrwa... :)
A nie zobaczyć Pata na żywo w akcji to strata niepowetowana  :) 
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Listopada 15, 2019, 23:43
Chyba warto się zainteresować, bo jeszcze są bilety, ale to pewnie długo nie potrwa... :)
A nie zobaczyć Pata na żywo w akcji to strata niepowetowana  :)

Parę tygodni temu na FB wpadło mi info o koncercie w Sopocie. Tyle razy żałowałem, że koncert jest w Wawie i nie stać mnie na bilet+podróż+hotel. Tym razem nie muszę nigdzie dojeżdżać i trafiło się miejsce w 4 rzędzie :D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Listopada 16, 2019, 05:41
W lutym 2010 zabrałem żonę do Hali Stulecia na Koncert Pata Metheny'ego Solo & Orchestrion. To sa słynna maszyneria inżynierska odpalana przez artystę. Pat przypominał mi wtedy Niemena, który po stanie wojennym odciął się od ludzi, muzyków i zatrudnił do pracy swoje komputery.
Wg nas pierwsza połowa koncertu wiała nudą, plumkaniem. Gratka raczej dla rasowego fana. Zaś druga połowa to był majstersztyk. Zresztą było to widać po reakcjach publiczności. Zobaczyłbym jegomościa raz jeszcze, bo to chyba najlepszy żyjący gitarzysta, cokolwiek oznacza "najlepszy" ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Listopada 16, 2019, 12:28
Chyba warto się zainteresować, bo jeszcze są bilety, ale to pewnie długo nie potrwa... :)
A nie zobaczyć Pata na żywo w akcji to strata niepowetowana  :)
Bilety kupione. Dzięki za info
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: paul_67 w Listopada 16, 2019, 12:35
Dzisiaj koncert Perfectu we Wrocławiu.Nie chcę, ale muszem jechać :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Listopada 16, 2019, 12:40
W lutym 2010 zabrałem żonę do Hali Stulecia na Koncert Pata Metheny'ego Solo & Orchestrion. To sa słynna maszyneria inżynierska odpalana przez artystę. Pat przypominał mi wtedy Niemena, który po stanie wojennym odciął się od ludzi, muzyków i zatrudnił do pracy swoje komputery.
Wg nas pierwsza połowa koncertu wiała nudą, plumkaniem. Gratka raczej dla rasowego fana. Zaś druga połowa to był majstersztyk. Zresztą było to widać po reakcjach publiczności. Zobaczyłbym jegomościa raz jeszcze, bo to chyba najlepszy żyjący gitarzysta, cokolwiek oznacza "najlepszy" ;)
Kangie, Pat większości się wydaje, że smuci. Ale proszę się zagłębić, wsłuchać... ileż tam się dzieje. To wielowsrstwowa Muzyka, czasami skomplikowana w swej fakturze, koronkowa... On komponuje nie pod gitarę, gitara w tym uczestniczy ale ważny jest całokształt. Dla mnie to jest geniusz. Wymyka się z szablonów, tworzy coś swojego. Niepowtarzalnego.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Listopada 16, 2019, 21:03
Andrzej, wiem co mówię, choć wiem o co Ci chodzi. Wiem co czułem w pierwszej połowie koncertu. Nuda. Orchestrion to nie był majstersztyk wg mnie. Znacznie lepiej wychodziło mu granie z ludźmi. Druga część koncertu - znacznie lepiej.

