Regulamin rejestracji

REGULAMIN FORUMPoprzez rejestrację na tym forum wyrażasz zgodę, że nie będziesz wysyłał/a żadnych treści, które są fałszywe, zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, wyrażające nienawiść, napastliwe, obsceniczne, profanujące orientację seksualną, grożące, naruszające prywatność,  lub jakkolwiek naruszające polskie lub międzynarodowe prawo. Wyrażasz również zgodę na niepublikowanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, o ile nie posiadasz praw do tych materiałów lub pisemnej zgody właściciela praw do tych materiałów. Spamowanie, floodowanie, reklamy, łańcuszki, piramidy oraz podżeganie są również zabronione.

   Zauważ, że nie jest możliwe dla obsługi lub właścicieli forum sprawdzenie poprawności wiadomości. Pamiętaj, że nie monitorujemy na bieżąco wysłanych wiadomości, tak więc nie jesteśmy odpowiedzialni za zawarte w nich treści. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Wiadomości wyrażają opinię autorów
i niekoniecznie opinię tego forum, jego załogi lub właściciela forum. Ktokolwiek uważa, że wiadomość jest niezgodna z regulaminem jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora lub moderatora forum. Obsługa i właściciel forum zastrzega sobie prawo do usunięcia w rozsądnym czasie łamiących regulamin treści, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne. Jest to proces ręczny, więc nie możemy skasować lub zmienić wiadomości natychmiast. Te zasady mają również zastosowanie do informacji o użytkowniku w jego profilu.

   Za zawartość wiadomości wysłanych przez Ciebie jesteś odpowiedzialny/a wyłącznie Ty.
Ponadto, wyrażasz zgodę na  pozostanie nieszkodliwym dla właściciela/i forum, jakichkolwiek powiązanych stron internetowych z tym forum oraz jego obsługi. Właściciel tego forum zastrzega sobie również prawo do ujawnienia twojej tożsamości (lub jakichkolwiek powiązanych informacji zebranych w tym serwisie) w przypadku formalnej skargi czy prawnych działań wynikających
z Twojego użytkowania tego forum.

   Masz możliwość, po rejestracji, wyboru nazwy użytkownika. Zalecamy, abyś wybrał/a odpowiednią nazwę, tj.  nie zniesławiające, obraźliwe, wulgarne, wyrażające nienawiść, napastliwe, obsceniczne, profanujące orientację seksualną, naruszające prywatność lub czyjąś godność. Nigdy nie udostępniaj hasła do konta, które zarejestrujesz, jakiejkolwiek osobie poza administratorem,
z powodu bezpieczeństwa i dla zachowywania możliwości identyfikacji. Zgadzasz się również NIGDY nie używać konta innej osoby z jakiejkolwiek przyczyny. Jedna osoba może posiadać jedno konto. Jest również WYSOCE zalecane używanie złożonego i unikalnego hasła do konta, dla uniknięcia kradzieży konta.

Pamiętaj, że z każdą wiadomością jest zapisywany twój adres IP na wypadek, jeśli miał(a)byś zostać zbanowany/a na tym forum lub zaszłaby potrzeba kontaktu z twoim dostawcą Internetu.POLITYKA PRYWATNOŚCI1. Kto jest administratorem danych (+dane kontaktowe).
Administratorem danych jest administracja forum audiomaniacy.pl tj. wojtko9m i frywolny trucht- kontakt: ag_ar@o2.pl lub z poziomu forum, poprzez wiadomości prywatne, do obu wyżej wymienionych.


2. Jeśli jest powołany Inspektor Ochrony Danych–jego dane kontaktowe.

Nie został powołany.

3. Cel przetwarzania danych.
W celu ewentualnego skontaktowania się z użytkownikiem, w celu wyjaśnienia problemów, wątpliwości związanych z funkcjonowaniem użytkownika na forum audiomaniacy.pl

4. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

5. Zamiar przekazania danych innemu podmiotowi - jeśli taki zamiar występuje, czyli tzw. informacja o odbiorcach danych.
Posiadane dane nie są przekazywane innym podmiotom.

6. Zamiar przekazania informacji do państwa trzeciego, lub organizacji międzynarodowej, jeśli występuje.
Nie występuje.

7. Jak długo dane będą przechowywane?
Do momentu usunięcia konta na niniejszym forum. Przy czym namawiamy do zakładania kont z nickami, adresami e-mail, które nie pozwolą na jakąkolwiek Was identyfikację. W zasobach forum pozostają-  Wasz nick, e-mail i numer ( numery) IP

8. Informację o prawie do:
a. wglądu do danych

Tak, po zalogowaniu się użytkownik posiada taką możliwość.

b. zmiany danych lub ich usunięcia z bazy.
Tak, zmiany są możliwe po zalogowaniu się, usunięcie danych następuje automatycznie po usunięciu konta.

c. wycofania zgody na przetwarzanie, które musi być tak samo proste, jak jej wyrażenie.
Tak. Wraz z usunięciem konta, wszystkie dane są automatycznie usuwane.

d. przeniesienia danych
Tak. Administracja audiomaniacy.pl nie ma na to żadnego wpływu.

9. Informację o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (aktualnie: GIODO).
Tak.

10. Informacje o profilowaniu, jeśli mają one zastosowanie.
Forum audiomaniacy.pl nie wykorzystuje profilowania użytkowników forum. Odbywa się ono poza naszym zakresem funkcjonowania, z poziomu używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej poprzez tzw. pliki cookies ( ciasteczka).

I jeszcze raz, dla przypomnienia: Rejestrując konto na tym forum akceptujesz powyższe warunki.