Jako gitarzyście - wkurza mnie ciemna barwa jego instrumentu. Jak długo żyję - nie znoszę tej barwy. Może po 50-tce odwidzi mi się...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Listopada 16, 2019, 21:09
wkurza mnie ciemna barwa jego instrumentu
Zaraz ciemna, pastelowa jest! I dlatego za nią przepadam  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Listopada 16, 2019, 21:14
Wykastrowana z góry i szklistości / fenderowskiej szklanki, dlatego nie kocham, ale akceptuję. Dotyczy to wszystkich jazzmanów. Ciemna barwa. Mnie kojarzy się z brudnymi, nie wymienianymi od lat strunami.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Listopada 16, 2019, 21:18
No cóż...może po 50-tce  ::)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Listopada 16, 2019, 21:19
wkurza mnie ciemna barwa jego instrumentu
Zaraz ciemna, pastelowa jest! I dlatego za nią przepadam  :)
Ja też uważam, że pastelowa, ale żeby zaraz przepadać?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Listopada 16, 2019, 21:22
No tak już mam. Bezwzględne uwielbienie dla Pata.
Ostro też czasem brzmi, posłuchajcie tego

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Listopada 16, 2019, 21:23
No cóż...może po 50-tce 
Soprany w uszach zdeczka się przytępią, to może coś będzie na rzeczy ;)

Pastelowa - dobre porównanie.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Listopada 16, 2019, 21:26
Kiedyś usłyszałem jak na koncercie Travels Pat zapytał mnie swoją grą czy z nim pójdę...i poszedłem, porwał mnie

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Listopada 16, 2019, 21:32
Lubię go słuchać. Wzbudza emocje. Jednak nie kumam barwy jego gitar. Może dorosnę do tego i odszczekam na forum. W końcu mam w tym doświadczenie ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Listopada 16, 2019, 21:36
Słuchaj emocji, zanurz się w meandry jego myśli muzycznej, idź za nim! Olej barwę  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Listopada 16, 2019, 21:39
Tak też zrobię!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Listopada 16, 2019, 21:44
Wysłucham później w spokoju podlinkowane utwory. A tymczasem wklejam utwór, który rusza mnie potwornie. Jeden z moich najbardziej lubianych Pata:

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: paul_67 w Listopada 17, 2019, 01:37
Wróciłem niedawno z Wrocławia,a Ty Łukasz  gdzie byleś bo w Hali stulecia Cię nie widziałem?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Listopada 17, 2019, 04:58
Byłem u Grega, a potem u siebie ;)

Pisałem o Hali Stulecia w kontekście koncertu w lutym 2010 r. Grał wtedy Pat z projektem Solo & Orchestrion.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: paul_67 w Listopada 17, 2019, 11:01
Pierwszy raz byłem w Hali Stulecia.Bałem się jak zwykle o akustykę bo ostatnio wszystko mi brzmi kiepsko.Tak bardzo, że nie chce mi się chodzić na koncerty.Tutaj do końca nie potrafię tego ocenić bo stałem dość blisko sceny, ale chociaż nie było za głośno i nic nie buczało.Wspaniały efekt pogłosu hali gdy Markowski gadał z publicznością między utworami:)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: paul_67 w Listopada 17, 2019, 11:05
...i co też jest ważne policmajstry mi nie wpierdolili chociaż zerkali podejrzliwie :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: paul_67 w Listopada 17, 2019, 11:10
Lubię go słuchać. Wzbudza emocje.
Z tego co widzę nie masz, moim zdaniem, najlepszej jego płyty studyjnej z utworem San Lorenzo? Mi wystarczy właśnie ta jedna, ale w wersji japońskiej.W tym kawałku się zakochałem za sprawą "Wieczoru płytowego"...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: GregWatson w Listopada 17, 2019, 18:06
A do mnie na wioskę Pink Floydy przyjechały.

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w Listopada 17, 2019, 18:42
Lubię go słuchać. Wzbudza emocje. Jednak nie kumam barwy jego gitar. Może dorosnę do tego i odszczekam na forum. W końcu mam w tym doświadczenie ;)

Też mam parę płyt Pata :)

(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191117/f51b0528732d0aef3bf6c4708985d0c5.jpg)

(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191117/7bec6c2c92206e47abe7484f3435aeec.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Listopada 19, 2019, 07:46
Z tego co widzę nie masz, moim zdaniem, najlepszej jego płyty studyjnej z utworem San Lorenzo? Mi wystarczy właśnie ta jedna, ale w wersji japońskiej.W tym kawałku się zakochałem za sprawą "Wieczoru płytowego"...
Fizycznego nośnika nie mam, ale trzeba będzie nadrobić te zaległości.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Listopada 19, 2019, 07:47
Chyba warto się zainteresować, bo jeszcze są bilety, ale to pewnie długo nie potrwa...
Kupić czy nie kupić? - oto jest pytanie... Mocno myślę...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Keef98 w Grudnia 03, 2019, 23:48
Deep Purple 😀
A za intro ("Mars the bringer of war") kocham ich jeszcze bardziej.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Grudnia 06, 2019, 16:23
Trębacz Randy Brecker w Blue Note w Poznaniu, jutro o 20.
Facet grał z Sinatrą, Zappą, Taylorem. Legenda.

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: dino w Grudnia 06, 2019, 16:46
Jamesem Taylorem ?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Grudnia 06, 2019, 17:06
No, no... Night in Calisia z Włodkiem Pawlikiem. Realizacja nagrań: Jacek Gawłowski i nagroda Grammy.

Oj, pojechałbym. W końcu miałem plan zakumplować się z trąbką.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Grudnia 06, 2019, 17:39
Jamesem Taylorem ?
Tym samym.

i nagroda Grammy.
Tych Grammy to gość ma więcej na koncie. Pewnie ze 4 albo 5  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Grudnia 06, 2019, 17:49
Tak jest. Nie chciałem przesadzić z ilością.

Tomek, będziesz na tym koncercie?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Grudnia 06, 2019, 18:06
Bilet mam od dawna, ale jeszcze nie wiem czy dotrę do BN  :(
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: jacek-k-wawa w Grudnia 06, 2019, 19:49
Jak widzę to jest koncert z AMC Trio (albo raczej quartet), czyli w tym samym składzie w którym zagrali w środę i wczoraj w Łomiankach. Byłem, widziałem, słuchałem.

Dość specyficzne doświadczenie. Widziałem pewnie z rok temu AMC Trio z Reginą Carter - także światowej sławy, tym razem skrzypaczką i w środę na koncercie w Łomiankach koncepcja koncertu z Randym się dokładnie powtórzyła. To jest właściwie koncert tria AMC w którym uczestniczą inni, nota bene światowej sławy atryści ale jakby nieco na dokładkę. AMC raczej nie mają zbyt dużo czasu, żeby razem ze swoim gościem pograć przed koncertem i to słychać. Nawet taki szczegół jak konfenansjerka - prowadzi ją wyłącznie lider AMC Trio, przesympatyczny słowak grający na basie ale ani Regina ani Randy nie odezwali się ani słowem do publiczności.

Słowem - przygotujcie się raczej na koncert AMC z gościnnym występem Brekera. Nie jest to zły koncert - chłopaki z AMC zgrani ze sobą świetnie, nawet gitarzysta-młodziak jest już zdecydowanie mniej rockowy w swoich solowkach niż rok temu. Ale raczej nie jest to koncert Breckera.

Bardzo jestem ciekaw waszych opinii po koncercie w Poznaniu.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Therion w Stycznia 12, 2020, 00:57
Byłem, widzialem


(https://www.teatrroma.pl/wp-content/uploads/2019/06/layout-Aida-1.jpg)

(https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/b4/25/5db448cb30340_o_medium.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Stycznia 13, 2020, 20:14
Czeka mnie takie wydarzenie. Prezent świąteczny od dzieci... Jak ja je wychowałem. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200113/68b607faf0eb4fd525bb5b8988c56956.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Piterski w Stycznia 13, 2020, 20:17
Jak widać dobrze  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Stycznia 13, 2020, 20:26
W między czasie jeszcze Jean Luc Ponty... A potem ten smętny Metheny (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200113/e116dd4eca6364f6ae6be9922d2de21d.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Stycznia 13, 2020, 20:29
Pat. Pat. Pat!  >:D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Stycznia 13, 2020, 20:37
Pat. Pat. Pat!  >:D
A tam, atam....
Najważniejsze, że gratefullde się w końcu odezwał...  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Stycznia 13, 2020, 20:49
Otóż to!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Stycznia 15, 2020, 09:58
dzisiaj pierwsza z trzech koncertowych nocy w Anthonym Braxtonem w Pardon To Tu, wjedzam.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Stycznia 15, 2020, 18:59
dzisiaj pierwsza z trzech koncertowych nocy w Anthonym Braxtonem w Pardon To Tu, wjedzam.
O... To zazdroszczę... Gość jest zawsze zaskoczeniem. To oddech od całego tego marketingowego popu
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Stycznia 16, 2020, 10:59
swietny koncert, dzisiaj i jutro tez gra, ma super sklad mlodych muzykow, duzo jazzu lat 60/70, free nie za duzo, ale odpowiednio wywazone, ogolnie cudenko.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: zalun w Stycznia 20, 2020, 17:33
Ktoś coś wie o jakimś ciekawym koncercie w Berlinie? Będę 27/1 - 1/2.

Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tomasz_pianista w Lutego 23, 2020, 17:10
Ktoś dziś idzie na Wyntona Marsalisa do NOSPR w Kato?:)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: gratefullde w Marca 01, 2020, 15:30
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200301/1697180d716ea09fc6743f2c8c542d73.jpg)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Maja 20, 2020, 16:32
Zapraszam na transmisje online, na zywo, koncertow i spektakli, 6 czy 7 kamer, fachowa ekipa realizatorska. W najblizszym czasie np. premiera nowej plyty Marcina Januszkiewicza "Perfect Lady Pank" czy spektal z Mirkiem Zbrojewiczem i Beata Kawka "Małe zbrodnie małżeńskie". Bilety na ogol, albo zawsze?;) 15 pln (lub 17, w tym 2pln na WOSP). Polecam!

https://live.artkombinat.pl/
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Pboczek w Maja 20, 2020, 16:41
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200301/1697180d716ea09fc6743f2c8c542d73.jpg)
Afryka bezpieczna?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Alexander w Maja 31, 2020, 22:26
Sezon wznowiony, zapowiedzi czas zacząć  :)
Enter Festiwal nad Jeziorem Strzeszyńskim. Co prawda bilety oferowane są w postaci menu na kolację z dyrektorem Możdżerem, ale może taka formuła jest jedyną możliwą w dobie cov  :-\
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Czerwca 01, 2020, 10:42
piekna perspektywa wieczoru z Mozdzerem i jego pogladami na szczepionki itp.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tomasz_pianista w Czerwca 01, 2020, 10:48
Płaskiej ziemi i stroju 432hz.

Szkoda, że mu tak odbiło. Ostatni felieton Możdżera w jazz forum mocno się poniósł w mediach.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kapitan Bomba w Listopada 08, 2020, 15:42
Dzisiaj NOSPR & SBB online
https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/sbb-z-milosci-jestes
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Kwietnia 03, 2021, 22:18
Właśnie leci na TVP Kultura....
Zapraszam....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Kwietnia 03, 2021, 22:32
Włączajcie, włączajcie..... bo przepiękna muzyka leci.... Z telewizora....
Nie z gramofonu, nie z radia, nie ze magnetofonu, nie z CD..... ino z telewizora....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: masza19 w Maja 21, 2021, 17:04
Poznaniacy, coś dla Was.

http://jazzforum.com.pl/main/news/enter-enea-festival-preludium?fbclid=IwAR0SWATlSEVezkdpwv9eUOycFuIH-tTV3GlaFbDux7ikI1mogpdSpf18JOs

(http://jazzforum.com.pl/images/uploads/news_inside/citylight-3.png)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 03, 2021, 20:51
Zapraszam do Tomaszowa Mazowieckiego na 5 edycję.....
http://lovepolishjazzfestival.pl/program/

5. Love Polish Jazz Festival
17 – 18.09.2021 r.
Arena Lodowa, ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 10, 2021, 18:22
Już za tydzień zamiast na działce będę słuchał muzyki na koncercie...... 😀😀😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Września 10, 2021, 18:30
Fajno!
A ja od czwartku będę na Jazz nad Odrą :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 10, 2021, 18:32
Fajno!
A ja od czwartku będę na Jazz nad Odrą :)
Super, czyli każdy gdzieś lokalnie....
Brakowało mi tego coś na żywo.....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Września 10, 2021, 18:40
Mi też. Trza się wyszaleć. Jak za młodu!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 10, 2021, 19:03
Mi też. Trza się wyszaleć. Jak za młodu!
U mnie raczej spokojna impra....
Nie będzie pogo przy scenie... 😀😀😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Września 10, 2021, 19:05
Zapomniałem, że u nas też miejsca siedzące.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 10, 2021, 19:08
Zapomniałem, że u nas też miejsca siedzące.
No to nudy Panie..... 😋
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 17, 2021, 22:19
Zapraszam do Tomaszowa Mazowieckiego na 5 edycję.....
http://lovepolishjazzfestival.pl/program/

5. Love Polish Jazz Festival
17 – 18.09.2021 r.
Arena Lodowa, ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Właśnie wróciłem z koncertów dnia pierwszego.....
Fajnie bylo.... 😀😀😀

Dzisiejszy program:

17.09.2021 (piątek)

godz. 18.00 – Szymon Mika International & Yumi Ito – recital

Lider zespołu Szymon Mika to jeden z najbardziej utalentowanych gitarzystów jazzowych młodego pokolenia. Laureat wielu wyróżnień, m.in. zdobywca Pierwszej Nagrody na Międzynarodowym Jazzowym Konkursie Gitarowym im. Jarka Śmietany (2015) oraz Grand Prix Indywidualność Jazzowa na festiwalu Jazz nad Odrą (2012).  Zachwyca dojrzałą grą, dopracowanym brzmieniem i profesjonalnym warsztatem. Legendarny amerykański gitarzysta Mike Stern powiedział o Szymonie – „Zachwycający gitarzysta”.

Yumi Ito to polsko-szwajcarsko-japońska wokalistka jazzowa, aranżerka i kompozytorka, laureatka słynnego Montreux Jazz Festival. Yumi mieszka w Szwajcarii, ale jej korzenie sięgają do Polski i Japonii. Współtworzy nietuzinkowe projekty z muzykami z całego świata, każdorazowo wzbudzając zachwyt krytyków. W swoich utworach łączy tradycję jazzową z muzyką klasyczną. Na naszym festiwalu Yumi Ito wykona m.in. piosenkę z repertuaru Ewy Demarczyk – Tomaszów.

godz. 20.00 – Jazz Band Młynarski ‒ Masecki – projekt Płyta z zadrą w sercu

17-osobowy big-band zaprezentuje polski przedwojenny jazz. Muzycy przeniosą nas do czasów, kiedy jazz był synonimem muzyki rozrywkowej najwyższej próby. Artyści doskonale odwzorowują brzmienie przedwojennych orkiestr. Śpiew Jana Młynarskiego przywodzi na myśl dawne warszawskie piosenki uliczne i dansingowe, zaś drugi z liderów, wybitny pianista, Marcin Masecki dopełnia stylistykę starego polskiego jazzu. Jest to projekt pełen pozytywnej energii i wspaniałego swingu. Każdy występ Jazz Band Młynarski‒Masecki to wydarzenie, które na długo pozostaje w pamięci. Muzycy zapełniają w Polsce największe sale koncertowe.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Września 18, 2021, 15:57
Wiki, fajni, że byłeś. Dzisiaj też jesteś? Jakieś fotki?
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 18, 2021, 16:18
Wiki, fajni, że byłeś. Dzisiaj też jesteś? Jakieś fotki?
Tak, dziś też idę....
Fotki zrobiłem aparatem, niestety, i nie chce mi się wgrywać na komputer....
Może dziś coś telefonem zrobię.....

Wczorajsze dwa koncerty bardzo fajne i bardzo różne między sobą.....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Września 18, 2021, 16:20
Wczorajsze dwa koncerty bardzo fajne i bardzo różne między sobą.....
To podobnie jak moje czwartkowe. Niby jazz, ale jak inaczej grany...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 18, 2021, 18:03
Zaraz się zacznie.... 😁😁😁
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Września 18, 2021, 18:32
Co to za impresjonizm Wschód Słońca - niewyraźnie fest!!! ;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 18, 2021, 23:11
Co to za impresjonizm Wschód Słońca - niewyraźnie fest!!! ;)
Bo siedziałem daleko i na, zoomie zrobione....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 18, 2021, 23:12
I już po koncercie..... 😀
Dzisiejszy program:
18.09.2021 (sobota)

godz. 18.00 – Piotr Schmidt Sextet – Komeda nieznany 1967

Piotr Schmidt to trębacz jazzowy, kompozytor, lider zespołów, wykładowca na Akademii Muzycznej w Katowicach. Zdobywca niezliczonej ilości nagród i wyróżnień. W 2018 roku nagrał płytę Tribute to Tomasz Stańko, o której Wulf Muller (Sony Music) napisał: „To jedna z 10 najlepszych płyt jazzowych 2018 roku na świecie”.  Na naszym festiwalu będzie miało wydarzenie szczególne – Piotr Schmidt zaprezentuje – po raz pierwszy w historii – nieznane kompozycje Krzysztofa Komedy z projektu Meine Süsse Europäische Heimat – Moja słodka europejska ojczyzna. Do niedawna wydawało się, że dzieła te bezpowrotnie przepadły, jednak w zeszłym roku w archiwach Biblioteki Narodowej zostały odnalezione oryginalne nuty. O Mojej słodkiej europejskiej ojczyźnie Komeda (znany skądinąd ze skromności i powściągliwego podejścia do swojej twórczości) powiedział, że jest to jego najwybitniejsze dzieło. Teraz, po ponad pół wieku, publiczność będzie mogła podziwiać drugą, nieznaną, część legendarnego projektu Krzysztofa Komedy.

godz. 20.00 – Kuba Badach z Zespołem – Obecny. Tribute to Andrzej Zaucha

Kuba Badach to jeden z najwybitniejszych polskich wokalistów jazzowych. Dwukrotny laureat nagrody Fryderyka. Kuba Badach na 5. Love Polish Jazz Festival przedstawi swój legendarny projekt, w którym oddaje hołd innemu wielkiemu wokaliście. Andrzej Zaucha, bo o nim mowa, choć nie żyje od 30 lat, to jego interpretacje utworów wokalnych są ciągle obecne w przestrzeni muzycznej i inspirują współczesnych wokalistów. W tytule projektu symboliczne jest słowo – Obecny.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 18, 2021, 23:14
godz. 18.00 – Piotr Schmidt Sextet – Komeda nieznany 1967
Grali nowe nieznane utwory Komedy we własnej aranżacji i kilka swoich....
Bardzo fajne granie.... Podobało mi się.... 😀
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 18, 2021, 23:17
godz. 20.00 – Kuba Badach z Zespołem – Obecny. Tribute to Andrzej Zaucha
Początek to myślałem, że jakaś pomyłka, od trzeciego utworu się rozkręciło...
Jakoś mnie nie zachwycił....
Na koncert następnym razem bym już nie poszedł....
Fajnie śpiewa owszem ale jakoś to do mnie nie trafia....
Najfajniejsze utwory to jak zaczął jazzować z głosem, wtedy było fajnie.....
No i utwór na bis fajny... "Obudź się czarny Alibabo....." 😋
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: wiki w Września 19, 2021, 00:32
Kangie, a ja na obecnym koncercie, jak nigdy, siedziałem daleko, daleko....
Iiiiii owszem częściowo masz rację, że instrumenty akustyczne zmieniają brzmienie przez nagłośnienie......
Ale u mnie nie brzmi jak brzmiało na koncercie daleko....
Koncert zrobiony w hali lodowrj/sportowej, wydzielona cześć, więc nie był ściśnięty jak to zwykle bywa.....

Zresztą masz płytę Ptaszyna z projektem Komedy i to powietrze/przestrzeń tam słychać..... 😀

PS. Uciekłem z wątku o Vinius bo szkoda zaśmiecać....
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Września 19, 2021, 00:34
Nagranie koncertu a słuchanie koncertu nagłaśnianego to dwie różne sprawy.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: masza19 w Października 02, 2021, 11:28
Dzisiaj rozpoczyna się XVIII Konkurs Chopinowski
Cała wolska zamienia się w światowe centrum kultury wyższej!!!

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: miniabyr w Października 02, 2021, 11:38
Dzisiaj rozpoczyna się XVIII Konkurs Chopinowski
Cała wolska zamienia się w światowe centrum kultury wyższej!!!


Ha, ha super .
A idąc tym tropem, jako że Szopen to był prawdziwy Polak ,to rozumiem, że uczestnicy  o innym kolorze skóry niż biały ,mają przesłuchania w piwnicy Filharmonii Narodowej.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: masza19 w Października 02, 2021, 11:43
Patrzyłem na listę uczestników, nie ma Czechów, nie wpuścili  >:D
Natomiast wolskę reprezentuje nie dość, że Mateusz to w dodatku Duda...!
Po prawdzie, konkurs jest już rozstrzygnięty  ;D ;D ;D

PS. Przepraszam Mateusza Dudę, nie on przecież wybierał sobie nazwisko i imię  :(
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: miniabyr w Października 02, 2021, 11:47
Czy mnie oczy nie mylą , ale chyba widzę ,żę w żyrii zasiada Zenek Martyniuk . Ale to zaszczyt !
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: masza19 w Października 02, 2021, 11:48
Nie, no co Ty...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: miniabyr w Października 02, 2021, 11:50
Nie, no co Ty...
Tak, tak razem z następcą Mozarta Sławomirem Świerzyńskim. -)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne - Marek Napiórkowski Trio 27.10 Vertigo
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 12, 2021, 11:25
27.10.2021 w Vertigo Jazz Club we Wrocławiu będzie grał czarodziej gitary Marek Napiórkowski, jako Marek Napiórkowski Trio. Warto przyjechać nawet spoza Zdolnego Śląska.
Kupiłem płytę "Hipokamp" jakieś 1,5 roku temu i uważam, że to wspaniałe granie, odkrywanie przez artystę nowych galaktyk. Do tego wspaniała realizacja dźwięku.

Niezdecydowanym, mieszkającym niedaleko Wrocławia polecam ten koncert. Napiór z pewnością przejdzie do Historii Jazzu, jeśli już w się w niej nie posadowił. :)

P.S. Na trzecim obrazku plan koncertowy VJC na październik.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 21:28
Ale solówki Marek odpierdziula!!!  >:D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: masza19 w Października 27, 2021, 21:31
A ja w sobotę cyklicznie od wielu lat spędzam czas KULTuralnie  :)

(https://rytmy.pl/wp-content/uploads/2021/10/242652452_10157875589976883_3944493267000617649_n.jpg)

Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 21:31
I ma dzisiaj urodziny!!!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 21:34
« Odpowiedź #796 dnia: Dzisiaj o 21:31 »
Cytuj (zaznaczone)
A ja w sobotę cyklicznie od wielu lat spędzam czas KULTuralnie 
Przy takiej sztuce ciężko zachować kulturę! :D
A ja w sobotę cyklicznie od wielu lat spędzam czas KULTuralnie 
;)  :np:
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 21:53
Megawymiatacz!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 22:07
Marek zmienił gitarę. Na koniec.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 22:14
.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: masza19 w Października 27, 2021, 22:17
A co to za jegomośc tak męczy wiosło?  :o
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 22:17
Marek Napiórkowski. Przejdzie do historii jazzu. Zobaczycie!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 22:18
..
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: masza19 w Października 27, 2021, 22:19
OK, jest na Tidalu więc jutro posłucham  :np:


Sorki za lamerskie pytanie ale ja jazzowo bardziej w nieboszczykach siedzę  ;D
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 22:20
Płyta "Hipokamp". Wydana przed pandemią.
Tam jest jedna aranżacja kawałka Davida Bowiego. Albo nawet dwie.  :np:
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 22:21
Sorki za lamerskie pytanie ale ja jazzowo bardziej w nieboszczykach muzycznie siedzę 
Spoko ;) Pamiętam. Peterson, Jarret, Davis...
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: masza19 w Października 27, 2021, 22:21
No jest taka i sporo więcej  U+1F44D

https://listen.tidal.com/view/pages/single-module-page/ae223310-a4c2-4568-a770-ffef70344441/4/a4f964ba-b52e-41e8-b25c-06cd70c1efad/2?artistId=5151501
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: masza19 w Października 27, 2021, 22:22
Sorki za lamerskie pytanie ale ja jazzowo bardziej w nieboszczykach muzycznie siedzę 
Spoko ;) Pamiętam. Peterson, Jarret, Davis...
Jarrett żyje ;) ale fakt, uwielbiam  :)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 22:23
Dla mnie gitarowy guru. Poszedłbym do Marka na jakieś lekcje gry. Skromny, zajebisty, gra prawie jak Metheny.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 22:23
Jarrett żyje 
O, kurva, ale wpadka :O
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tomasz_pianista w Października 27, 2021, 22:29
Marek ma też audycje (albo miał?) Napiór w eterze w radiu NŚ. Ciekawie opowiada o jazzie. Chyba w czwartki to było.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 22:31
Kończą.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 22:33
Ciekawie opowiada o jazzie.
Tak jest. Skromny, nie kozaczy. Ale dzisiaj dał występ. To był gitarowy orgazm za orgazmem!!!
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 27, 2021, 23:25
.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: ziko369 w Października 28, 2021, 05:45
Zajebiście 😈
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Października 28, 2021, 10:34
Marek, weź Rutinoscorbin, niewyraźnie wyglądasz;)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 28, 2021, 10:42
52 lata Markowi wczoraj stuknęły.

P.S. To wina mojego aparatu w komórce. Zalałem whiskaczem - strasznie cuchnącym 10-letnim, ale smakował mi fest. Nazywał się Ardbeg.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: tomasz_pianista w Października 28, 2021, 12:03
Ardbeg.
Jedyna, bandaże, szpital:D jak nie kochać tej łychy:)
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Kangie w Października 28, 2021, 12:08
Śmierdziała jak nafta - i to na kilometr. Ale wchodziła bez problemu! Generalnie robiliśmy degustację trzech gatunków Whiskey.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Lyset w Czerwca 25, 2022, 23:44
Pare lat minelo od ostatniego koncertu na ktorym bylem.Wczorajszy gig.Nie moja wrzutka.Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: Keef98 w Lipca 18, 2022, 22:20
Plant grał szalone 1,5h, utworów Led Zeppelin prawie nie było.
Tytuł: Odp: Koncerty i inne wydarzenia muzyczne
Wiadomość wysłana przez: moon w Sierpnia 04, 2022, 11:00
Pare lat minelo od ostatniego koncertu na ktorym bylem.

wspolczuje